ค้นหาจากงานประเภท
เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
ดูแลต้นไม้ มีทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ใช้ในการตกแต่งสวน
บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางคล้า
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ควอลิตี้ เวท โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
ดูแลประสิทธิภาพสุกรเล้าคลอดและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วงเวลาทำงาน 7.30-17.00
บริษัท ควอลิตี้ เวท โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ปวช.11,000 ผ่านโปร 12,000 , ปวส. 12,000 ผ่านโปร 13,000 , ปริญญาตรี 13,000 ผ่านโปร 15,000
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- วางแผนเตรียมการเพาะปลูกต้นไม้ - ดูแลการเพาะปลูกสวน รดน้ำ การเพิ่มผลผลิต การแก้ปัญหา - ทำความสะอาดสวนบริเวณโดยรอบให้สวยงาม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน *ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19ครบ 2 เข็ม*
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
-รับผิดชอบงานควบคุมดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด -รับผิดชอบงานดูแล สอนงานพนักงานเลี้ยงไก่ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด -รับผิดชอบงานควบคุมดูแลการให้ยา อาหาร รวมถึงอุปกรณ์เลี้ยงไก่ เครื่องมือ เครื่องจักรและสภาพแวดล้อม -รับผิดชอบงานเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดการ
บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : โพธาราม
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
-รับผิดชอบงานดูแลการจัดการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุ ให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย -รับผิดชอบงานดูแล สอนงานพนักงานเลี้ยงไก่ ให้ปฏิบัติตามที่กำหนด -รับผิดชอบงานควบคุมดูแลการให้ยา อาหาร รวมถึงอุปกรณ์เลี้ยงไก่ เครื่องมือ เครื่องจักรและสภาพแวดล้อม -รับผิดชอบงานเอกสารรายงานต่างๆ -งานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : โพธาราม
อัตรา : 3 อัตรา (ประจำฟาร์มระฆังเงิน อ.โพธาราม)   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
ส่วนงานลานวางกล้า 1. ดูแลอนุบาลกล้าไม้ หลังจาที่กล้ารอดจากโรงเรือน 2. QC คุณภาพกล้าจาก Outdoor เพื่อตรวจส่งขาย 3. จัดเก็บข้อมูล การรับกล้าเข้าลานวางกล้า การส่งกล้าให้แผนก Dispatching บันทึกการใช้น้ำ ปุ๋ย และสารเคมี 4. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาและแรงงานในพื้นที่ ให้ทำงานตามมาตรฐานของบริษัท ส่วนงานกล้าขาย 1. บริหารควบคุม กล้าไม้เพื่อให้กล้าไม้มีคุณภาพดีเพียงพอ จนสามารถส่งขาย 2. ประสานงานกับฝ่ายขายเผื่อจัดส่งกล้าให้กับลูกค้า 3. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาและแรงงานในพื้นที่ ให้ทำงานต
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-16,000 / เจรจาต่อรอง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ใส่ปุ๋ยผลผลิต พืช ผักผลไม้ 2 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปักธงชัย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 375-406 บาท ต่อวัน
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ปฏิบัติงานในไร่ทั่วไป เช่นรดนำ้ต้น / ถอนหญ้า เป็นต้น 2 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปักธงชัย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน 325-350 บาท ต่อวัน
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.นำเสนอขายสินค้า 2.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.นำความรู้และประสบการณ์ มาแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการต่องานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ติดต่อประสานงานเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเก่าและใหม่ 5.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ 6.รักษาฐานลูกค้าเก่าให้มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และดูแลฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ 7.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า และบริการหลังการขาย / ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 8.ผลักดันยอดขายให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.วางแผนและจัดทำคอนเท้นท์เกี่ยวกับการเกษตร หรือที่เกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (คอนเท้นท์ข้อมูลและคอนเท้นท์ภาพวิดีโอ) 2.วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ งานออกบูธประชาสัมพันธ์/จำหน่ายสินค้า งานจัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้าใหม่ \\ และลูกค้าปัจจุบัน 3.จัดทำคู่มือขายและส่งเสริมการขายต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย รวมถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน ในการตอบข้อซักถาม เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า 4.ปฎิบัติงานลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขา
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 248 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 25 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.