ค้นหาจากงานประเภท
จัดซื้อ คลังสินค้า logistics
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1.กำหนดแผนงาน บริหารจัดการ และเป้าหมายในการทำงานของคลัง 2.กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามการทำงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่บริษัทกำหนด 3.ควนคุม ดูแลพื้นที่ คลัง ให้สะอาด เรียบร้อย และตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5.ควบคุมบริหารจัดการงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อำนาจเจริญ   เขต : เมืองอำนาจเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1. รับผิดชอบการตรวจรับ - การจ่ายสินค้า 2. จัดเรียงสินค้า 3. เช็คสต็อกคงเหลือ 4. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 5 อัตรา ด่วน!!!   อัตราค่าจ้าง : 315 บาท/วัน - 9,450 บาท/เดือน
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1.จ่ายสินค้าตามรายการให้ลุกค้าที่มารับสินค้า 2.จัดเตรียม จัดเก็บสินค้า
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 10 อัตรา ด่วนมาก!!   อัตราค่าจ้าง : 325 /วัน หรือ 9750 บาท
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1.ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าตามรอบแผนการสั่งซื้อ ใบขอซื้อ ใบสั่งจองสินค้า 2.พิจารณาการจัด Promotion กระตุ้นยอดขาย นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 3.เช็คเทียบราคา ผลประโยชน์ เจรจาต่อรอง Supplier เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 4.สำรวจข้อมูลราคา, โปรโมชั่น และสินค้าที่วางขายของคู่แข่ง เพื่อพิจารณาปรับราคาให้เหมาะสม 5.ตรวจสอบพื้นที่ขายประจำเดือน (การจัดเรียงสินค้า / คุณภาพของสินค้า / การ Packing / ป้ายราคา /ป้ายโปรโมชั่น) 6.ติดตามยอดขายและเสนอแนวทางผลักดันยอดขายร่วมกับแผนกขาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 3 อัตรา ด่วนมาก !!!   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
รับผิดชอบงานบริหารจัดการคลังสินค้าซึ่งประกอบด้วย - งานรับสินค้า - งานจัดเก็บ Stock สินค้า - งานจัดจ่ายสินค้าและการส่งมอบ - งานบริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - งานบริหารอัตรากำลังพล
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก !!   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
- ทำREPORTเกี่ยวกับงานจัดซื้อ - เจรจาตามสินค้า - เช็คสต็อกหมุนเวียน - งานประสานภายในต่างๆ - คีย์ข้อมูลเอกสารงานขาย/การสั่งซื้อ ต่างๆ ของบริษัท - ดำเนินการด้านเอกสารต่าง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!!   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1 รับผิดชอบการจัดหา Supplier รายใหม่ เจรจาต่อรองและควบคุมดูแล Supplier เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม ตามที่บริษัทกำหนด 2 รับผิดชอบสรรหาสินค้าใหม่ บริหารจัดการสินค้า ปรับเปลี่ยนสินค้าตามรอบที่กำหนด เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3 กำหนดวิธีการขายสินค้า วางแผนการขาย และติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4 วางแผนการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายตามกิจกรรมของบริษัท และประสานงานกับ Supplier เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการขาย 5 ควบคุมดูแลการจัดการสต๊อคให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย 6 วางแผนแล
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วนมาก !   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท วายซี ซัพพลาย พริ้นท์ติ้ง จำกัด
-ดูแลคลังสต๊อคสำเร็จรูป / คลังวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า -ตรวจเช็คจำนวน ความถูกต้อง และ สรุปยอดทุกๆสิ้นเดือน (ตัดสต็อกวัตถุดิบ) -ตรวจรับสินค้าเข้าตามPO. ให้ถูกต้อง -สรุปKPI ทุกในเดือน -ดูแลในส่วนของPacking -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ตามที่ตกลง)
บริษัท วายซี ซัพพลาย พริ้นท์ติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
1.ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง2.ทำรายงานการเบิก-จ่ายสิ่งของต่าง ๆ3.ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้ครบตามจำนวน 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
ขับรถปิกอัพส่งสินค้า (รถกระบะของบริษัท) ขึ้นของ-ลงของ ดูแลรักษารถ ช่วยงานภายในบริษัท งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โทรสอบถามที่เบอร์ 02-9340430 สวัสดิการ - ประกันสังคม - ลาพักร้อน - เบี้ยขยันรายเดือน - เบี้ยขยันรายปี
บริษัท ฉัตรสยามสีและวัสดุภัณฑ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1926 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 193 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.