หางาน สมัครงาน > แพทย์ พยาบาล เภสัช

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
แพทย์, พยาบาล, เภสัช

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- ช่วยเอกซเรย์ต่างๆ และทำหัตถการทางด้านเอกซเรย์ - จัดพิมพ์งานและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- ช่วยแพทย์ในห้องตรวจขณะแพทย์ทำการรักษา - ดูแลและทำความสะอาดวัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ - ส่งของและแลกของ Supply - ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
1.ดูแลในส่วนงานICNให้เหมาะสม 2.ไม่ต้องขึ้นเวร 3.สามารถให้ความรู้ด้านสุขภาพได้ 4. พยาบาล ICN ทำงานควบคุมการป้องกันการติดเชื้อ 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์ระหว่างรับเข้าและการจัดเก็บก่อนส่งมอบแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ - บันทึกสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน - ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วยและผู้รับบริการ - เช็คความพร้อมในการทำงานจาก Check list ต่างๆ และอัตรากำลังคนในการทำงานให้เพียงพอ - งานอื่น ๆที่ได้รับหมอบหมายจาก ผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- ให้คำแนะนำญาติและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามความเห็นแพทย์ - ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามหลักตามวิชา และปรึกษาแพทย์เมื่อมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ - ให้การรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป CT Scan , แมมโมแกรม,Bone density , การตรวจพิเศษ การดูแลข้อมูล ความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการที่มาใช้บริการด้วยเครื่องมือพิเศษ - รับผิดชอบการรับผู้ป่วย และ ให้บริการตรวจตามเครื่องมือสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด
- ปฏิบัติการพยาบาลและให้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ การดูแลของแพทย์ - พัฒนาความรู้และให้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแล ของแพทย์ - ให้บริการและปฎิบัติการพยาบาลกับลูกค้าที่เก็บสเตมเซลล์จากกระแสโลหิต - ให้บริการเก็บสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดืออย่างประสิทธิภาพ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเก็บสเต็มเซลล์และนำสเต็มเซลล์ไปใช้ในการรักษา - ติดตาม สอบถามอาการของลูกค้าหลังได้รับยากระตุ้นการสร้างสเตมเซลล์ไปใช้ ในการรักษา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สุวรรณหงษ์ รีเทล จำกัด
รับสมัครผู้ช่วยเภสัช ประจำร้านขายยา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี รักการบริการและการขาย มีประสบการณ์ร้านขายยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพงาานการพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- จัดยาตามสั่ง - คีย์ข้อมูล - เช็คสต็อกยา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านปฏิบัติ งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการงานสุขศึกษา ตลอดจนงานส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจ ช่วยปฏิบัติงานศึกษาวิจัยทางวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ คำแนะนำ อบรม สาธิตการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจแก่ประชาชนทั่วไป อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
งานด้านรังสีวิทยา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม ให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องให้กับลูกค้าที่เข้ารับการบริการ ดูแลและจัดการเรื่องทั่วไปในร้านยา รวมถึงดูแลสต๊อกภายในร้าน ทำความสะอาดจัดสินค้าให้เป็นระเบียบ ดูแลเ็ว็บไซต์ร้านยาออนไลน์ในเรื่องทั่วไป(ตอบคำถามและรับออร์เดอร์ลูกค้าออนไลน์ โพสข้อความโปรโมทเว็บไซต์)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ให้มีคุณภาพดีตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
ควบคุมดูแลการผลิตยาให้มีประสิทธิภาพและได้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพสูงสุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนยา ติดต่อประสานงานกับ อย. เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนยา อื่นๆ ที่ได้รับมอบหม้าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เป็นวิทยากรสอนภาคปฏิบัติ (สอนพนักงานที่จะออกไปปฏิบัติงาน แพนคลินิก คลินิกเพื่อความงามและผิวพรรณ) On the job Training บรรยายนอนสถานที่, ทำกิจกรรมร่วมกับฝ่ายการตลาด และ มีตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ประจำแพนคลินิกอีก 15 อัตรา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด
1.ให้การพยาบาลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่อง 2.พยาบาลให้ยา (Medication Nurse) ตรวจเช็คยาแต่ละมื้อ,เบิกยาให้ผู้ป่วย ให้ยาผู้ป่วยตามหลัก 5 R
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด
1.กำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤตแต่ละระบบ 2.วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อวางแผนดูแลอย่างต่อเนื่อง 3.ให้ข้อมูลอย่างน้อยวันละครั้งเพื่อลดวิกฤตกังวล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 657 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+