หางาน สมัครงาน > แพทย์ พยาบาล เภสัช

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
แพทย์, พยาบาล, เภสัช

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
1.แนะนำบริษัท และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 2.สร้างตลาดใหม่ และขยายพื่นที่การดูแลลูกค้า 3.ดูแล ประสานงานลูกค้า รักษาฐานลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
รับผิดชอบในงานตรวจหาพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่า ตัด Specimen เตรียมให้พยาธิแพทย์วิเคราะห์ผล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
- ปฎิบัติงานในห้องแล็ป/ห้องปฏิบัติการ ด้านเคมีคลินิก ด้านโลหิตวิทยา ด้านธนาคารเลือด ด้านจุลทรรศนคลินิก และรับผิดชอบเอกสารคุณภาพ -ตรวจวิเคราะห์งาน Chemistry -ตรวจวิเคราะห์งาน Immunology -ตรวจวิเคราะห์งาน Hematology -ตรวจวิเคราะห์งาน Microscopy
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ส.เจริญเภสัช เทรดดิ้ง จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติการที่ดีสำหรับห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ (Good Laboratory Practice) 2.ประเมินบันทึกการผลิตและประเมินคุณภาพ (quality evaluation) ก่อนการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3.ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบและวิธีการปฎิบัติในการควบคุมคุณภาพ 4.รับผิดชอบร่วมกับฝ่ายผลิตในการประเมิน ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารควบคุมคุณภาพ รวมถึงงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพยา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ส.เจริญเภสัช เทรดดิ้ง จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เตรียมเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยา 2.ติดตามผลการยื่นขึ้นทะเบียนยาจนกว่าจะได้รับการอนุมัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3.เตรียมและยื่นเอกสารเกี่ยวกับขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาทั้งทะเบียนยาที่ยื่นในประเทศและต่างประเทศ พร้อมติดตามผลจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ 4.ทบทวนและอัพเดท พร้อมรายงานสถานะการขึ้นทะเบียนยา กฎหมายหรือคำสั่งต่างๆจากอ.ย. 5.ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของอ.ย. 6.ทบทวนและแก้ไขสูตรตำรับยาหรือบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามทะเบียน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ส.เจริญเภสัช เทรดดิ้ง จำกัด
ลักษณะงาน 1.รับข้อร้องเรียนปัญหาทางคุณภาพของวัตถุดิบ ผลผลิตระหว่างการผลิต 2.จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพในส่วนการประกันคุณภาพ 3.ประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางป้องกัน 4.จัดทำ Product History Record 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ส.เจริญเภสัช เทรดดิ้ง จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสูตรและวิธีการผลิตให้มีคุณภาพและต้นทุนที่ดีขึ้น พัฒนาสูตรตำรับสำหรับสินค้าใหม่ ค้นคว้าวิจัยให้ได้สูตรตำหรับใหม่ที่มีคุณภาพ รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารการพัฒนาสูตรตำรับเพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด(มหาชน)
ประเมินค่าใช้จ่ายการรักษาผู้ป่วย,ประเมินสิทธิ์การรักษาผู้ป่วย,เจรจาต่อรองกับผู้ป่วย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
-ให้คำปรึกษาด้านความงาม ทำหัตถการ เลเซอร์ -เวลาปฏิบัติงาน 12.00 - 20.00 น. (ประจำสาขาปิ่นเกล้า)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
ออกหน่วยปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานตามสถานประกอบการต่างๆ ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน หรือตรวจต่างด้าว ฉีดวัคซีน รับผิดชอบงานใดงานหนึ่งหรือ2งาน ดังนี้ ลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง ซักประวัติ-วัดความดัน เจาะเลือด ตรวจอาชีวอนามัยหู ตา ปอด X-ray
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด(มหาชน)
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ จำกัด
- ร่วมกับ PD พัฒนาและคิดค้นสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง - นำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คิดค้นให้กับ Marketing หรือลูกค้า - อบรมพนักงานขายให้มีความรู้ สามารถตอบคำถามลูกค้าได้ - ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับอาหารเสริมและเครื่องสำอางทั้งจากลูกค้า และพนักงานขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด(มหาชน)
ปฏิบัติงานการพยาบาลตามวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
1.รับผิดชอบงาน Laser ทุกประเภท 2.ช่วยอำนวยความสะอาดให้กับแพทย์ในการทำหัตการพิเศษ 3.บริการฉีดยาเจาะเลือดและให้ IV ทางเส้นเลือดตามวินิฉัยของแพทย์ 4.เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาการทำหัตการต่างๆแก่พนักงานในคลีนิค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
1.ช่วยเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ใช้บริการ (ผู้ป่วย) 2.ช่วยในการบันทึกการส่งตรวจทางสมุดรับสิ่งส่งตรวจ 3.ช่วยบันทึกการขอทำ LAB ทาง Computer 4.แยกใบ Requestและสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยต่างๆ 5.ดูแลความสะอาดในแผนก 6.ภารกิจอื่นๆ แล้วแต่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
- รับรายงานและดูแลผู้ป่วยทุกคนให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง - จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย - ประสานงานด้านบริการกับแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งแผนกอื่นๆ - อำนวยความสะดวก ปลอกภัย แก่ผู้ป่วยและญาติ - บริหารและปฏิบัติงานในแผนกให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงพยาบาล - ควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ - ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO-HA และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
อายุรแพทย์สมองและระบบประสาท Part time
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
วิสัญญีแพทย์ Part time
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
สูติ-นรีแพทย์ งานประจำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
อายุรแพทย์ งานประจำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 649 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัทNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+