หางาน สมัครงาน > แพทย์ พยาบาล เภสัช

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
แพทย์, พยาบาล, เภสัช

โรงพยาบาลสัตว์และโรงแรมสัตว์เลี้ยง สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต
- ต้อนรับและให้บริการแก่ลูกค้าและสัตว์เลี้ยงที่มาใช้บริการ - ช่วยจับบังคับสัตว์ และอำนวยความสะดวกให้แก่สัตวแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย และรักษาสัตว์เลี้ยง - ดูแลสัตว์เลี้ยงในแผนกโรงแรม - ดูแลอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แอ็บโซลูท เฮลธ์
ให้การพยาบาลประจำห้องColonเเละหัตถการอื่นๆ ดูแลผู้รับบริการ ลงบันทึกการให้การพยาบาล ติดตามอาการภายหลังการทำหัตถการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แอ็บโซลูท เฮลธ์
ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาแบบบูรณาการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แอ็บโซลูท เฮลธ์
- รับคำสั่งเเพทย์ จัด/จ่าย/ตรวจสอบ/เเนะนำ ยา วิตตามิน อาหารเสริม เวชสำอางค์ ส่งมอบให้กับผู้รับบริบาล - บริหารจัดยาวิตตามิน ยา เวชสำอางค์ใหม่ให้เข้าสู่ระบบ พร้อมสำหรับการใช้งาน - วางแผน กำกับ ตรวจสอบคุณภาพวิตามิน ยา อาหารเสริมที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูเเลคุณภาพ - ให้คำแนะนำที่ถูกต้องให้ผู้รับบริบาล - บริหารจัดการระบบงานห้องยาภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ISO เเละนโยบายคลินิก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วาโย เมดิคอล จำกัด
มีค่าวิชาชีพ 6000 และ OT เพิ่มเติม และรายได้พิเศษจากการติดตามคนไข้ และโบนัสทุกเดือน งานด้านศัลยกรรมความงาม ช่วยแพทย์ผ่าตัด เตรียมอุปกรณ์ผ่าตัด ตัดไหม ฉีดยา และดูแลคนไข้หลังผ่าตัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วาโย เมดิคอล จำกัด
มีค่าวิชาชีพ 6000 และ OT เพิ่มเติม และรายได้พิเศษจากการติดตามคนไข้ และโบนัสทุกเดือน งานด้านศัลยกรรมความงาม ช่วยแพทย์ผ่าตัด เตรียมอุปกรณ์ผ่าตัด ตัดไหม ฉีดยา และดูแลคนไข้หลังผ่าตัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด
เภสัชกรร้านขายยา , ให้คำปรึกษาคำแนะนำลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
-วางแผนกำกับดูแล ให้บริการจ่ายยา/เวชภัณฑ์ต่อผู้ป่วยนอก-ใน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งแพทย์ -บริหารสต๊อกยา/เวชภัณฑ์ให้เพียงพอ -บริหารอัตรากำลัง วางแผนกลยุทธ์ ควบคุม กำกับ ติดตาม ระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องต่อนโยบายและบรรบุเป้าหมายขององค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด(มหาชน)
ปฏิบัติการงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพภายใต้การควบคุมกำกับของหัวหน้าแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ไอเบเบี้ เฟอร์ทีลิตี้
ผู้ช่วย เภสัชกร ประจำ ibaby
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ไอเบเบี้ เฟอร์ทีลิตี้
เภสัชกร ประจำ ibaby
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
1.ควบคุมและดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพยา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.จัดการงานในแผนกให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ 3.อนุมัติ เอกสารผลการวิเคราะห์ยาสำเร็จรูป วัตถุดิบ ยารอบรรจุ และบรรจุภัณฑ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
ดูแลการจัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนยา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
1.จัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.ช่วยแก้ปัญหายาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ 3.รับผิดชอบการพัฒนายาใหม่ที่มีคุณภาพ 4.จัดทำเอกสารวิธีการผลิตสำหรับยาใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
ควบคุมดูแลการตรวจสอบสภาพยาสำเร็จรูป,อนุมัติSOP,อนุมัติเอกสารผลการวิเคราะห์,ดูแลการจัดทำเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1.ปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยของพนักงาน 2.วินิจฉัยโรค และปฐมมพยาบาลเบื้องต้น 3.จ่ายยา 4.ให้คำแนะนำใกรดูแลสุขภาพแก่พนักงาน 5.บันทึกข้อมูลปรัวัติการเจ็บป่วยของพนักงาน 6.จัดเก็บประวัติการเจ็บป่วยของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
1.ออกหน่วยแพทย์คัดกรองภาวะสุขภาพ ใน/นอก รพ. 2.รับผิดชอบการออกให้บริการสุขภาพในชุมชน 3.จัดทำโครงการต่างๆในโรงพยาบาล 4.แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
1. บริหารจัดการภายในแผยก 2.ออกหน่วยแพทย์คัดกรองภาวะสุขภาพ ใน/นอก รพ. 3.รับผิดชอบการออกให้บริการสุขภาพในชุมชน 4.จัดทำโครงการต่างๆในโรงพยาบาล 5.แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
1.ให้บริการส่งมอบยาแก้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 2.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านยาแก้ผู้มารับบริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3
บริหารและปฎิบัติงานในแผนกที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงพยาบาล เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาตัดสินใจและให้ความความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก ส่งซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ชำรุดและติดตามหากมีความจำดป็นต้องซื้อใหม่ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 664 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+