หางาน สมัครงาน > แพทย์ พยาบาล เภสัช

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
แพทย์, พยาบาล, เภสัช

บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด
1 ดูแลความเรียบร้อยของงานฝ่ายการพยาบาลให้เป็นไปตามแนวนโยบาบแลัมาตราฐาน 2 ตัดสินใจและแก้ปัญาในเวรที่รับผิดชอบ 3 รับผิดชอบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 4 หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
- จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ - ให้คำแนะนำกับลูกค้า, ผู้ป่วย ด้านการใช้ยา - กำกับ ดูแล การจัดจ่ายยา,สต๊อกยาและเวชภัณฑ์ ให้เป็นระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
ปฏิบัติงานด้านศัลยแพทย์ตกแต่ง ทั้ง Full Time / Part Time
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
พยาบาลประจำห้องผ่าตัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
บริหารงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ รวมกับทีมบริหารในการวิเคราะห์ วางแผน ในส่วนงานOPD เพื่อตอบสนองเป้าหมายหลักของโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
ศัลยแพทย์ตกแต่ง มีประสบการณ์/รพ.หรือคลินิก ความงาม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
ดูแลผู้ป่วยหลังการรับบริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
- รับผิดชอบงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ธนาคารเลือด - ตรวจสอบ Stock น้ำยา สารเคมีทางห้องปฏิบัติการ - อนุมัติผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สวนกวางตุ้งคลีนิค
หน้าที่หลักของแพทย์จีน • ต้อนรับและดูแลคนไข้ทุกคนที่เข้ามารับบริการตามมารยาท ตรวจแมะและรักษาคนไข้ ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน ฝังเข็ม กัวซา ทุยนา Cupping ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและความงาม • แนะนำยาและขายยาให้คนไข้ตามอาการ ช่วยจัดยาแคปซูล หากจำเป็น ตรวจความดันและเบาหวานให้คนไข้ หากคนไข้ต้องการ • รับโทรศัพท์ จัดคิวคนไข้ฝังเข็มหรือทรีทเม้นต์ แนะนำ ให้ข้อมูล ขายยาและรับออเดอร์สั่งยาทางโทรศัพท์ หากคนไข้ต้องการคุยกับแพทย์โดยตรง แทนผู้ช่วยแพทย์ หน้าที่หลักของผู้ช่วยบริหารคลีนิค • เป็นผู้ช่วยบริหารคลีนิค เวลานายจ้างอยู่หรือไม่อยู่ เช่นวันที่นายจ้างหยุด หรือพักร้อน หรือยังไม่เข้า อื่นๆ ดูแลบริหารคลีนิคเหมือนธุรกิจของตัวเอง • บริหารจัดการเรื่องการตลาด กระตุ้นยอดสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติ เช่น E Marketing, Social Media Facebook, Instagram อื่นๆ ภาษาจีนหรืออังกฤษ • ดูแลพนักงาน ให้คำปรึกษา เพื่อการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยทางด้านกายภาพบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย และพึงพอใจ ตลอดจนการให้คำแนะนำความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมแก่ผู้ป่วยและญาติ - ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยกายภาพบำบัดให้อยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด - การออกเยี่ยมผู้ป่วย เผยแพร่ให้ความรู้จัดกิจกรรมแก่ในชุมชน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- วางแผนจัดระบบบริหารและบริการในแผนกผู้ป่วยนอก - ดูแลการปฏิบัติพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการพยาบาล - การบริหารงานแผนกผู้ป่วยนอก - การบริหารลูกค้า - การบริหารรายได้ - การบริหารบุคลากร - การบริหารงานคุณภาพ - ร่วมประชุม รับนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานบริการพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- จัดยาตามสั่ง - คีย์ข้อมูล - เช็คสต็อกยา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านปฏิบัติ งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการงานสุขศึกษา ตลอดจนงานส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจ ช่วยปฏิบัติงานศึกษาวิจัยทางวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ คำแนะนำ อบรม สาธิตการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจแก่ประชาชนทั่วไป อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานวางแผน มอบหมาย สั่งการ กำกับดูแล เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาล - บริหารจัดการภายในแผนกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ - ร่วมประชุม รับนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานบริการพยาบาล - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
เข็นรถนั่ง - รถเตียงนอน บริการรับ-ส่งผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ นักรังสี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
- ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพงาานการพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
-บันทึกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทุกประเภทในการลงรหัสจำแนกโรค ICD 10 - ทำรายงานจำนวนผู้ป่วยในตามดารวินิจฉัยโรค - ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศูนย์การแพทย์และความงามเมดดิไซน์
ดูแลผู้ป่วยสูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้ ดูแลควบคุมการรับประทานยา ฉีดยา เจาะเลือด ออกกำลังกาย วัด vital sign ชั่งน้ำหนัก วัด I/O ทุกวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 660 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+