หางาน สมัครงาน > จังหวัด ปราจีนบุรี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ Tesco Visa Card รับสมัครสาขาปราจีนบุรี
   1.รับผิดชอบการขายบัตร Tesco Visa Card และเสนอบริการขายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า ตลอดจน ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันในด้านต่างๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันรถยนต์ 2. รับคำร้องเรียนในเรื่องการบริการต่างๆ จากลูกค้า ตลอดจนประสานงานกับ Area Sales Manager ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกค้า
27 เมษายน 2560
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000 - 13,000 + ค่าคอมมิชชั่น
Customer Service Supervisor
   1.ควบคุมดูแลการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคลังสินค้า 2.แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและคลังสินค้า 3.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
27 เมษายน 2560
KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co.,Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร(Recruitment Officer)
   ⦁ การสรรหาใบสมัคร จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ⦁ คัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ของทางองค์กร(และตามใบขออัตรากำลัง) ⦁ ติดต่อผู้สมัครให้เข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกขององค์กร ⦁ ติดต่อแจ้งผลการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และการนัดหมายการเริ่มงานของผู้สมัคร ⦁ จัดทำสัญญาจ้างงานระหว่างผู้สมัครและองค์กร ⦁ การติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างทดลองงานของพนักงานใหม่ ความลงตัวกับหน้าที่ของพนักงานใหม่ รวมทั้งจัดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานระหว
27 เมษายน 2560
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ์N/A
Programmer
   รับผิดชอบเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบ ทั้งในรูปแบบ Windows Application และ Web Application เริ่มจากศึกษาถึงความเป็นไปได้ โดยประเมินจากความต้องการในการพัฒนา วิเคราะห์ออกแบบ และวางแผนในการพัฒนาระบบงานรวมถึงทดสอบ แก้ไขระบบ ตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว้ พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ต่างๆให้แก่ผู้ใช้งาน จัดเตรียมคู่มือการใช้งาน อบรมการใช้งานโปรแกรม และซอฟแวร์ให้แก่ผู้ใช้งานระบบ รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโปรแกรม และบำรุงรักษาระบบระหว่างการใช้งาน
27 เมษายน 2560
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ์N/A
Purchasing Engineer
   จัดซื้อสินค้าและจัดจ้างงานบริการ รวมไปถึงจัดจ้างงานโครงการต่างๆ โดยรับใบขอซื้อ/ขอจ้าง จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ตรวจสอบรายละเอียดของใบขอซื้อ/ขอจ้าง สอบถามราคาหรือประมูล เพื่อเลือกร้านค้า/ผู้ให้บริการ แล้วทำการสั่งซื้อ/สั่งจ้างให้ทันตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงงานที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ โดยประสานงานกับหน่วยงานและนำกลับมารายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ สามารถเสนอแนวความคิด ปัญหา และแนวทางแก้ไข จัดประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา
27 เมษายน 2560
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : ์N/A
จนท.วางแผนงานขนส่ง (Planner)
   1.วางแผนปริมาณงานประจำวัน (Daily Demand Forecasting) 2.วางแผน ประมาณการกำลังรถ ทรัพยากรต่างๆประจำวัน (Fleet Capacity Planning) 3.กำหนดเส้นทางจัดส่งที่เหมาะสมที่สุด วางแผนงานแต่ละประเภท เช่น round trip, backhaul, milk run multidrop เป็นต้น โดยการ Optimization Routing กำหนดเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ต้นทุนต่ำที่สุด 4.กำหนดรถคันที่เหมาะสมที่สุดในการรับงานขนส่งในแต่ละเที่ยว รวมทั้งการบริหารเบี้ยเลี้ยงพขส. 5.จัดทำตารางเวลารอบเวลาการเดินรถ เช่น เวลาเข้า-ออกสถานี เวลาการเติมเชื้อเพลิง เวลาพักพขส.
27 เมษายน 2560
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : n/a
โฟร์แมน , Draftman
   - ควบคุมการก่อสร้างให้ได้ตามแบบ - สามารถทำ รายงานประจำสัปดาห์ได้ - ติดต่อประสานงานกับเจ้าของงานหลังจากรับ Plan งานจากหัวหน้างาน - ควบคุมการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ตรงตามแบบ
27 เมษายน 2560
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 11,000-18,000
Mechanical Engineer
   -วิเคราะห์ จัดทำแผน PM ประจำเดือน,ปี และควบคุมติดตามให้เป็นไปตามแผน -จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุและงบประมาณประจำปีสำหรับงานซ๋อมบำรุง -จัดทำข้อมูลทางเทคนิคเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณการซ่อมบำรุง -ควบคุมคุณภาพและระยะเวลาการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนอย่างใกล้ชิด -กำหนดวิธีการทำ PM ให้ถูกต้องตามหลักทางวิศวกรรม -หา solution ของการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประสานงานกับฝ่าย BD และ Assist to -จัดทำรายละเอียดงาน Scope,Technical Specification BOQ,Drawing,Shedule และรายละเอี
27 เมษายน 2560
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ์N/A
Accounting Manager
   งานด้านงบประมาณ >> ดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณดังกล่าว งานด้านการบริหาร >> รายงาน/วิเคราะห์ผลประกอบการประจำเดือน, ประจำปี ของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง งานด้านภาษี >> วางแผนภาษีประจำปี, ตรวจสอบเอกสารการนำส่งภาษี, ประสานงาน/จัดส่งข้อมูล/ตอบข้อซักถามให้กับสรรพากร งานด้านบัญชี >> ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี, เอกสารการสั่งจ่าย, ตรวจนับ และบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ
27 เมษายน 2560
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 60000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 146 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 15 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560