หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน วิศวกรเหมืองแร่
20 มิ.ย. 2565
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 23 ปี     จังหวัด : ลำปาง (เถิน )
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

20 มิ.ย. 2565
18 มิ.ย. 2565
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 34 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางเขน )
เงินเดือนที่ต้องการ : 50,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาโท (วิทยาศาสร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ) มหาวิทยาลักเกษตร์ศาสตร์
ปริญญาตรี (ธรณีศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

18 มิ.ย. 2565
17 มิ.ย. 2565
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 23 ปี     จังหวัด : หนองคาย (เมืองหนองคาย )
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมธรณี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

17 มิ.ย. 2565
15 มิ.ย. 2565
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 24 ปี     จังหวัด : แพร่ (เมืองแพร่ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยสลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
ปวส. (เครื่องมือกลการผลิต) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคแพร่

15 มิ.ย. 2565
14 มิ.ย. 2565
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 24 ปี     จังหวัด : ขอนแก่น (บ้านไผ่ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5

14 มิ.ย. 2565
14 มิ.ย. 2565
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 21 ปี     จังหวัด : กระบี่ (เมืองกระบี่ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,500    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (ก่อสร้าง) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ศิลป์ภาษา) โรงเรียนเมืองกระบี่

14 มิ.ย. 2565
14 มิ.ย. 2565
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 20 ปี     จังหวัด : แพร่ (วังชิ้น )
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (ไฟฟ้า) วิทยาลัยการอาชีพเถิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

14 มิ.ย. 2565
13 มิ.ย. 2565
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 32 ปี     จังหวัด : ชลบุรี (บางละมุง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 35,000    ประสบการณ์ทำงาน 9 ปี

ปริญญาตรี (ธรณีศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์คณิต) กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

13 มิ.ย. 2565
11 มิ.ย. 2565
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 21 ปี     จังหวัด : ปทุมธานี (คลองหลวง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (ช่างยนต์) วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ปวช (ช่างยนต์) วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

11 มิ.ย. 2565
10 มิ.ย. 2565
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 26 ปี     จังหวัด : นครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา )
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมวัสดุ-โลหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนพิมายวิทยา

10 มิ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 336 คน

« 1 2 3 4 5 ... 34 »

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.