หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
7 ธ.ค. 2564
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 22 ปี     จังหวัด : นนทบุรี (ปากเกร็ด )
เงินเดือนที่ต้องการ : 0    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (เทคนิคยานยนต์) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ปวช (ช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

7 ธ.ค. 2564
7 ธ.ค. 2564
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 30 ปี     จังหวัด : สงขลา (จะนะ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (บริหาร การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน ระบบโทรคมนาคม) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

7 ธ.ค. 2564
7 ธ.ค. 2564
สมัคร ฝึกงาน
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 20 ปี     จังหวัด : บุรีรัมย์ (กระสัง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (การจัดการโลจิสติกส์) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ต่ำกว่ามัธยม (การบัญชี) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

7 ธ.ค. 2564
7 ธ.ค. 2564
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 33 ปี     จังหวัด : อุดรธานี (หนองวัวซอ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยรังสิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิตศาสตร์) สตรีราชินูทิศ

7 ธ.ค. 2564
7 ธ.ค. 2564
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 22 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7 ธ.ค. 2564
7 ธ.ค. 2564
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 25 ปี     จังหวัด : เลย (วังสะพุง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (ไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ปวช (ไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

7 ธ.ค. 2564
7 ธ.ค. 2564
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 38 ปี     จังหวัด : สงขลา (หาดใหญ่ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี

ปริญญาตรี (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
ปวส. (ช่างกลโรงงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

7 ธ.ค. 2564
7 ธ.ค. 2564
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 51 ปี     จังหวัด : นครปฐม (บางเลน )
เงินเดือนที่ต้องการ : 22,500    ประสบการณ์ทำงาน 12 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. (ช่างยนต์) มหาวิทยาลัยสยาม

7 ธ.ค. 2564
7 ธ.ค. 2564
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 27 ปี     จังหวัด : สงขลา (รัตภูมิ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปริญญาตรี (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

7 ธ.ค. 2564
7 ธ.ค. 2564
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 22 ปี     จังหวัด : สงขลา (สิงหนคร )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (เครื่องมือกล) วิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่
ปวช (เครื่องมือกล) วิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่

7 ธ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 314781 คน

« 1 2 3 4 5 ... 31479 »

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.