เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดี แมช ดีไซน์ จำกัด
Foreman Construction รับสมัครด่วน (สามารถเริ่มงานได้ทันที)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนท
16 เมษายน 2562
บริษัท ดี แมช ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Project Manager (สามารถเริ่มงานทันที)
1.ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ประจำโครงการ 2.จัดการและบริหารสำนักงานโครงการช่วยผู้อำนวยการโครงการ 3.กำกับดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา 4.มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานทุกคนพร้อมติดตามดูแลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 5.ลงนามและออกเอกสารในโครงการในนามบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6.เสนอแนะผู้บังคับบัญชาสำหรับการฝึกอบรมให้กับพนักงาน 7.ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างมีเหตุผลของผู้บังคับบัญชา 8.จัดทำแผนคุณภาพโครงการ 9.กำกับดูแล/จัดการให้ผู้รับเหมาทั้งหมดในโครงการ ทำงานตามเ
16 เมษายน 2562
บริษัท ดี แมช ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
แม่บ้าน (สามารถเริ่มงานได้ทันที) ประจำสำนักงานใหญ่
- ทำความสะอาดสำนักงาน - ดูแลความสะอาดห้องน้ำ - เก็บขยะในสำนักงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด - ทำความสะอาดเครื่องเรือย เฟอร์นิเจอร์ โซฟา ชั้นว่างต่างๆ - คอยตรวจสอบและเช็ดกระจก ทั้งหน้าร้านกาแฟและสำนักงาน - เช็คน้ำ เช็คไฟ แอร์ ในสำนักงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
16 เมษายน 2562
บริษัท ดี แมช ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป
Foreman Interior
-ควบคุมงานตกแต่งภายใน (อาคาร,บ้านพักอาศัย)เป็นต้น ให้เป็นไปตามแบบ -ประสานงาน ติดตามผลงานของส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ดูแลความเรียบร้อยของหน้างานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -กำกับดูแลช่าง / ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามแบบพร้อมคุณภาพ -สรุปปัญหา อุปสรรคความก้าวหน้าในโครงการ -บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการ ส่งให้ผู้บังคับบัญชา -ติดตามรายการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในหน่วยงาน ให้ถูกต้องครบถ้วน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
16 เมษายน 2562
บริษัท ดี แมช ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขับรถประจำสำนักงาน
- ขับรถโดยรักษากฏระเบียบความปลอดภัยทางถนนตลอดเวลา - ตรงต่อเวลาและมาถึงสถานที่นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาที - ดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกให้พร้อมใช้ตลอดเวลา - จัดการดูแล และการบำรุงรักษารถขั้นพื้นฐานได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
16 เมษายน 2562
บริษัท ดี แมช ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย เสนอ ต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย ในการทํางานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความ ปลอดภัยในการทํางาน 6. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอด
16 เมษายน 2562
บริษัท ดี แมช ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560