เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ณสัทธา จำกัด
พนักงานบัญชี
1.จัดทำระบบบัญชี-การเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพากร 3.จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
11 ธันวาคม 2561
บริษัท ณสัทธา จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9300
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ด่วน!!!
1. วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องการการขาย รวมถึงกำหนดพื้นที่ จุดขาย และเป้าหมายในการขายให้กับทีม 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. วางแผนดำเนินการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน กระตุ้นทีมขายให้เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 4. บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำ สอนงาน (Coach) และแก้ไขปัญหา ให้กับทีม 5. ดำเนินการในการสร้างค
08 ธันวาคม 2561
บริษัท ณสัทธา จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000-30000
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ด่วน!!!!
การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ การจัดทำบัญชี ระบบบัญชีซื้อ และรายการค่าใช้จ่าย, ระบบบัญชีขาย ลูกหนี้การค้า รายรับอื่น ๆ และบริหารจัดการ ระบบบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า ( Costing ) การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีสินค้า (INVENTORY) และระบบบัญชีทรัพย์สิน และการปิดบัญชี การวางแผนภาษีอากรและการควบคุมบริหารจัดการการยื่นแบบและชำระเงินภาษี การวางแผนและควบคุมการบริหารจัดการ ระบบการรับเงิน และการเก็บเงินจากลูกค้า
08 ธันวาคม 2561
บริษัท ณสัทธา จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000-30000
พนักงานต้อนรับ
ต้อนรับแขกหรือผู้มาติดต่อกับองค์กร ด้วยอัธยาศัยอันดีงาม นำชมแต่ละจุดในอุทยาน ตอบข้อซักถามของนักท่องเที่ยว และติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ
11 ธันวาคม 2561
บริษัท ณสัทธา จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9300
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560