เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.ร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงานกับฝ่ายบริหาร 2.วางแผนกลยุทธ์ในการจัดการโรงงาน 3.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร 4.ควบคุมการดำเนินการต่างๆของโรงงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
06 ธันวาคม 2561
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าควบคุมคุณภาพ
1. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา, ผู้บริหาร 2. บริหารงานด้านระบบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ 3. วางแผน/ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพสินค้า 4. ดูแลและแก้ไขระบบตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 5. ติอต่อประสานงาน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพเพื่อให้ได้การรับรอง 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
06 ธันวาคม 2561
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. ควบคุมและวางแผนการผลิตในส่วนงาน เพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนการผลิต 2. ดูแลและควบคุมกำลังคนในแผนกที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. ควบคุมดูแลระบบการผลิต และพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด GMP และ HALAL 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การผลิตต่อเนื่อง และได้ตามแผนการผลิต 5. รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 6. ควบคุมดูแลตรวจสอบใบรายงานการผลิตให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อส่งให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
06 ธันวาคม 2561
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อ้ตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างซ่อมบำรุง
1. ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน 2. ติดตามงานเอกสารในส่วนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร 3. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
06 ธันวาคม 2561
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. งานด้านเอกสารประสานงานภายในแผนก 2. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานภายในแผนก 3. ติดต่อ ประสานงานกับแผนกต่างๆ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
07 ธันวาคม 2561
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ควบคุมต้นทุนสินค้า 2. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต 3. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณณฑ์ใหม่ 4. งานอื่นๆที่ได้รับอบหมาย
06 ธันวาคม 2561
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตั้งหนี้จ่ายชำระ -ตัดสต๊อก นับสต๊อก รับเข้าวัตถุดิบ -บันทึกต้นทุนวัตถุดิบ
07 ธันวาคม 2561
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000
หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบ ( MEAT )
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมวัตถุดิบ พัฒนาวิธีการบริหารคลังวัตถุดิบ
06 ธันวาคม 2561
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560