เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
1. ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ 2. วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุง ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรภายในโรงงานทั้งหมด 3. ให้ความรู้และพัฒนาทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2562
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1. ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อเสนอแนะตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยได้ 3. สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานแต่ละแผนกในบริษัทได้ 4. สามารถแนะนำ หรือฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 5. ทำการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 6. จัดทำแผนงานด้านควา
25 เมษายน 2562
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. ควบคุมและวางแผนการผลิตในส่วนงาน เพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนการผลิต 2. ดูแลและควบคุมกำลังคนในแผนกที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. ควบคุมดูแลระบบการผลิต และพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด GMP และ HALAL 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การผลิตต่อเนื่อง และได้ตามแผนการผลิต 5. รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 6. ควบคุมดูแลตรวจสอบใบรายงานการผลิตให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อส่งให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2562
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อ้ตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างซ่อมบำรุง
1. ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน 2. ติดตามงานเอกสารในส่วนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร 3. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2562
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1 การตวรจสอบวัตถุดิบ 2 การตรวจสอบกระบวนการผลิต 3 การตวรจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ 4 การจัดการทั่วไป
25 เมษายน 2562
พนักงานควบคุมคุณภาพ
รับผิดชอบการควบคุม การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดใว้
25 เมษายน 2562
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 325/วัน
ผู้ช่วยพนักงานวิจัยและพัฒนา
1 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำตัวอย่าง 2 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงาน 3 ดูแลความสะอาดห้องแล็บ
25 เมษายน 2562
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 325/วัน
ธุรการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
1 บริหารจัดการ PART ต่าง ๆ จัดซื้อ STORK 2 จัดทำเอกสารแผนก จัดเก็บประวัติและการซ่อมของแต่ละเครื่อง 3 ทำเอกสาร OEE KPI สรุปประจำเดือน
25 เมษายน 2562
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 14,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560