เข้าระบบผู้สมัครงาน
โฟร์แมนควบคุมงาน
ดูแลซ่อมบำรุง โดยหาสาเหตุการเกิดขึ้น พร้อมส่งงานช่างซ่อมให้ตรงจุดเกิดเหตุ - อธิบายการแก้ไขอย่างถูกวิธีให้กับลูกค้าเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าและบริษัท - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง
งานที่รับผิดชอบ 1. งานจัดซื้อ 1.1 ตรวจสอบเอกสารใบขอสั่งซื้อ 1.2 เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองกับผู้ขาย/ผู้ให้บริการ 1.3 วางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า พร้อมทั้งติดตามการสั่งซื้อให้เป็นไปตามแผน 1.4 ร่วมกับผู้สั่งซื้อในการตรวจสอบรับสินค้าตามที่สั่งซื้อ 1.5 ประสานงานกับผู้สั่งซื้อในการส่งคืน เปลี่ยนแปลงสินค้าที่ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ 2. งานหาแหล่งขายใหม่ 2.1 เยี่ยมเยือนแหล่งขาย ผู้ขาย ผู้รับจ้าง 2.2 พิจารณาและประเมินผู้ขายรายใหม่ 3. งานเอกสาร 3.1 ออกหรือพิมพ์ใบสั่งซื้อ PO 3.2 ประเมินผู้ขาย 3.3
15 มกราคม 2562
ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงอาคาร)
จัดอบรมผู้รับเหมาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม -จัดการคัดแยกการทิ้งเศษวัสดุภายในไซต์งาน -ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เข้ามาเก็บขยะ และฉีดน้ำภายในไซต์ -เก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินผลการทำงานตามดัชนีชี้วัดในแผน ISO 14001 -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่ขาย (Resale)***ต้องการด่วน
- ขายโครงการบ้านและคอนโดมิเนี่ยม - รับผิดชอบในด้านงานขายและให้บริการลูกค้า - ปิดการขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
15 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่นิติกร (อสังหาริมทรัพย์) ***ต้องการด่วน
1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ราชการต่างๆ 2. ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้า 3. ติดต่อประสานงานกับการประปา 4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท 5. จัดเก็บเอกสารสำคัญภายในบริษัท 6. จัดทำเอกสารสัญญาต่างๆภายในบริษัท 7. สามารถทำงานออกต่างจังหวัดได้(บางครั้ง) 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (ด้านอสังหาริมทรัพย์)
- ดูแลด้านการตลาดทั้งแนวราบและแนวสูง โดยดูแลทั้งด้าน Online และ Offline - วางแผนด้านการตลาดและคิดกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่ดีที่สุด - วิเคราะห์คู่แข่ง และแนวโน้มทางด้านการตลาด เพื่อนำมาซึ่งการวิเคราะห์โปรโมชั่นให้ตอบโจทย์โครงการ และเพิ่มยอดขาย - เพิ่มยอดการเยี่ยมชมโครงการทุกช่องทาง Click, Register, Call, Revisit เพื่อนำมาซึ่งยอด Booking ให้กับโครงการ - นำเสนอโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมการขาย โดยวิเคราะห์จากคู่แข่ง สถานการณ์ และสอดคล้องตามกระแสของ
15 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
- ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านธุรการโครงการ - ควบคุมความเรียบร้อยความสะอาดของแม่บ้านโครงการ - ตรวจสอบความถูกต้องในการตั้งเบิกงวดงานผู้รับเหมากับส่วนกลางผ่านระบบ - ประสานงานในการจัดทำเอกสารต่างๆเข้าสำนักงานกลาง
15 มกราคม 2562
พนักงานขับรถผู้บริหาร**** ต้องการด่วน
-ขับรถผู้บริหารและขับรถส่วนกลางของบริษัท -ตามที่ได้รับมอบหมายโดยปลอดภัย -สามารถเช็คสภาพรถและดูแลรถเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
15 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่รับแลกเงินตราต่างประเทศ
- รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - เวลาทำงาน 6วันต่อสัปดาห์ - เวลาทำงานกะแรก 11.00น-20.00 น. กะสอง 12.00 - 21.00 น. หากเข้ากะที่ 2 มีเงินพิเศษให้
15 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- วิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - กำหนดแนวความคิดและรูปแบบของโครงการ - ประสานงานกับสถาปนิกและนักออกแบบ รวมถึงประสานงานกับผู้ขายสินค้า - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงแนวความคิดในการออกแบบ
15 มกราคม 2562
ธุรการการเงิน
- บริหารการเงินและติดตามตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่าย - ตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินต่างๆ ให้ถูกต้อง - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
15 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/Logistics
1. รับของ เช็คสินค้า จัดสินค้า ปล่อยสินค้า 2. จัดทำสถานะ รถส่งสินค้า 2. ประสานงานกับบริษัทขนส่ง 4. มีความรู้ในระบบการบริหารสินค้าคงคลัง (WMS) 5. ประสานงานกับลูกค้า / ร่วมประชุมกับลูกค้าได้
15 มกราคม 2562
Sale Support
1.จัดหารถขนส่งสินค้า 2.ประสานงานกับพนักงานขาย 3.จัดทำเอกสารข้อมูลด้านการขาย / ลูกค้า 4.ติดตามงานให้เป็นไปตามแผน
15 มกราคม 2562
หัวหน้าจัดซื้อ / จัดจ้าง
1.ติดตามการออกใบสั่งซื้อจากธุรการจัดซื้อ 2.ดูแลงานจัดจ้างที่มีมูลค่ามาก 3.เจรจาต่อรองราคากับผู้ขาย / ผู้ให้บริการ 4.ประสานงานหลักในการวางแผนจัดซื้อให้ผู้ขอซื้อ 5.ติดต่อ , ประสานงานกับผู้ขาย / ให้บริการ รวมถึง การตรวจสอบใบสั่งซื้อและใบขอวื้อ 6.ตรวจสอบร้านค้าที่สั่งซื้อ 7.แก้ปัญหาเรื่องความผิดพลาดในการส่งสินค้า 8.ติดต่อ, เยี่ยมเยียนผู้ขาย 9.แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ขาย 10.ติดตามและเร่งรัดการส่งของจากผู้ขาย / ให้บริการ 11.ทำรายการการสั่งซื้อในแต่ละเดือน 12.เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท และให้ค
15 มกราคม 2562
บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 (ด่วน)   เงินเดือน : ตามโครงส้รางบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560