เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
Customer Service Engineer (Onsite Service)
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมและออกปฏิบัติงาน Onsite Service แก้ไขระบบปัญหาการใช้งาน Network Router ที่ Site ของลูกค้า และสินค้าอื่น ๆ ของบริษัท ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. สามารถปฏิบัติงานประจำกรุงเทพฯ ศูนย์พระราม 3 , จังหวัดสมุทรสาคร , จังหวัดนครราชสีมา * สแตนด์บายรับงานอยู่ที่บ้านหรือที่พัก ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ บริษัทจ้างเป็นพนักงานประจำ
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Customer Service Engineer (Onsite Service)
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมและออกปฏิบัติงาน Onsite Service แก้ไขระบบปัญหาการใช้งาน Network Router ที่ Site ของลูกค้า และสินค้าอื่น ๆ ของบริษัท ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. สามารถปฏิบัติงานประจำกรุงเทพฯ ศูนย์พระราม 3 , จังหวัดสมุทรสาคร , จังหวัดนครราชสีมา * สแตนด์บายรับงานอยู่ที่บ้านหรือที่พัก ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ บริษัทจ้างเป็นพนักงานประจำ
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Customer Service Engineer (Onsite Service)
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมและออกปฏิบัติงาน Onsite Service แก้ไขระบบปัญหาการใช้งาน Network Router ที่ Site ของลูกค้า และสินค้าอื่น ๆ ของบริษัท ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. สามารถปฏิบัติงานประจำกรุงเทพฯ ศูนย์พระราม 3 , จังหวัดสมุทรสาคร , จังหวัดนครราชสีมา * สแตนด์บายรับงานอยู่ที่บ้านหรือที่พัก ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ บริษัทจ้างเป็นพนักงานประจำ
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Sales Executive / Sales Engineer
-เสนอขายบริการของบริษัท Network Solutions & IT Solutions and Maintenance ให้กับบริษัท ร้านค้า ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าว -ประสานงานขาย เยี่ยมเยียนดูแลลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ -จัดทำรายงานการประสานงานขาย
13 พฤศจิกายน 2561
Sales Supervisor / Asst.Sales Manager / Sales Manager
- วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของตลาด พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์และกำหนดทิศทางการขายและการตลาด - กำหนดแผนงาน ช่องทางการขาย งบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายขายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท (Vision , Mission) - ติดต่อและนำเสนอขายบริการ Network Solutions & IT Solutions and Maintenance ของบริษัทให้แก่บริษัท ร้านค้า ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าว -ประสานงานขาย พบปะ ดูแลลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ -บริหารจัดการงานในแผนกขาย -รายงานสรุปการขายประจำสัปดาห์ ประจำเดือนและประจำปี
13 พฤศจิกายน 2561
Product Testing Engineer
ทำงานร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนา เพื่อพัมนาผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับ Network และ IT Solution วิเคราะห์ทดสอบและรวบรวมปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ 13,500 ถึง 17,000
Programmer
• พัฒนา Web Application ด้วย PHP , [C# หรือ VB] ,ASP.net , HTML , JavaScript, CSS, jQuery, AJAX • พัฒนา Application ด้วย VB.net , C# , C++ , Visual studio • พัฒนา Mobile Application (IOS , Android) • มีความเข้าใจใน Object-oriented programming (OOP) และออกแบบระบบโดยใช้ UML ได้ • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลได้รวมทั้ง ER-Diagram • มีความรู้ใน SQL commands, Ms SQL Server ได้เป็นอย่างดี • สามารถใช้โปรแกรมทางด้าน Graphic และMultimediaได้ (Photoshop , Illustrator , Flash)
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
System Analyst ( SA )
Working Conditions - Occupations that satisfy this work value offer job security and good working conditions. Corresponding needs are Activity, Compensation, Independence, Security, Variety and Working Conditions. Recognition - Occupations that satisfy this work value offer advancement, potential for leadership, and are often considered prestigious. Corresponding needs are Advancement, Authority, Recognition and Social Status. Achievement - Occupations that satisfy this work value are resu
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงกับผู้บริหาร
Network Engineer Supervisor
ดูแลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาระบบ Network ตาม site งานลูกค้า วางแผน วิเคราะห์ กระบวนการทำงาน
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
IT Manager
• Design and plan corporate IT that aligned with corporate direction and budgets. • Manage, maintain and support corporate IT as defined services quality or services level • Create report for management such as network performance, server & system performance, IT Assets, IT Inventory, user problems, root cause analysis, etc. • Develop working process and create corresponding documents such as manual, procedure or work instruction, etc. • Manage, coach, and evaluate subordinate in team,
13 พฤศจิกายน 2561
Training Supervisor
*วางแผนงานฝึกอบรม และออกแบบงานฝึกอบรม * จัดทำ Need Survey * ออกแบบการจัดทำ Training Need ตามความต้องการของหน่วยงาน * จัดทำแผนงานฝึกอบรมประจำปีในองค์กรทั้งหลักสูตรภายในและนอก * ติดต่อยื่นเอกสารต่าง ๆ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน * จัดทำ KPI และสามารถทำการสรุปรายงานการฝึกอบรมตามระบบ ISO 9001:2008 * และงานอื่นๆ ของด้านฝึกอบรมทั้งหมด จัดทำ/แก้ไขคู่มือ SOP (Standard Operation Procedure, Work Instruction สำหรับส่วนงานต่าง ๆ *ดำเนินการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร *เงินเดือน ตามโครงสร้าง และพิจารณาตา
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ 20000 - 35000
Senior Network Operation Manager
Job Responsibility: • Working out a strategy for improving the operation performance in term of services quality, budget, human and other related resources. • Involves overseeing the corporate services are running smoothly in all stages which include Installation & provision, Customer Care Center (NOC) and Field Services. • Make sure an efficient service that meets corporate standard SLA or Customer expectations and needs. • Manage spare part and distribution of product. • Monitoring,
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Business Analyst
Duties & Responsibilities • Get requirement from Core Process & users. • Responsible to analysis and design according to requirement. • Able to transform business requirement to technical solution. • Control application development to SDLC and project responsibility. • Provide guidance and consultation to user. • Create document or support project (Functional specification, High Level Design specification and User Manual).
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถผู้บริหารจากที่พัก(นนทบุรี ) มายังบริษัทฯ (อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 ) - ขับรถผู้บริหารไปสถานที่ต่างๆ ตามคำสั่งผู้บริหาร - งานช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560