เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โซโนม่า จำกัด
วิศวกรงานระบบ
ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เกี่ยวกับอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ดับเพลิง เป็นต้น ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาขา ซ.อารีย์
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1 การตรวจสอบใบขอซื้อกับผู้ขอซื้อ ก่อนการสั่งซื้อ 2 การขอราคา 3 การทำเปรียบเทียบราคา 4 การเจรจาต่อรองราคา 5 การส่งใบขอซื้อและยืนยันการสั่งซื้อรวมถึงการติดตามการส่งสินค้า 6 การแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าในเบื้องต้น
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Project Engineer
1.วางแผนและบริหารงานก่อสร้าง รวมทั้งบริหารทรัพยากรต่างๆ 2.แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 3.เข้าร่วมประชุมทั้งภายในและภายนอก 4.ดูแลงานให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและแล้วเสร็จตามสัญญา
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
โฟร์แมนงานสถาปัตย์
- ควบคุมงานก่อสร้างและงานสถาปัตย์ประจำไซต์งาน - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ประจำสำนักงานซอยอารีย์)
- ดูแลและควบคุมการจัดการงานด้านเอกสารให้เป็นระบบ - ดูแลเอกสารเข้า-ออก ของไซต์งาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก - ดูแลด้านการเบิกของ เช็คของ และวัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆประจำไซต์งาน - ดูแลด้านการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำไซต์งาน - สามารถใช้ Ms.Office (Excel) ได้เป็นอย่างดี (กรณีสัมภาษณ์งาน จะต้องเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ ซอยพุทธบูชา 38)
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
Senior M&E Engineer
ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เกี่ยวกับอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ดับเพลิง เป็นต้น ทำงานที่สำนักงานสาขา ซ.อารีย์
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
QS Manager
1. บริหารจัดการวางแผนประมาณราคาและควบคุมงบประมาณของโครงการ 2. ดูแลและตรวจสอบงานถอดแบบประเมินราคาและงบประมาณเพื่อควบคุมปริมาณและราคาให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผน 3. จัดทำงบประมาณเมื่อเกิดงานเปลี่ยนแปลง เช่น งานลด งานเพิ่ม 4. ตรวจสอบจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอและอนุมัติ 5. ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลราคาต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ในการบริหาร 6. จัดทำการประมูลคัดเลือกผู้รับเหมา จัดทำราคากลาง ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคา สรุปราคาและนำเสนอต่อผู้บริหาร 7. จัดทำรายงาน S-Curve รายเดือ
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน
- ทำเรื่อง Payment - ตรวจสอบเอกสาร - ทำ Cash Flow - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
Quantity Surveyor
- จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา จัดทำเอกสารประกวดราคา - เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ - ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม - ตรวจสอบการเบิกเงินของผู้รับเหมา - เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Senior Site Engineer
- ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างประเภทปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามแผนที่กำหนด - วางแผนงานและประสานงานกับ consultant - ตรวจสอบคุณภาพของงาน - หากมีประสบการณ์ด้านงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 บาท - 40,000 บาท
Site Engineer
- ควบคุมและดูแลการก่อสร้างประเภทปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ตรวจสอบคุณภาพของงาน - ควบคุมการทำงานของพนักงาน
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วิศวกรประมาณราคา งานโครงสร้าง สถาปัตย์ (ประจำสำนักงานซอยอารีย์)
ดูแลงานถอดแบบ ประมาณราคา ด้านโครงสร้าง และงานสถาปัตย์ (ประจำสำนักงานซอยอารีย์)
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้)
- ดูแลการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ - บริหารจัดการกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ให้มีประสิทธิภาพ - บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสม - วางแผนการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส
รายละเอียดงาน: - งานสรรหาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่บริษัทต้องการ - งานวางแผนและจัดโครงสร้างกำลังคนในองค์กรให้เหมาะสม - สร้างระบบการจัดการ และโครงสร้างงานบุคคลที่เหมาะสม - พัฒนาและสร้างงานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - พัฒนาการจัดระเบียบข้อบังคับ การบังคับใช้ และระบบตรวจสอบ - พัฒนาการคิดค่าแรงและจ่ายค่าตอบแทน - งานพัฒนาและฝึกอบรมม, ดำเนินการต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - งานบริหารแรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการพนักงาน, กิจกรรมเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อพนักงาน
13 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโนม่า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560