เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก - ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ รับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน การรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและการพิมพ์เอกสาร จดหมาย หนังสือราชการต่างๆ
24 มกราคม 2562
เทศบาลตำบลบวกค้าง
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : อัตราเงินเดือนตามวุฒิ 9,400 - 11,500 บาท
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ - ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ หรือช่วยเหลือแพทย์ และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรคและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือแพทย์ และดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2562
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 28 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามคุณวุฒิ 7,590 - 8,300 บาท
นายช่างไฟฟ้า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คำนวณราคา และประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
15 ธันวาคม 2561
สำนักงานกรมทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงินและงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของ ทางราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสาร สําคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงาน
15 ธันวาคม 2561
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 (กรมส่งเสริมการเกษตร)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 400 งาน

« 1 ... 32 33 34 35 36 ... 40 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560