เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบและประสานงานส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์ 3. ทำหน้าที่ดำเนินการซื้อเมื่อจำเป็นและรายงานการสั่งซื้อตามความจำเป็น 4. ตรวจสอบคำสั่งการเรียกร้องในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องคำศัพท์และข้อกำหนด 5. เตรียมความพร้อมดูแลรักษาและการตรวจสอบการจัดซื้อและไฟล์รายงานและรายการราคา 6. ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและการถ่ายโอนสินค้าคงคลังที่สมบูรณ์แบบ เพื่อจุดประสงค์ในการทำบัญชี 7. การจัดหาการควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อให้
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
18 มิถุนายน 2562
ช่าง ประจำโรงงาน
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาระบบ ไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ ของโรงงาน และ สาขา 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำสัปดาห์ จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่ต่างๆ, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน 5. สนับสนุนงานฝ่ายผลิตเพื่อให้ฝ่ายผลิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
18 มิถุนายน 2562
พนักงานส่งเสริมการขาย ประจำภาคใต้ (Base on นครศรีธรรมราช)
1. ดูแลการ Display สินค้าทั้งในส่วนหน้าร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 2. สร้างความสัมพันธ์กับ store manager ในแต่ละร้านค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในขายสินค้า 3. รายงานยอดขาย และทำงานร่วมกับแผนกต่างๆในการเพิ่มจุดขายในการเพิ่มพื้นที่หน้าร้านต่างๆ (Shop display) 4. สังเกตการณ์ และ รายงานข้อมูลของคู่แข่ง เช่น Promotion, Pricing, Specification 5. รวบรวมรายงานการขาย การตกแต่งร้าน และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และนำเสนอ Solution ใหม่ๆในการขาย 6. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า พร้อมทั้งสนับสนุนการขายต่างขอ
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
18 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ด่วน !!
1. วางแผน และกำกับดูแลงานภายในบริษัทให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 2. วางแผนและจัดการกำลังคนในฝ่ายปฏิบัติการ ให้ทำงานเสร็จลุล่วงตามเป้าหมายด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 3. ประสานงาน และกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นให้ลุล่วงทันต่อเหตุการณ์ 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายในองค์กรเพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการฟาร์มสุกรพันธุ์ ด่วน !!
1. รับผิดชอบการผลิตสุกรขุน และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่ 2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต 3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย 5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
- สร้างการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook,Live Facebook, Line@, Youtube และช่องทางอื่นๆ - สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ตกแต่งภาพ Ad โฆษณา ออกแบบขั้นพื้นฐานได้ - ทำการตลาดให้กับเว็บไซด์ขององค์กร วางแผนการทำ SEO ให้เว็บไซด์ติดอันดับใน Search Engine - เขียนคอนเทนท์พัฒนา ให้โดดเด่นน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ - เพศหญิง - บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ - ยินดีรับพิจารณา นักศึกษาจบใหม่ -หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000-15000
18 มิถุนายน 2562
ช่างไฟฟ้า จ.เพชรบุรี
งานเกี่ยวกับไฟฟ้าทั่วไป เครื่องเจน และไฟสามเฟส
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000
18 มิถุนายน 2562
สัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์
1. รับผิดชอบงานการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ 2. ติดตาม และ บันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ 3. วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้า หมายของบริษัทฯ 4. ค้นหาส่งเสริมเกษตรกร รายใหม่ที่สนใจ เข้าโครงการ
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิถุนายน 2562
สัตวบาลสุกรขุน นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบการผลิตสุกรขุน และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่ 2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต 3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย 5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิถุนายน 2562
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย (นครศรีธรรมราช)
1. รับผิดชอบงานด้านการขาย และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2. รวบรวมข้อมูลการขาย , สำรวจตลาด เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดกิจกรรมด้านการขาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น, ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ 4. ติดตามงานตามนโยบายของบริษัทฯ
บริษัท อาดารากรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000
18 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 117 งาน
« 1 2 3 4 5 6 ... 12 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560