เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C สมุทรสงคราม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ - สร้างยอดขาย - ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง - ประกอบสินค้าเพื่อขาย
18 สิงหาคม 2561
บริษัท มายจักรยาน จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000 up
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
1.การสร้างงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2.งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 3.ติดตามผลการวิจัย,ประเมิน,วิเคราะห์ผลการวิจัยและปัจจัยในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 4.สืบค้นข้อมูลด้านการวิจัยและเทคนิคใหม่ๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5.ติดตามปัญหาด้านคุณภาพและส่งเสริมวิชาการของผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายขาย 6.ควบคุมงบประมาณต่างๆของแต่ละแผนกในสายงาน 7.วางแผนและจัดสรรทรัพยากรของทีมอย่างเหมาะสม
18 สิงหาคม 2561
พนักงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (คลองโคลน-แม่กลอง)
1.เตรียมอุปกรณ์และความพร้อมในการเลี้ยง 2.ให้อาหารสัตว์น้ำที่รับผิดชอบ 3.ดูแลความสะอาดพื้นที่ ที่รับผิดชอบ 4.ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 5.มีความขยัน เอาใจใส่ 5.มีความสนใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่ 6.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
18 สิงหาคม 2561
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,540 บาท (ไม่รวมโอที)
Sales Interior design(เขตภาคกลาง-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการออกแบบชุดครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า 3. **นำเสนอสินค้าและปิดการขายได้** 4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดวางห้องครัวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ , Interior , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. มีความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์งานออกแบบและการเสนอขาย เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้
18 สิงหาคม 2561
Kitzcho international
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12k++
GUEST SERVICE AGENT (พนักงานลูกค้าสัมพันธ์แผนกต้อนรับส่วนหน้า) ---รับสมัครด่วน---
1. ดูแลต้อนรับลูกค้า/ผู้ที่เข้ามาติดต่ออย่างเป็นมิตร และมีบุคลิกที่ดีพร้อมให้บริการช่วยเหลือลูกค้า 2. รับผิดชอบงานให้บริการเช็คอิน-เช็คเอาท์ห้องพักแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รอบคอบ 3. รับโทรศัพท์ และให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน สุภาพ ทั้งกับลูกค้าภายนอก และพนักงานภายในบริษัทฯ 4. โต้ตอบลูกค้า หรือ ผู้ที่ติดต่อมาทาง Line, Line@ และ Email โดยใช้ภาษาเขียนที่สุภาพ สื่อสารได้ถูกต้อง ชัดเจน 5. ดูแล จัดการ และบันทึกการรับจองห้องพักและห้องประชุมลงระบบของบริษัทฯ 6. รับเรื่องข้อร้องเรียน, ตอบรับค
18 สิงหาคม 2561
บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1-2   เงินเดือน : 10,001 – 15,000 บาท / ตามความสามารถ
WAITRESS AND WAITER (พนักงานเสริฟ) ---รับสมัครด่วน---
1.รับผิดชอบในการบริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในห้องประชุม/ ห้องจัดเลี้ยง/ ห้องอาหาร ของรีสอร์ทด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร มีกิริยามารยาทที่ดี 2.มีหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดเวลาที่มีงานประชุม/ จัดเลี้ยง/ ทานอาหาร รวมถึงรักษามาตรฐานการบริการให้ดีสม่ำเสมอ 3.บริการเสริฟอาหาร และเครื่องดื่ม, จัดเตรียมโต๊ะอาหาร, ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร 4.ดูแลความสะอาดในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อย พร้อมให้บริการลูกค้าเสมอ 5.ดูแล จัดเก็บอุปกรณ์ (โต๊ะ เก้าอี้ จาน) ให้เรียบร้อยทั้งก่อนเวลาที่มีงาน และหลังจากจ
18 สิงหาคม 2561
บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1-2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
SALES COORDINATOR (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย) ---รับสมัครด่วน---
– ให้ข้อมูลสินค้า และบริการ พร้อมพาลูกค้าชมสถานที่ และบริการต่างๆภายในรีสอร์ท – ช่วยเหลือทีมขายในการติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า เกี่ยวกับการจัดสัมมนา-จัดเลี้ยง และห้องพัก – ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายขายในการจัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอแก่ต้นสังกัดของลูกค้า หรือ ผู้ประสานงานของลูกค้า – ติดตามใบเสนอราคา และประสานงานต่างๆ เพื่อปิดงานขาย – ติดต่อ ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อสื่อสารให้แผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเข้าใจเนื้องานที่จะเกิดขึ้นตามที่ได้มีการตกลงกันกับลูกค้า – บันทึกรายละเอียดต่างๆ
18 สิงหาคม 2561
บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1-2   เงินเดือน : 10,001 – 15,000 บาท / ตามความสามารถ
HOUSEKEEPING SUPERVISOR (หัวหน้าแม่บ้าน)
1. มอบหมายภารกิจประจำวัน และจัดตารางงานประจำเดือนให้แก่ แม่บ้านห้องพัก แม่บ้านส่วนกลาง และส่วนงานซักรีด 2. ติดตามความคืบหน้าของงาน 3. ตรวจตราความสะอาดในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง 4. ดูแลควบคุมคุณภาพการทำความสะอาด และการจัดห้องพักแขก ห้องสุขา รวมถึงห้องเก็บอุปกรณ์แม่บ้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นประจำทุกวัน 5. สุ่มตรวจห้องพักที่ว่าง และตรวจเช็คคุณภาพของห้องพักที่พร้อมขาย ก่อนที่ลูกค้าจะเช็คอินเข้าพัก 6. ตรวจสอบ ลงบันทึก และรายงานแผนกซ่อมบำรุง เมื่อพบห้องชำรุด 7. ดูแล ควบคุม และอบรมให้พนักงานในสัง
18 สิงหาคม 2561
บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,001 – 15,000 บาท / ตามความสามารถ
Cook / Chef (พ่อครัว แม่ครัว / เชฟ อาหารไทย-จีน / ไทย-นานาชาติ)
1.เปิดครัว เตรียมอุปกรณ์-ภาชนะ, จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุงต่างๆ ในการประกอบอาหารได้เป็นอย่างดี ให้สดใหม่ และมีพร้อมใช้งาน 2.ปรุงอาหารที่ได้รับมอบหมายได้ตามมาตรฐานคุณภาพ และรสชาติของรีสอร์ท ตามที่หัวหน้าครัวกำหนด 3.ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว รักษาสภาพอุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยในการทำงาน 4.ควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุด ลดการสูญเสีย หรือ รั่วไหล 5.ปฏิบัติตามหลักการทำงานอย่างปลอดภัยภายในครัว และการปรุงอาหารให้ถูกสุขอน
18 สิงหาคม 2561
บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1-2   เงินเดือน : 15000 - 20,000 / ตามความสามารถ
ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถยนต์/ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ พื้นที่เชียงราย,อยุธยา,สระบุรี,พะเยา,ลพบุรี
1. ให้บริการทำสัญญา วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบที่พักอาศัย ที่ทำงานของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชัดเจน 3. สร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับทีมขายของดีลเลอร์และลูกค้าได้
18 สิงหาคม 2561
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : -
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 52 งาน

1 2 3 4 5 6


คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560