เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีฐานลูกค้าตามโรงเรียนภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงร้านค้าทั่วประเทศ โดยลักษณะงานเป็นการนำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า ในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ ***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพ ปฏิบัติงานที่จังหวัดศรีสะเกษ***
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามข้อตกลง + เบี้ยขยัน + ค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ + ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
พนักงานหน้าร้าน บริการให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า ทำสัญญาซื้อขาย
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,150+ค่าคอมมิชชัั่น
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
1.รับผิดชอบสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและผู้รับจ้างภายนอก 2.รับผิดชอบการทำค่าแรงพนักงานรายเดือน รายวัน รายกะ 3.รับผิดชอบงานธุรการในการดูแลจัดเก็บเอกสารพนักงาน ดำเนินการรับจ่ายเอกสาร,จัดเตรียมเอกสารว่าจ้าง 4.รับผิดชอบดูแลรักษาตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของสภาพรถยนต์ ก่อนนำไปใช้งาน 5.รับผิดชอบดูแลสวัสดิการของพนักงาน ยื่นประกันสังคม ดูแลอาคารและสถาานที่ให้อยู่ในความปลอดภัย
หจก.ศรีสะเกษออกแบบและก่อสร้าง (2539)
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหาร/แผนงานโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ฯ ซึ่งรวมถึงการวางเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารการผลิตสินค้าในโรงงาน คลังสินค้า/ขนส่ง การบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรฯและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน นโยบายองค์กรและแผนงานที่กาหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงงานการควบคุมการบริหารงานประจำ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่แข่งขัน
หจก.ศรีสะเกษออกแบบและก่อสร้าง (2539)
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ควบคุมดูแลหม้อไอน้ำ Boiler
หจก.ศรีสะเกษออกแบบและก่อสร้าง (2539)
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
ควบคุมดูแลอุปกรณ์ บำรุงรักษาเครื่องมือ ต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และบริหารทีมงานซ่อมบำรุงให้มีศักยภาพในการทำงาน
หจก.ศรีสะเกษออกแบบและก่อสร้าง (2539)
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ควบคุมดูแลหม้อไอน้ำ Boiler
หจก.ศรีสะเกษออกแบบและก่อสร้าง (2539)
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการรับ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการผลิตและคลังสินค้า - วางแผนการรับวัตถุดิบและสินค้า - ควบคุมการรับวัตถุดิบและสินค้า - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบข้อมูลการรับ - แก้ไขปัญหาการรับวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามเอกสาร
หจก.ศรีสะเกษออกแบบและก่อสร้าง (2539)
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ฯ และการจดบันทึกรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงานของกรรมการผู้จัดการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา
หจก.ศรีสะเกษออกแบบและก่อสร้าง (2539)
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาส่งมอบ
หจก.ศรีสะเกษออกแบบและก่อสร้าง (2539)
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 51 งาน
1 2 3 4 5 6

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562