ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย

ไทย

พุทธ

14-มกราคม-2543    อายุ 22ปี

177 Cm    หนัก 60 Kg

ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อย
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สุราษฎร์ธานี (เคียนซา)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

สถิติศาสตร์

งานประจำ (Full Time) , งานอิสระ (Freelance)

นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักพยากรณ์ข้อมูล, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC

16,000บาท ขึ้นไป

22 มิ.ย. 2565

6 ก.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักพยากรณ์ข้อมูล, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
สถิติ
3.07
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

งานวิจัยเรื่องการศึกษาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมของอัตราผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเขตสุขภาพของประเทศไทย

สำหรับสมาชิกเท่านั้น