ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

29-ธันวาคม-2544    อายุ 20ปี

175 Cm    หนัก 70 Kg

ยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กำแพงเพชร (พรานกระต่าย)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT

งานประจำ (Full Time)

พนักงานขาย

10,000บาท ขึ้นไป

22 พ.ค. 2565

28 พ.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
พนักงานขาย
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อนุปริญญา
ธุรกิจดิจิทัล
3.81
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (ดี)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 30 คำ/นาที    อังกฤษ 30 คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

ทำอาหาร
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น