ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

16-มิถุนายน-2543    อายุ 22ปี

182 Cm    หนัก 85 Kg

ผ่านการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กาฬสินธุ์ (ยางตลาด)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

เศรษฐศาสตร์

งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time) , งานอิสระ (Freelance)

บัญชี การเงินการธนาคาร, นักเศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย, เจ้าหน้าที่ขาย การตลาด

10,000บาท ขึ้นไป

17 พ.ค. 2565

22 ก.ย. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
บัญชี การเงินการธนาคาร, นักเศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย, เจ้าหน้าที่ขาย การตลาด
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ธุระกิจ
2.98
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ม.6
วิทย์-คณิต
3.5
ประวัติการทำงาน
0 ปี
เมษายน 2564  ถึง   มิถุนายน 2564
ฝึกประสบการณ์ สินเชื่อและการเงิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
432 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

งานธนาคารสินเชื่อและการเงินรวมถึงงานเอกสาร
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

โปรแกรมmicrosoft และ งานทางด้านบัญชี การจัดการ การตลาด ทั่วไป
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น