ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

08-พฤษภาคม-2536    อายุ 29ปี

173 Cm    หนัก 77 Kg

เรียน รด.
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลำปาง (เมืองลำปาง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม

งานประจำ (Full Time)

Safety, Supervisor, Site Engineer

20,000บาท ขึ้นไป

18 พ.ค. 2565

23 พ.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
Safety, Supervisor, Site Engineer
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
อนุปริญญา
เทคนิคอุตสาหกรรม
2.26
ปวช วิทยาลัยการอาชีพ เถิน
ระดับอาชีวศึกษา
ช่างยานยนต์
2.52
ประวัติการทำงาน
3 ปี
มกราคม 2563  ถึง   กุมภาพันธ์ 2565
Supervisor
Prudent Engineering Co.,Ltd
Hongsa, Xayabouly, Laos
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เป็นบริษัทรับเหมาซ่อมบำรุงด้านเครื่องกล และ ไฟฟ้า ลักษณะงานควบคุมโครงการ วางแผน CM และประสานกับทาง Power Plant และ EGAT เกี่ยวกับระบบสายพานลำเลียงถ่านหิน โรงไฟฟ้าหงสา และ เหมืองแร่หงสา เมืองไซยะบุลี สปป. ลาว
มกราคม 2562  ถึง   ธันวาคม 2562
Supervisor
BJC Intergroup Co., Ltd
Hongsa, Xayabouly, Laos
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เป็นบริษัทรับเหมาซ่อมบำรุง และ ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนัก ทำเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียงถ่านหินโรงไฟฟ้าหงสา และ เหมืองแร่ในหงสา ไซยะบุลี สปป.ลาว
ตุลาคม 2561  ถึง   ธันวาคม 2561
Safety
BJC Intergroup Co., Ltd
Hongsa, Xayabouly, Laos
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.Review Site Permit / JSA เพื่อขออนุญาติทำงาน
2.Traiaing พนังงานที่เข้ามาใหม่ก่อนเริ่มทำงานตามระบบ
3.ตวรจสอบความปลอดภัยของพนักงานในขณะปฏิบัติงาน
4.ทำเอกสารต่างๆ เกียวกับSatety


ประวัติการฝึกอบรม
ธันวาคม 2562  ถึง   ธันวาคม 2562
PRM Engineer
Overhead Crane
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (ดี)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดี)

ไทย 70 คำ/นาที    อังกฤษ 80 คำ/นาที

รถยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

ใช้ Auto CAD
Solid Work
Microsoft Office
SketchUp
Blender 3D
Photoshop
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

1.Service of Semi-mobile Crusher No.1 and3 relocation and Service of miscellaneous works
2.Modify Special Rout and Roller Support Coal Conveyor
3.Oil Seal Gear Box and Alignment Drive Pulley Coal conveyor

สำหรับสมาชิกเท่านั้น