ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

28-กันยายน-2527    อายุ 36ปี

170 Cm    หนัก 70 Kg

กองหนุน
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นนทบุรี (ปากเกร็ด)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

งานประจำ (Full Time)

วิศวกรไฟฟ้าภาคสนาม, วิศวกรไฟฟ้าประเมินราคา, วิสวกรออกแบบระบบ

32,500บาท ขึ้นไป

29 ก.ค. 2564

6 ส.ค. 2564

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
วิศวกรไฟฟ้าภาคสนาม, วิศวกรไฟฟ้าประเมินราคา, วิสวกรออกแบบระบบ
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อสบ.
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2.67
ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเขตนนทบุรี
ปวส.
อิเล็กโทรนิกส์
2.65
ประวัติการทำงาน
10 ปี
มกราคม 2561  ถึง   กรกฎาคม 2564
วิศวกรไฟฟ้า
New Electrical Technology CO., LTD.
139 /11 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

Electrical Engineer : The President Condo Sukhumvit – Samutprakan
: The Line Phahonyothin
ถอดปริมาณวัสดุ โดยอ้างอิง FOR TENDER DWG.
ขอราคาและเทียบราคาวัสดุจาก SUPPLIER
จัดทา BOQ FOR BIDDING
ติดต่อประสานงาน CONSULT, OWNER,DESIGNER, BUILDING CONSTRUCTOR
ติดต่อประสานงาน จัดจ้างช่างและผู้รับเหมา
จัดทา SHOP DWG.
ติดต่อประสานงานทาเอกสาร ขออนุมัติวัสดุ,SHOP DWG., ลักษณะการดาเนินงานและการติดตั ง
จัดทาแผนงาน WORK SCHEDULEงานก่อสร้างและงานระบบ M&Eโดย MS.PROJECT
ถอดปริมาณวัสดุเพื่อสั่งและซื อจากบริษัทโดยอ้างอิง จาก BOQ , SHOP DWG.
เคลียร์แบบและมอบหมายงานช่างและผู้รับเหมา
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การทางานและการติดตั ง
จัดทารายงานการทางาน DAILY REPORT และMONTHLY REPORT
จัดทาเอกสาร PAYMENT เบิกงวดงาน สาหรับบริษัท ช่างและผู้รับเหมา
ทดสอบและขออนุมัติผลงาน การทางานของระบบ
จัดทา AS BUILT DWG. และMANUAL REPORT
มกราคม 2558  ถึง   มกราคม 2561
Project Engineer
ASIA SYNTECH CO., LTD.
77 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 ถนนพุทธบูชา แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

Project Engineer : โรงงานคัดไข่ไก่สมจิตร์ฟาร์ม นครปฐม
Project Engineer : โครงการปรับห้องนาห้องส้วม อาคารบริหารสานักงานใหญ่ บมจ. กสท. โทรคมนาคม หลักสี่
Site Engineer : Warehouse Bangkok Free Trade Zone บางพลี สมุทรปราการ
Project Engineer : โรงงานฉีดเม็ดพลาสติก SNC ไพยองซานอีโวลูชั่น ระยอง
Project Engineer : Warehouse T-PARK บางพลี สมุทรปราการ
Site Engineer : Renovate Gate Way Department Store เอกมัย
Project Engineer : SALE GALLERY THE ICON SIAM เจริญนคร
Estimate Engineer : อาคารคลังสินค้า นครปฐม
Estimate Engineer : โชว์รูมและสานักงาน TRIUMPH เชียงใหม่
Estimate Engineer : BAN KU NOPPOR 3 ชั น เกษตรนวมินทร์
Estimate Engineer : NEW PTT & WAREHOUSE CAFE AMAZON อยุธยา
Estimate Engineer : หอพักคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ซอยโพธิ์แก้ว)
ถอดปริมาณวัสดุ โดยอ้างอิง FOR TENDER DWG.
ขอราคาและเทียบราคาวัสดุจาก SUPPLIER
จัดทา BOQ FOR BIDDING
ติดต่อประสานงาน CONSULT, OWNER,DESIGNER, BUILDING CONSTRUCTOR
ติดต่อประสานงาน จัดจ้างช่างและผู้รับเหมา
จัดทา SHOP DWG.
ติดต่อประสานงานทาเอกสาร ขออนุมัติวัสดุ,SHOP DWG., ลักษณะการดาเนินงานและการติดตั ง
จัดทาแผนงาน WORK SCHEDULEงานก่อสร้างและงานระบบ M&Eโดย MS.PROJECT
ถอดปริมาณวัสดุเพื่อสั่งและซื อจากบริษัทโดยอ้างอิง จาก BOQ , SHOP DWG.
เคลียร์แบบและมอบหมายงานช่างและผู้รับเหมา
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การทางานและการติดตั ง
จัดทารายงานการทางาน DAILY REPORT และMONTHLY REPORT
จัดทาเอกสาร PAYMENT เบิกงวดงาน สาหรับบริษัท ช่างและผู้รับเหมา
ทดสอบและขออนุมัติผลงาน การทางานของระบบ
จัดทา AS BUILT DWG. และMANUAL REPORT
มกราคม 2554  ถึง   มกราคม 2558
Site Engineer
amtech e&m (thailand) .co., ltd
หมู่ที่ 5 112/40-41 ตำบล บ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

Site Engineer : โรงคัดแยก,กาจัดขยะมูลฝอยและสานักงาน อ่อนนุช
Site Engineer : อาคารสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ 11 ชั น ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
Site Engineer : โครงการก่อสร้างห้องผ่าตัดหัวใจ OR ROOM โรงพยาบาลพญาไท 3 บางหว้า
ถอดปริมาณวัสดุ โดยอ้างอิง FOR TENDER DWG.
ขอราคาและเทียบราคาวัสดุจาก SUPPLIER
จัดทา BOQ FOR BIDDING
ติดต่อประสานงาน CONSULT, OWNER,DESIGNER, BUILDING CONSTRUCTOR
ติดต่อประสานงาน จัดจ้างช่างและผู้รับเหมา
จัดทา SHOP DWG.
ติดต่อประสานงานทาเอกสาร ขออนุมัติวัสดุ,SHOP DWG., ลักษณะการดาเนินงานและการติดตั ง
จัดทาแผนงาน WORK SCHEDULEงานก่อสร้างและงานระบบ M&Eโดย MS.PROJECT
ถอดปริมาณวัสดุเพื่อสั่งและซื อจากบริษัทโดยอ้างอิง จาก BOQ , SHOP DWG.
เคลียร์แบบและมอบหมายงานช่างและผู้รับเหมา
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การทางานและการติดตั ง
จัดทารายงานการทางาน DAILY REPORT และMONTHLY REPORT
จัดทาเอกสาร PAYMENT เบิกงวดงาน สาหรับบริษัท ช่างและผู้รับเหมา
ทดสอบและขออนุมัติผลงาน การทางานของระบบ
จัดทา AS BUILT DWG. และMANUAL REPORT
ประวัติการฝึกอบรม
ธันวาคม 2561  ถึง   มกราคม 2562
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
จป.หัวหน้างาน
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 25 คำ/นาที    อังกฤษ 25 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

MS.OFFICE , AUTO CAD , MS.PROJECT
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

เซ็นเชอร์ตรวจจับนับจำนวนวัตถุ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น