Scan me
jobth logo bar
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง)

อัตราค่าจ้าง อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดงาน
จัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่างๆ ภาพยนต์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
  2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างหนึ่งอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดประชุมนิทรรศ
  3. มีประสบการณ์ทำงานในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานอัยการสูงสุด

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ago.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://file.thaijobjob.com/prakad/ago202308/ago202308_1

สำนักงานอัยการสูงสุด
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ติดต่อ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 0-2142-1444
แฟกซ์ : 0-2143-9546
เว็บไซต์ : http://www.ago.go.th

รายละเอียดบริษัท
ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 25 สิงหาคม 2566
https://www.jobth.com/งาน/0000992828PVNJW.html