Scan me
jobth logo bar
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (สังกัด กลุ่มงานช่างและแผนที่)

จังหวัด สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)

อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน 13,800 บาท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
จัดเตรียมข้อมูลและตรวจสอบอุปกรณ์สำรวจรังวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจรังวัด คำนวณตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามตามแบบที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสานงานกับเกษตรกร หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมถึงตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจวัดแปลงที่ดิน เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
  2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง
  3. มีความรู้ และความสามารถในการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์ ( Internet )
เปิดเว็บไซต์ https://onlb.thaijobjob.com ( ตลอด 24 ชั่วโมง )
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://job.ocsc.go.th/images/Job/638201115533004097.pdf

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 138, 26 ถ. สิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
ติดต่อ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 055-611038
เว็บไซต์ : http://www.alro.go.th/th/sukhothai

รายละเอียดบริษัท
ด้วยจังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566
https://www.jobth.com/งาน/0000987606DPLBK.html