Scan me
jobth logo bar
เจ้าหน้าที่ธุรการ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตดุสิต)

อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน 10,430 บาท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา จำนวน 18 อัตรา

รายละเอียดงาน
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน รวมถึงการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
  3. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่ปฏิบัติงาน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet)
ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เปิดเว็บไซต์ https://isoc.thaijobjob.com , www.isoc.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637800254041537482.pdf

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร
สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 02-2412051 – 56
เว็บไซต์ : http://www.isoc.go.th

รายละเอียดบริษัท
ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565
https://www.jobth.com/งาน/0000956416MFNAE.html