Scan me
ครูผู้สอน “ฟิสิกส์” ระดับมัธยมศึกษา / KS

จังหวัด ภูเก็ต (กะทู้)

เงินเดือน 20000-30000

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบงานสอนในรายวิชาฟิสิกส์ ในระดับมัธยมศึกษา
- หากมีประสบการณ์ หรือผ่านโครงการ STEM ROBOTIT จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ ชายหรือหญิง
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. จบการศึกษาในสาขาฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เปิดสอน
  4. มีความรับผิดชอบ, อดทน, สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ดี
  5. หากมีประสบการณ์ การสอนในรายวิชาฟิสิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  6. รักเด็ก รักอาชีพครู มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  7. กรณีผู้สนใจนับถือศาสนาอิสลาม เพศ หญิง *ต้องสามารถสวมใส่ชุดแต่งกายตามแบบ/ระเบียบที่โรงเรียนกำหนดได้

สวัสดิการ
ผ้ายูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน, ประกันอุบัติเหตุ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส, ทัศนศึกษา, การอบรม สัมนาเพื่อพัฒนาตนเอง, กองทุนเพือการศึกษาต่อของบุคลากร

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

วิธีการรับสมัครงาน
***ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่านที่สนใจสามารถส่ง Resume พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้น เพื่อรับการพิจารณาเบื้องต้น โดยมิต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่อีเมล์ weeraya@kajonkietsuksa.ac.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-510203-4 ต่อ 109 ครูวีรญา คงศรี (จิ๋ว) แผนกทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เลขที่ 125 ม.1 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 ***หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

หมายเหตุ
เอกสารประกอบการสมัครงาน (แนบไฟล์ PDF) - Resume ที่มีข้อมูล และรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมที่อยู่ - เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันที
- สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
เลขที่ 125 หมู่ที่ 1 เดาะวัลเล่ย์ 1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120
ติดต่อ แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 076-510203
แฟกซ์ : 076-510207
เว็บไซต์ : http://www.kajonkietsuksa.ac.th

รายละเอียดบริษัท
โรงเรียนเอกชนสองภาษา (Bilingual school) แห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต มีสาขาทั่วจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา 10 สาขา เปิดสอนระดับอนุบาล ประถม และมัธยมต้น มีนักเรียนในเครือกว่า 5,000 คน โปรแกรมที่เปิดสอน โปรแกรมไทย,โปรแกรมอังกฤษ,โปรแกรม ESC และโปรแกรมนานาชาติ

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 04 กันยายน 2564
https://www.jobth.com/งาน/0000938485GKWNH.html