เก็บงานลงแฟ้ม พิมพ์รายละเอียด ส่งงานให้เพื่อน
สำนักบริหารการคลัง

ด้วยสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) งานสนับสนุนด้านงบประมาณและงานสนับสนุนด้านการคลัง จำนวนทั้งสิ้น 17 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (บริหารทั่วไป)


อัตรา : 14 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. คุณวุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • 2. มีความรู้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Excel, PowerPont, Word)  เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่
ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น 1 (ในวันและเวลาราชการ )
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin-20190725-134640-691338.pdf

สำนักบริหารการคลัง
เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 0-2203-5000 ต่อ 21041
เว็บไซต์ : http://www.mfa.go.th
ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 03 สิงหาคม 2562
เก็บงานลงแฟ้ม พิมพ์รายละเอียด ส่งงานให้เพื่อน
https://www.jobth.com/งาน/0000895679FXDQD.html