ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD. ได้โดย คลิ๊กที่นี่
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.

We are international freight forwarder and logistic company with a worldwide network.
Meiko Trans Thailand is subsidiary of Meiko Trans, well-known logistics provider in Japan founded in year 1949 which recognized as the first class integrated logistic provider and continuous growing of logistic business over a decade.
With sixteen years business in Thailand. To support company explanation. Now we are looking for high caliber who has self-motivate, energetic, be professional and having experience as following

เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ ( QA Officer )

1.ออกแบบตัวชี้วัดสมรรถนะหลักของงอค์กร (Key Performance Indication ; KPI )
2.ควบคุมและติดตาม ตัวชี้วัดสมรรถนะหลักขององค์กร ซึ่งดป็นไปตามหลักการวัดผลงานเชิงคุณภาพ ( Balanced Scorecard ; BSC )
3.วิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากสมรรถนะหลักขององค์กร ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
4.หาแนวทางเพื่อปรับปรุงสมรรถนะหลักขององค์กร โดยอาศัยหลักการ Deming ( PDCA ; Plan-Do-Check-Action )
5.จัดทำรายงานสมรรถนะหลักขององค์กร และนำเสนอแก่ผู้บริหาร
6.ตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพภายใน ( ISO 9001 Internal Audit )
7.จัดทำรายงานการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพภายใน ( Internal Audit Report )
8.ติดตามการแก้ไขการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพภายใน
9.นำเสนอแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในระบบบริหารงานคุณภาพ ( ISO 9001 Requirement )
10.แนะนำพนักงานภายในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบบริหารงานคุณภาพ
11.ค้นหาแนวทาง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
12.งานอื่นๆ ภายในแผนก ซึ่งมอบหมายโดยผู้บังคับบัญชา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000-25000

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
1.โบนัสประจำปี
2.กองทุนกู้ยืนสำหรับพนักงาน
3.ชุดยูนิฟอร์ม
4.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
5.ท่องเที่ยว/สัมมนา
6.ประกันสังคม
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.เงินช่วยเหลือเหลืออื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สถานที่ปฏิบัติงาน :
อาคาร LPN ทาวเวอร์ พระราม 3

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
เลขที่ 216/67 อาคาร แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ยูนิตเอ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อ : คุณลักษิตา ลีสุวรรณ
เว็บไซต์ : http://www.meikoasia.com
แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท
ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD. ได้โดย คลิ๊กที่นี่