เข้าระบบผู้สมัครงาน
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำสำนักงานใหญ่ ราชเทวี

- จัดทำแผนอพยพหนีไฟประจำสำนักงานใหญ่
- ตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกด้านความปลอดภัย
- วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและอุบัติเหตุ
- สอบสวนอุบัติเหตุ
- จัดทำรายงานสรุปผลด้านความปลอดภัยและจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
- ตรวจติดตามประเมินเฝ้าระวัง ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทบทวนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการตรวจสุขาภิบาลอาหารภายในโรงอาหาร และป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที และรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุง จัดทำรายงานระบุปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ตรวจ น้ำทิ้ง อากาศ เสียง และการจัดการขยะตามที่กฏหมายกำหนด
- ติดต่อประสานงานตรวจวัดค่าน้ำทิ้ง อากาศ เสียง และการจัดการขยะตามที่กฏหมายกำหนด
- ตรวจสอบการจัดทำรายงานผลการตรวจคุณภาพอากาศและน้ำทิ้ง เสียง และการจัดการขยะตามกฎหมาย
- รายงานสิ่งผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม (SOCIAL INSURANCE)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND)
- สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าล่วงเวลา
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ (เฉพาะสำนักงานใหญ่ราชเทวี)
- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ – เสาร์ (เฉพาะโรงงานฯ จ.เชียงใหม่ / จ.เชียงราย / จ.สกลนคร)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • 2. - จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา อาชีวอนามัย , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้อง
  • 3. - สามารถใช้ Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ราชเทวี)

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ : คุณแก่นเพชร นุชสวัสดิ์ (อาร์ต) , คุณคชาภรณ์ วรวงษ์ (บิว)
เว็บไซต์ : http://www.doikham.co.th
แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท
ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่


โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560