เข้าระบบผู้สมัครงาน
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้โดย คลิ๊กที่นี่
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการดังกล่าว


บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากการตรวจประเมินโดย TUV NORD (Thailand) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และ วันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549

วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ

• ดำเนินงานของงานวิศวกรรมโครงการของระบบฯ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
• ดำเนินงาน และสนับสนุนเกี่ยวกับสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้าง จัดหา การเดินรถไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ จัดทำข้อเสนอทางเทคนิค (Technical Proposal) ของระบบ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐผู้ให้สัมปทานหรือผู้ว่าจ้าง
• จัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิคของระบบ สำหรับการจัดทำข้อเสนอด้านการเงิน
• ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง เตรียมความพร้อม ทดสอบและทดลองเดินรถ โครงการระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายหรือสายใหม่ เช่น คัดเลือกผู้รับเหมา
• จัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบ เช่น อุปกรณ์งานระบบ, การจัดการโครงการ, สมรรถนะของการเดินรถและซ่อมบำรุง ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามสัญญาสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้างของหน่วยงานของรัฐและกฎหมายอื่น ๆ
• ทบทวน ตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้า การดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
• จัดทำเอกสารการออกแบบ รวมถึงเอกสารยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้าเพื่อส่งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลโครงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : XXXXX

สวัสดิการ :
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจจ์
3. เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรสและสิทธิในการลาเพื่อสมรส
4. การลาคลอดบุตรและเงินพิเศษ
5. เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจและสิทธิในการลา
6. ในช่วยเหลือกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย
7. การตรวจสุขภาพประจำปี
8. การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันชีวิต
9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด
10.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี
11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12.ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา
13.Fitness
14.รถรับส่งพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี
  • 2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม
  • 3. ประสบการณ์ 2-15 ปี ในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง
  • 4. หากมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของระบบรถไฟฟ้า รวมถึงเครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการ เช่น Safety Risk management, Project Planning, RAM Analysis, Test & Commissions System Integration เป็นต้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • 5. ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • 6. มีทักษะภาษาอังกฤษดี
  • 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • 8. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :
พระราม 9 ห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ : แผนกสรรหาและว่าจ้าง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์ : http://www.bangkokmetro.co.th/appcareer.aspx?Menu=32&Lang=Th
แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท
ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้โดย คลิ๊กที่นี่


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560