เข้าระบบผู้สมัครงาน
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4) ได้โดย คลิ๊กที่นี่
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)

โรงพยาบาล

ผู้ชำนาญการบริหารความปลอดภัย

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในงาน (Functional Responsibilities):
1. ประยุกต์และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
2. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการวางแผน นำสู่การปฏิบัติ ติดตาม ธำรงรักษาและพัฒนาระบบริหาร
ความเสี่ยงและเป็นที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
3. ประเมินและให้คำแนะนำแก่ทีมงานในการกำหนดแนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความซับซ้อน หรือเป็น
ความเสี่ยงหลักๆที่มีผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดซ้ำภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
4. ให้คำแนะนำ/ฝึกอบรมแก่ทีมงานในการใช้เครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นกับ
หน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขคุณภาพที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และปรับปรุงงานให้ดีขึ้นได้อย่างถูกต้อง
และทันเวลาก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า/ผู้อื่น
5. วิเคราะห์ข้อร้องเรียน/อุบัติการณ์ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียน/อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและทันเวลา
6. ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความปลอดภัย และพัฒนากระบวนการในการติดตาม/ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดเตรียมรายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และนำข้อมูลมาพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
7. ร่วมกับผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาวุโสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่
ในโรงพยาบาล
8. ร่วมกับพนักงานประจำแผนกบริหารคุณภาพและความปลอดภัยในการบริหารจัดการงานภายในแผนก
9. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของแผนกบริหารคุณภาพและความปลอดภัย

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. อายุระหว่าง25-40 ปี
  • 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา พยาบาลศาตร์ แพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 3. ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ (มีลูกน้อง) 3 ปี
  • 4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หรือในเนื้องาน 5 ปี ในด้าน (ระบุประเภทของงานหรือประสบการณ์)ผู้บริหารงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาล และ/หรือเคยผ่านการทำงานในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จนได้รับรองด้านคุณภาพจากองค์กรภายนอก

สถานที่ปฏิบัติงาน :
โรงพยาบาล เปาโล โชคชัย 4

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)
เลขที่ 1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ : คุณภาพินี สอิ้งแก้ว
ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4) ได้โดย คลิ๊กที่นี่


คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560