บริษัท ไทย โกลด์ เทค จำกัด
- รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางขุนเทียน)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำเอกสารส่งออก, ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หากมีประสบการณ์การทำงาน สามารถคีย์ใบขนได้ และเคยทำส่งออกเกี่ยวกับเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1. CUSTOMER SERVICE EXPORT

อัตรา : จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทย โกลด์ เทค จำกัด

รายละเอียดของงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำเอกสารส่งออก, ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หากมีประสบการณ์การทำงาน สามารถคีย์ใบขนได้ และเคยทำส่งออกเกี่ยวกับเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ทุกช่วงอายุ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีความคิดเป็นระเบียบ รอบคอบ
 • สามารถตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายสูง
 • หากมีประสบการณ์การทำงาน สามารถคีย์ใบขนได้ และเคยทำส่งออกเกี่ยวกับเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานขับรถผู้บริหาร

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทย โกลด์ เทค จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ขับรถรับ-ส่งนายจากบ้านไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามคำสั่ง
2.ดูแลกษาทำความสะอาดรถและสภาพการใช้งานของรถยนต์
3.ทำงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และงานทีตนเองได้รับมอบหมาย
 • สามารถรถขับรถยนต์ไปต่างจังหวัดได้ ออกต่างจังหวัดได้
 • รู้จักเส้นทางใน กรุงเทพเป็นอย่างดี
 • สามารถไปกับผู้บริหารได้ทุกเวลา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก CS EXPORT

อัตรา : จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทย โกลด์ เทค จำกัด

รายละเอียดของงาน
ทำเอกสารส่งออก, ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หากมีประสบการณ์การทำงาน สามารถคีย์ใบขนได้ และเคยทำส่งออกเกี่ยวกับเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายสูง
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • หากมีประสบการณ์การทำงาน สามารถคีย์ใบขนได้ และเคยทำส่งออกเกี่ยวกับเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าขาเข้า CS IMPORT

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทย โกลด์ เทค จำกัด

รายละเอียดของงาน
ทำเอกสารนำเข้า, ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก,
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายสูง
 • หากมีประสบการณ์การทำงาน สามารถคีย์ใบขนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง
- jobth.com
- LL.HR2201@gmail.com

บริษัท ไทย โกลด์ เทค จำกัด
เลขที่ 12/2 ซ.เทียนทะเล 7 ถ.บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน แขวงแสมดำ กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 085-1314999
แฟกซ์ : 02-8957239

ติดต่อ : คุณศร

Jobs power By JobTH.com