บริษัท บางกอกไซเคิ้ล อินดัสเตรียล จำกัด
ประกอบกิจการผลิต และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งรถจักรยาน พร้อมทั้งอะไหล่ ส่วนควบ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

The company manufactures a wide range of bicycles, including children bikes, city bikes, BMX bikes, mountain bikes, electric bikes, and scooters using modern technology and the latest machinery from Taiwan and Japan. The Company has an integrated production facility including pressing, welding, wheel manufacture, painting, and final assembly of bicycles.

1. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 50,000-70,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอกไซเคิ้ล อินดัสเตรียล จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
2.ควบคุม ดูแล การฎิบัติงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ
3.ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าและซ่อมแซมสินค้าเบื้องต้นก่อนนำสินค้าจัดส่งลูกค้า
4.ดูแล จัดทำเอกสาร QC REPORT ปัญหาของตัวสินค้าให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามเวลาที่กำหนดและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไข
5.ดูแล จัดทำเอกสาร ขอ SPARE PART สำหรับตัวสินค้าที่มีปัญหาและสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาแก้ไขให้ทันตามกำหนด
6.ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานซ่อมคุณภาพสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตรงเวลา
7.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี -โท สาขาวิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา
 • อายุ 30-41 ปี
 • หากผ่านงานทางด้านการตรวจสอบคุณภาพในโรงงานการผลิตรถไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ จะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งนี้ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อภาษาจีน

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอกไซเคิ้ล อินดัสเตรียล จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อประสานงานเรื่องเอกสาร สแปคสินค้า ขอสเปก ราคา กับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ(ประเทศจีน)
- สามารถทำงานเอกสาร สรุปรายงานได้ดี
- การปฏิบัติงาน ต้องใช้ภาษาจีนได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผลสอบ HSK 5

3. Import Export Coordinator เจ้าหน้าที่ประสานงานนำเข้าส่งออก

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอกไซเคิ้ล อินดัสเตรียล จำกัด

รายละเอียดของงาน
-รับผิดชอบงานเดินพิธีการต่างๆด้านศุลกากร
-จัดทำและตรวจสอบเอกสารการนำเข้าและส่งออก เช่น L/C,B/L,Proforma invoice
Packing list
-ติดต่อและประสานงานรถหัวลาก Forwarder และ Shipping
-จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารใบขนขอคืนอากร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งนี้ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท บางกอกไซเคิ้ล อินดัสเตรียล จำกัด
เลขที่ 76/2 หมู่ที่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 02-082-8999
แฟกซ์ : 02-082-8999

ติดต่อ : คุณอริสา ศิริประเสริฐ

http://www.labicyclegroup.com

Jobs power By JobTH.com