บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด
ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อแบบเร่งด่วน (FastFit)
ให้บริการเปลี่ยน น้ำมันเครื่อง ยาง เเบตเตอรี่ เบรก โช๊ก ช่วงล่าง ระบบเเอร์ ตรวจเช็ครถยนต์

1. พนักงานช่าง ปริมณฑล(บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 11,000 - 13,000 ++

สถานที่ทำงาน : บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด

รายละเอียดของงาน
บริการต้อนรับลูกค้า ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์ ระบบช่วงล่างรถยนต์ และตรวจเช็คระยะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ยานยนต์ เครื่องกล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะงานเช็คระยะรถยนต์ งานซ่อมรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ครูฝึกพนักงานช่าง (บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด

รายละเอียดของงาน
จัดทำหลักสูตร วางแผนการฝึกอบรมพนักงานช่าง และลงพื้นที่สอนพนักงานช่างในสาขาต่างๆของบริษัท ตามหลักสูตร และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ก่อนส่งออกปฏิบัติงานจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารประสานงาน การสอนงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ การฝึกสอนช่างยนต์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี (Word, Excel, PowerPoint)

3. หัวหน้าช่าง (บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด

รายละเอียดของงาน
ให้การบริการซ่อมรถยนต์ให้ลูกค้าลูกค้าที่มาใช้บริการ
ควบคุมและตรวจสอบการซ่อมรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. ช่างยนต์ , เทคนิคยานยนต์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • รักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ ซ่อมรถยนต์ 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

4. พนักงานแคชเชียร์ ปริมณฑล(บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด

รายละเอียดของงาน
ชี้แจงรายละเอียดลูกค้า รับชำระเงินค่าสินค้าบริการ ออกใบกำกับภาษี งานเอกสารต่างๆ และดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่รับรองลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Word , Excel และ PowerPoint
 • มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

5. พนักงานช่าง ภูเก็ต(บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด

รายละเอียดของงาน
บริการต้อนรับลูกค้า ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์ ระบบช่วงล่างรถยนต์ และตรวจเช็คระยะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ งานซ่อมรถยนต์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

6. ผู้จัดการศูนย์บริการ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ ศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า
2.ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และข่าวสารผลิตภัณฑ์แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา
3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและบุคคลภายนอก
4.ดำเนินงานนโยบายของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานการทำงาน
5.นำเสนอรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร
6.สร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
7.ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Word , Excel และ PowerPoint
 • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์
 • ที่ทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ การบริหารงาน 3 ปีขึ้นไป

7. ผู้จัดการศูนย์บริการ (บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด สาขากระบี่

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ ศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า
ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และข่าวสารผลิตภัณฑ์แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและบุคคลภายนอก
ดำเนินงานนโยบายของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานการทำงาน
นำเสนอรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร
สร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word และ Excel ได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ การบริหารงาน 3 ปีขึ้นไป

8. พนักงานการตลาด (ACG) (บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
ออกแบบงานศิลป์ทั้งหมด ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้า และโฆษณาบริษัทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด,บริหารงานทั่วไป, สารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Power Point, Power BI และ Excel ได้ดี
 • ทักษะด้านโปรแกรมกราฟิกต่างๆ ได้ดี (เช่น Photoshop, Illustrator และ Premier Pro เป็นต้น)
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

9. พนักงานการตลาด (วิเคราะห์ข้อมูล) (บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
1. จัดหา รวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ของบริษัทคู่แข่ง เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. ดำเนินการ วางแผนจัดทำแคมเปญ เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านสื่อ, กิจกรรม หรือช่องทางต่างๆ เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จัก และเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า
3. หาแนวคิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ ในการนำเสนอเป็นแนวทางในให้ทีมออกแบบ
4. สรุป/ทำรายงานข้อมูลทางการตลาด ซึ่งเกี่ยวข้องกับนายหน้า / กิจกรรมที่จัด / สื่อทางการตลาด และผลลัพธ์ทางธุรกิจ
5. เก็บรวมรวมและทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางโปรโมท
6. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา การตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel และ PowerPoint ได้ดี

10. พนักงาน IT support (บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
1. ดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กร ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่บุคคลากร ของบริษัทฯ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
3. ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับWindow Server และระบบ Network
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. Senior Programmer (บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการออกแบบจัดทำและให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์ และดูแลระบบข้อมูลของบริษัท เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม (NodeJS, PHP, MySQL, ReactJS, VueJS, Mongo DB) 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ใช้งาน k8s Docker
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม

12. พนักงานบัญชี

อัตรา : 3

เงินเดือน : 13,000-15,000 ++

สถานที่ทำงาน : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- งานบัญชีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Word , Excel และ PowerPoint
 • มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

วิธีการรับสมัครงาน
กรอกใบสมัครผ่าน Google form : https://forms.gle/xFkVZhqvMDUf1bwi8
หรือสมัครได้ที่เว็บไซต์นี้

บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด
เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043306333
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณชาลิสา

https://all.ach.co.th/autoclik

Jobs power By JobTH.com