บริษัท วีต้า เคมีคอล จำกัด
บริษัท ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2006 ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทุกชนิด

Sale executive

อัตรา : 2

เงินเดือน : 23,000(รวมคอมมิชชั่น 50,000+++)

สถานที่ทำงาน : บริษัท วีต้า เคมีคอล จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลลูกค้าเก่า
2.เพิ่มยอดขายใหม่
3.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้ากับลูกค้า
4.ดูแลลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • **วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ญ/ช
 • **มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • **มีรถยนต์และโทรศัพท์มือถือสามารถใช้งานได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการเจรจา โน้มน้าว เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ มีความคิดด้านบวก
 • มีความขยัน
 • **สามารถเดินทางค้างคืนต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • อยากก้าวหน้า และมีอนาคตที่ดี

พนักงานประสานงานขาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000+++

สถานที่ทำงาน : บริษัท วีต้า เคมีคอล จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ประสานงานขายระหว่างทีมขาย ลูกค้า ฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายจัดส่งสินค้า
2.ดูแลการเปิดออเดอร์ จัดทำเอกสารต่าง ๆ ในงานขาย
3.ควบคุมข้อมูลและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
4.ประสานงานฝ่ายคลังสินค้าเพื่อจัดเตรียมเอกสารให้ลูกค้า
5.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
6.จัดทำรายงานยอดขายต่าง ๆ รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานที่ได้รับมอบหมาย
7.จัดเตรียมเอกสารขาย ภาษีขาย ใบวางบิล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง3
8.ประสานงานด้านการเก็บเงินกับหน่วยงานภายในและภายนอก
9.ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • 2.มีประสบการณ์ด้านการประสานงานหรือด้านบริการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • 3.มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี มีความกระตือรือร้น มีใจรักงานบริการ
 • 4.สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหา มีไหวพริบในการทำงาน
 • 5.มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • 6.มีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี
 • 7.พร้อมเรียนรู้เรื่องต่างๆ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้
 • 8.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทาง Email

บริษัท วีต้า เคมีคอล จำกัด
29/9 หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-831451-2 // 087-7975859
แฟกซ์ : 034-831453

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

http://www.vitachemical.co.th