บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด
บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งหิน ทรายเข้าสู่โรงงานต่างๆๆทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่อมาขยายธุรกิจเพิ่มเป็นการเปิดสาขาที่กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า และขยายต่อโดยการเปิดเป็นเอเยนต์ในการขายส่งวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

พนักงานธุรการ - บัญชี วัสดุก่อสร้าง

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามแต่ตกลง

สถานที่ทำงาน : 40 ม.7 ต.บางกระสั้น, อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

รายละเอียดของงาน
- ลงบัญชี และทำเบิกตามรายการที่สั่งซื้อ
- จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานด้านการขายและด้านบัญชีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกรายการรับ-รายจ่าย และจัดทำรายการวางบิลกับลูกค้า
- ติดตามวางบิลลูกค้า และติดตามหนี้สิ้นของบริษัทฯ
- ประสานงานทุกฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศหญิง / ชาย อายุ 25-45 ปี
 • 2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • 3. มีประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ โปรแกรมบัญชี Express ได้
 • 5. ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในงานที่ตนได้รับมอบหมาย และมีความละเอียดรอบคอบ
 • 6. มีทักษะการเจรจา ต่อรอง และประสานงานได้ดี

พนักงานธุรการ - บัญชี วัสดุก่อสร้าง

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามแต่ตกลง

สถานที่ทำงาน : อ่อนนุช 55 เขตประเวศ แขวงดอกไม้ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
- ลงบัญชี และทำเบิกตามรายการที่สั่งซื้อ
- จัดทำเอกสารรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานด้านการขายกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภานนอกบริษัท
- ติดตามและจัดการวางบิลลูกค้า และ ติดตามหนี้สิ้นของบริษัทฯ
- ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศหญิง / ชาย อายุ 25-45 ปี
 • 2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • 3. มีประสบการทำงาน 2-5ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • 5. ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • 6. มีทักษะการเจรจาต่อรอง และประสานงานได้ดี

พนักงานขาย Sale วัสดุก่อสร้าง

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามแต่ตกลง + ค่าคอมมิชชัน

สถานที่ทำงาน : 40 ม.7 ต.บางกระสั้น, อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

รายละเอียดของงาน
- รับนโยบายและดำเนินการ บริหารยอดขายสินค้า กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือกลุ่มสินค้าอื่นๆ แก่ลูกค้าตามโครงการต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัท ฯ กำหนด
- ดำเนินการดูแลลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม
- เจรจาข้อตกลงการขายสินค้า กลุ่มวัสดุก่อสร้างหรือกลุ่มอื่นๆ โดยคำนึงถึงผลกำไรและเงื่อนไขการขายเป็นหลัก
- อำนวยความสะดวก และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การขายราบรื่นและลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
- ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและคู่แข่งอยู่เสมอ เพื่อค้นหากลยุทธ์มาสู้กับคู่แข่งได้
- ประสานงานด้านการวางบิล รับเช็ค กับลูกค้า เพื่อติดตามทวงหนี้ของลูกค้าตนเองสม่ำเสมอ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลลูกค้าของตนอย่างดีที่สุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศหญิง / ชาย อายุ 25-45 ปี
 • 2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • 3. มีทักษะการขาย ปิดการขาย และมีทักษะการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • 4. มีประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5.มีความรู้ในการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง และความรู้ด้านสินค้าต่างๆ
 • 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความละเอีนดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์
 • 7. มีการตัดสินใจที่ดี และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • 8. มีรถยนต์เป็นของตนเอง

พนักงานขาย Sale วัสดุก่อสร้าง

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามแต่ตกลง + ค่าคอมมิชชัน

สถานที่ทำงาน : อ่อนนุช 55 เขตประเวศ

รายละเอียดของงาน
- รับนโยบายและดำเนินการ บริหารยอดขายสินค้า กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือกลุ่มสินค้าอื่นๆ แก่ลูกค้าตามโครงการต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัท ฯ กำหนด
- ดำเนินการดูแลลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม
- เจรจาข้อตกลงการขายสินค้า กลุ่มวัสดุก่อสร้างหรือกลุ่มอื่นๆ โดยคำนึงถึงผลกำไรและเงื่อนไขการขายเป็นหลัก
- อำนวยความสะดวก และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การขายราบรื่นและลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
- ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและคู่แข่งอยู่เสมอ เพื่อค้นหากลยุทธ์มาสู้กับคู่แข่งได้
- ประสานงานด้านการวางบิล รับเช็ค กับลูกค้า เพื่อติดตามทวงหนี้ของลูกค้าตนเองสม่ำเสมอ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศหญิง / ชาย อายุ 25-45 ปี
 • 2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • 3. มีทักษะการขาย ปิดการขาย และมีทักษะการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • 4. มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5. ขยัน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
 • 6. มีรถยนต์เป็นของตนเอง

ธุรการบัญชีทั่วไป

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามแต่ตกลง

สถานที่ทำงาน : 40 ม.7 ตำบลบางกระสั้น อ.บางปะอิน

รายละเอียดของงาน
- จัดทำบัญชี วางบิล ติดตามลูกหนี้ ตัดรับชำหนี้สินของบริษัทฯ
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของลูกหนี้เพื่อจัดทำรายงาน
- จัดทำบัญชีลูกหนี้
- จัดเก็บเอกสาร และประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศหญิง / ชาย อายุ 25-40 ปี
 • 2. ปริญญาตรี
 • 3. มีประสบการณ์การทำงาน 2- 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • 5. ขยัน ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ

ธุรการบัญชี

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามแต่ตกลง

สถานที่ทำงาน : อ่อนนุช ประเวศ

รายละเอียดของงาน
- จัดทำรายงานลูกหนี้ , การรับเงิน, กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้องและกระทบยอดธนาคาร
- จัดทำใบสำคัญจ่าย พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบให้ถูกต้อง
- จัดทำเอกสารวางบิล - รับเช็ค และติดตามทวงหนี้
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
 • สามารถใช้โปรมแกรม MS Office ได้

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด
40 ม.7 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน อยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0819828535
แฟกซ์ : 035367707

ติดต่อ : คุณวิภาวรรณ

http://www.lukmeathroranee.com