HOYA LAMPHUN LTD
บริษัทโฮยา ลำพูน จำกัด ในส่วนของโรงงานผลิตเครื่องมือการแพทย์

เจ้าหน้าที่บุคคล / HR EXECUTIVE

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

รายละเอียดของงาน
Work closely with leaders to understand and advise, develop and support HR programs that are aligned to business needs.

Support the implementation of the organization’s human resource strategy so that the organization attracts, develops and retains the talent it needs to achieve its current and future objectives.

Plan, develop and execute training & development programs for employees that are in line with anticipated organization needs

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor degree in HR, or equivalent
 • 0- 5 years of working experience in Human Resource
 • Good working knowledge of local labour legislations and human resources practices
 • Possess excellent interpersonal, communication and analytical skills
 • Strong planning and organizing skills, independent, result orientated and a team player
 • Positive attitude, pro-active and highly motivated individual
 • Good in both written and spoken English
 • Proficient in MS Office applications and familiar with at least one HRIS / HR payroll system

Operation Common Technician

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

รายละเอียดของงาน
-สามารถดำเนินการซ่อมเครื่องจักร CNC และเครื่องล้างอัตโนมัติได้
-ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำวัน แก้ไขปัญหาและซ่อมแซมชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็น
-สามารถให้คำแนะนำด้านเทคนิคได้
-ตรวจสอบและปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาให้ถูกต้อง
-ช่วยเหลือผู้ควบคุมการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมายเป็นระยะๆ
-จดบันทึกการบำรุงรักษาและรายงานความผิดปกติทั้งหมดที่พบในระหว่างการบำรุงรักษาเป็นระยะๆ
-บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่การผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างเทคนิคการผลิต, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์การทำงานกับเครื่องกลึง CNC Lathe หรือ CNC Milling หรือเครื่องจักรที่มีลักษณะคล้ายกัน
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานกับเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องจักร ระบบ Auto Control และระบบไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้

Molding Engineer/วิศวกรแม่พิมพ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

รายละเอียดของงาน
•Maintaining and improving the product quality and the productivity monitoring method and providing the monitoring record.
•Checking the product quality by measuring and inspection.
•Analysis the monitoring/checking result by the statistical method.
•Identifying issues, root cause investigation and considering action plan.
•Leading for implementation of action plan.
•Creation and submit of quality documents.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Minimum Bachelor or relevant qualifications.
 • Has the injection molding operation experience.
 • Familiar with Statistical Tools and Problem solving Tools
 • Good English for both of Writing and speaking
 • People skills and analytical skills.
 • Able to work within international environment.
 • Able to create the technical document such as Work Instruction, Record template, engineering drawing.
 • Able to analyse the data with the mathematics and statistical method.
 • Good communication and interpersonal skill when coordinate with colleagues, Supervisor, Outsource service providers, vendors.

Development Engineer (Improvement Engineering)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

รายละเอียดของงาน
• Support design transfer by qualifying the new process and/or equipment.
• Support qualifying when change process, equipment.
• Monitoring after new process and/ or equipment and changed process and /or equipment are installed.
• Support to maintain test equipment for Manufacturing Engineering and keep records and relevant documentation.
• To qualify and prepare reports related to installation of new process and /or new equipment and changed process and /or equipment.
• To monitoring and prepare report after installation of new process and /or new equipment and changed process and /or equipment.
• Stabilization of production quality and yield improvement activities.
• To maintain test equipment for Manufacturing Engineering and keep records and relevant documentation.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Leadership
 • Background in Engineering (either mechanical, optical, chemical, biological, or system engineering)
 • Logical thinking based on engineering background
 • Communication with local staff in English. Mandarin is a plus. Japanese is also a plus, but a big advantage.
 • Experience in medical device is preferred
 • Basic project management skill to lead/participate cross functional group activities (mainly consists of R&D, Manufacturing Engineering, Production, Supply Chain) for new product and process installation

QA Engineer II APAC

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ศรีราชา, ชลบุรี

รายละเอียดของงาน
• Oversees and ensures that activities performed by HOYA in the Global Distribution Centre Thailand comply with local regulations and the applicable parts of the HOYA Global Quality Management System
• Responsible for adequate and effective relationship management with regulators, the GDC and other HOYA regional teams, including operations, R&D, GHQ.
• Responsible for ongoing compliance of the Quality Management System and business practices with the applicable regulations by highlighting and implementing regulatory requirements, driving improvement initiatives, and where necessary escalating issues to Senior Management.
• Identification and tracking of any product or process-related non-conformities, escalation to CAPA and quarantine stock handling
• Quality approval related to product labelling and verification activities
• Coordinates CSV (computerized system validation) activities throughout the GDC QMS
• Identifies areas for improvement for the QMS and/or work practices and leads projects in collaboration with the area heads, and where necessary with other QA heads of regions and sites to align on changes and their implementation.
• Responsible for adequate and effective management of external audits in the Global Distribution Centre in Thailand
• Ensures timely complaint transfer, return of complaint samples, as well as effective customer communication on complaints.
• Primary liaison for complaints and product quality in Thailand
• Ensures that reportable adverse events are reported timely to the applicable authorities and ensures follow-up until it is closed.
• Supports the business in solving issues with customers and distributors that relate to quality.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor’s degree in a technical discipline or comparable education
 • 4 - 6 years of experience in management of quality systems in a regulated environment. Familarity with ISO 13485 is required. Exprience with working with counterparts in other Asian countries is preferred.
 • People skills, project management skills (both written and oral), budgeting skills and analytical skills that demonstrate the ability to recognize when system or staff adjustments are needed. Possession of a good sense of supply chain and distribution is a plus. Ability to communicate technical medical device information.
 • Proficient at process mapping, flowcharting, database systems, Excel spreadsheet, and Microsoft Office.
 • Able to speak and write fluently in English

Complaint Management Manager

อัตรา : 1

เงินเดือน : Negotiable

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

รายละเอียดของงาน
Complaint Management
• Responsible for the management of the complaint handling team and process for receiving/investigation on returned complaint product from all regions.
• Establish and monitors complaint metrics and drives process improvements to streamline complaint handling based on performance trends.
• Responsible for compiling and generating complaint reports/metrics on the field performance.
• Responsible for the post-market surveillance process and reporting.
• Responsible for issuance of investigation report or letter on alleged defective products to customer when necessary.
• Lead and drive complex product failure analysis and investigation, to identify the failure modes and root cause.
• Initiate and facilitate corrective or preventative actions as needed, identify issue related to manufacturing or design deficiency and drive on corrective and/or preventive actions.
• Audit on completed complaint files to ensure compliance to Quality Management System and regulatory requirements
• Support and participate in internal and external audits.

Leadership
• Manage and develop a center of excellence team that provides leadership, best manufacturing practices, research, support and/or training for manufacturing site. Identify technical and people management skill set gaps. Develop direct reports skills through development plan execution
• Manages prioritization of team resources and deliverables.
• Execute projects and any others related activities as directed by supervisor.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor degree in a science or engineering field
 • At least 8 years of experience in a manufacturing industry with experience in product complaint handling management
 • Strong fundamentals in complaint/feedback handling investigation principles, auditing and problem-solving skills required
 • Knowledge in ISO9001 or ISO13485 preferred. People skills and project management skill
 • Demonstrated understanding of Statistical analysis and experience implementing performing trend analysis
 • Demonstrated track record of effectively influencing and negotiating with suppliers and leading effective/successful change initiatives
 • Working knowledge of investigation techniques, quality assurance procedures, statistical analysis
 • Familiar with failure investigation techniques, methods and equipment, able to work within international environment, lead and coach cross-functional teams
 • Skilled at reviewing, trending, analyzing and reporting data using databases and/or Excel
 • Be able to lead constructive debate about product quality with co-workers and suppliers

Supplier Quality Engineering Manager (SQE)

อัตรา : 1

เงินเดือน : Negotiable

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

รายละเอียดของงาน
Supplier Evaluation and Qualification
• Responsible for the evaluation, assessment and qualification plan for new supplier.
• Perform on-site Supplier audits, report and follow up on audit results including any non-conformances.
• Responsible for supplier assessments, perform risk assessments, escalating concerns leading to mitigations as appropriate.
• Ensures supplier systems are aligned with current regulatory requirements, standards and HSO policies and requirements
• Work with supplier to help improve process capabilities, including providing input into process validation activities, such as IQ, OQ and PQ requirements.
Supplier Monitoring and Development
• Responsible for Global Supplier performance meeting, lead and chair Global Supplier Quality meeting on reviewing supplier performance data and defined required actions plan for supplier improvements.
• Responsible for Supplier Development initiatives, implement quality related-programs and projects.
• Develop and execution of the annual Global Supplier Audit plan.
• Ensure proper approval and documentation for Supplier changes (SCR – Supplier Change Notification) from suppliers.
• Involved in Material Review Boards (MRB) on disposition of non-conforming material and lead investigation on Supplier Quality related non-conformance. Drive supplier on correction and prevention to potential non-conformances.
• Develop appropriate IQC control to ensure early detect of potential non-conformance which result in production disruption.
• Responsible for management of the Supplier Corrective Action Reports (SCAR) respond and actions to ensure effectiveness of corrective/preventive actions implemented

Leadership
• Manage and develop a center of excellence team that provides leadership, best manufacturing practices, research, support and/or training for manufacturing site. Identify technical and people management skill set gaps. Develop direct reports skills through development plan execution
• Manages prioritization of team resources and deliverables.
• Execute projects and any others related activities as directed by supervisor.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor degree in a science or engineering field.
 • At least 8 years of experience in a manufacturing industry with experience in quality assurance management.
 • Strong fundamentals in supplier quality management principles, auditing and problem-solving skills required.
 • Quality Auditor or Lead Auditor certification is preferred. People skills, project management skill and analytical skills.
 • Expert knowledge and interpretation on ISO9001 or ISO13485 preferred.
 • Demonstrated understanding of Statistical Process Control (SPC) and experience implementing SPC or similar controls.
 • Demonstrated track record of effectively influencing and negotiating with suppliers and leading effective/successful change initiatives.
 • Working knowledge of inspection and test techniques, quality assurance procedures, statistical analysis.
 • Excellent verbal, written communication and detail-oriented. Able to work within international environment, lead and coach cross-functional teams.
 • Be able to lead constructive debate about product quality with co-workers and suppliers.

Quality Lab Engineer

อัตรา : 1

เงินเดือน : Negotiable

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

รายละเอียดของงาน
• Designs and develops forms and instructions for recording, evaluating, and reporting quality and reliability data.
• Manane or be the directs workers engaged in measuring and testing product and tabulating data concerning materials, product, or process quality and reliability.
• In-charge of the biological test related documents and records control and lifecycle of the documents.
• Maintain and ensure Good Documentation Practice (GDP).
• Work with local and global team to support the development and qualify new materials and new design.
• Conduct the environment awareness training program and support an ISO internal audit program.
• Perform the other laboratory duties as assigned by supervisor.
• Work is generally performed in the office or biological laboratory under Air cond. Environment.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Degree in Microbiological or Biological filed.
 • Minimum 2 years in microbiological filed.
 • Good in English communication.
 • Familiar with ISO 9001 and/or ISO 13485 system.
 • Proficient at Microsoft Office.
 • Knowledge in statistical tools/software is advantage.
 • No color blindness.

SP2 Production Engineer

อัตรา : 1

เงินเดือน : Negotiable

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

รายละเอียดของงาน
• To optimize and set up manufacturing’s machine, provide training cause of chemical distillation and mixing knowledge, and set up process documentation. Build up train & coaching activities to technician/operator of machine set up, chemical distillation and mixing knowledge/procedure for work correctly and same standard.
• Involve the team to optimizes the use of manpower, operation time and methods as standard in the manufacturing processes, to achieve efficiency, productivity, safety and quality.
• To utilize & coaching machine for increase ability and stability performance to reduce production cost & production lead time.
• To provide machine & equipment preventive maintenance for reduce machine down time. Monitoring the efficient, feedback to manager and related department.
• Involve of trouble shooting for daily production issue. Implement investigation and preventive action at problem point.
• Leading of yield/productivity improvement or cost reduction project at least 1 project per quarter.
• To support Production and Final inspection process validation activity in IQ, OQ and PQ, which the validation of mass-production equipment, with approved development specification and plans.
• To conduct or support improvement testing/problem solving testing.
• To coordinate with concerns department to meet performance objective for production department
• To be assigned to other work as and when required by superior.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Background in Engineering or Science (either industrial engineering, system engineering,mechanical, chemical)
 • Good leadership, human relation and accountability
 • 1 to 5 years of working experience in process control and improvement in manufacturing process.
 • Minimum 2 years of experience in chemical lab is advantage.
 • Experience in medical device and ISO13485 is preferred.
 • Good command in spoken and written English
 • Math skills, analytical skills, teamwork, familiarity with Basic software and field specific software such as Mini tab
 • Good team work, well understanding of production and cleanroom environment control

วิธีการรับสมัครงาน
E-mail: tanapon.pumsalee@hoya.com
pinyarak.chantarutai@hoya.com

HOYA LAMPHUN LTD
75/2 หมู่4 ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053-582484
แฟกซ์ :

ติดต่อ : Pinyarak Chantarutai