HOYA LAMPHUN LTD
บริษัทโฮยา ลำพูน จำกัด ในส่วนของโรงงานผลิตเครื่องมือการแพทย์

เจ้าหน้าที่บุคคล / HR EXECUTIVE

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

รายละเอียดของงาน
Work closely with leaders to understand and advise, develop and support HR programs that are aligned to business needs.

Support the implementation of the organization’s human resource strategy so that the organization attracts, develops and retains the talent it needs to achieve its current and future objectives.

Plan, develop and execute training & development programs for employees that are in line with anticipated organization needs

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor degree in HR, or equivalent
 • 0- 5 years of working experience in Human Resource
 • Good working knowledge of local labour legislations and human resources practices
 • Possess excellent interpersonal, communication and analytical skills
 • Strong planning and organizing skills, independent, result orientated and a team player
 • Positive attitude, pro-active and highly motivated individual
 • Good in both written and spoken English
 • Proficient in MS Office applications and familiar with at least one HRIS / HR payroll system

วิศวกรสอบเทียบเครื่องมือวัด / Calibration Engineer

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมลำพูน

รายละเอียดของงาน
• To manage calibration plan all equipment

• Coordinate the calibration of equipment between laboratory operations and maker.
• Assist in writing and updating procedures to ensure efficiency, standardization, and accuracy
• Development of testing and analysis calibration procedures to facilitate continuous improvement.
• Conduct checks and preventive maintenance monitoring to ensure the accuracy and functionality of all reference standards.
• Perform In-house and maintain calibration schedule
• Provide technical advice to the team members when required
• Review the calibration documentation for completeness and accuracy.
• Maintain the equipment list and calibration document.
• Manage or Control calibration cost within budget cost.
Perform any other process related assignments as assigned by Senior Engineer /Manager/ Head of production

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • • BS/MS in Engineering, preferably in Instrument Engineering/Electrical/Electronic/Mechanical
 • • 1-5 years work experience in calibration system preferably in ophthalmology/medical device/ pharmaceutical industry.
 • • Excellence communication and interpersonal skills.
 • • Knowledge of calibration training will be added advantages
 • Observance, Attention to detail, Responsibility, Propose solutions, Professionalism, Continually develop

Operation Common Technician

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

รายละเอียดของงาน
-สามารถดำเนินการซ่อมเครื่องจักร CNC และเครื่องล้างอัตโนมัติได้
-ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำวัน แก้ไขปัญหาและซ่อมแซมชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็น
-สามารถให้คำแนะนำด้านเทคนิคได้
-ตรวจสอบและปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาให้ถูกต้อง
-ช่วยเหลือผู้ควบคุมการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมายเป็นระยะๆ
-จดบันทึกการบำรุงรักษาและรายงานความผิดปกติทั้งหมดที่พบในระหว่างการบำรุงรักษาเป็นระยะๆ
-บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่การผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างเทคนิคการผลิต, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์การทำงานกับเครื่องกลึง CNC Lathe หรือ CNC Milling หรือเครื่องจักรที่มีลักษณะคล้ายกัน
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานกับเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องจักร ระบบ Auto Control และระบบไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้

Molding Technician

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

รายละเอียดของงาน
สามารถปฏิบัติการกับเครื่องฉีดและเครื่องจักรอื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์
บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ แก้ไขปัญหาและซ่อมแซมชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์
บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในบริเวณการผลิตแม่พิมพ์
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและเซต Die Mold ได้
สามารถให้คำแนะนำด้านเทคนิคกับสมาชิกในทีมได้
ตรวจสอบและอัพเดตเอกสารที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
จดบันทึกการบำรุงรักษาและรายงานความผิดปกติทั้งหมดที่พบในระหว่างการบำรุงรักษาเป็นระยะๆ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างเทคนิคการผลิต, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์การทำงานกับเครื่องฉีดพลาสติกหรือเครื่องจักรลักษณะคล้ายกัน
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์เครื่องจักร CNC และมีทักษะ PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่านและทำความเข้าใจเอกสารด้านเทคนิคได้ เช่น engineering drawing, safety precaution, parameters และ gauges
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านเครื่องมือ ชิ้นส่วน และวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

Molding Engineer/วิศวกรแม่พิมพ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

รายละเอียดของงาน
•Maintaining and improving the product quality and the productivity monitoring method and providing the monitoring record.
•Checking the product quality by measuring and inspection.
•Analysis the monitoring/checking result by the statistical method.
•Identifying issues, root cause investigation and considering action plan.
•Leading for implementation of action plan.
•Creation and submit of quality documents.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Minimum Bachelor or relevant qualifications.
 • Has the injection molding operation experience.
 • Familiar with Statistical Tools and Problem solving Tools
 • Good English for both of Writing and speaking
 • People skills and analytical skills.
 • Able to work within international environment.
 • Able to create the technical document such as Work Instruction, Record template, engineering drawing.
 • Able to analyse the data with the mathematics and statistical method.
 • Good communication and interpersonal skill when coordinate with colleagues, Supervisor, Outsource service providers, vendors.

Development Engineer (Improvement Engineering)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

รายละเอียดของงาน
• Support design transfer by qualifying the new process and/or equipment.
• Support qualifying when change process, equipment.
• Monitoring after new process and/ or equipment and changed process and /or equipment are installed.
• Support to maintain test equipment for Manufacturing Engineering and keep records and relevant documentation.
• To qualify and prepare reports related to installation of new process and /or new equipment and changed process and /or equipment.
• To monitoring and prepare report after installation of new process and /or new equipment and changed process and /or equipment.
• Stabilization of production quality and yield improvement activities.
• To maintain test equipment for Manufacturing Engineering and keep records and relevant documentation.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Leadership
 • Background in Engineering (either mechanical, optical, chemical, biological, or system engineering)
 • Logical thinking based on engineering background
 • Communication with local staff in English. Mandarin is a plus. Japanese is also a plus, but a big advantage.
 • Experience in medical device is preferred
 • Basic project management skill to lead/participate cross functional group activities (mainly consists of R&D, Manufacturing Engineering, Production, Supply Chain) for new product and process installation

วิธีการรับสมัครงาน
E-mail: tanapon.pumsalee@hoya.com
pinyarak.chantarutai@hoya.com

HOYA LAMPHUN LTD
75/2 หมู่4 ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053-582484
แฟกซ์ :

ติดต่อ : Pinyarak Chantarutai