บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ สินค้าอุปโภคบริโภค (จำหน่าย ผงชูรส เครื่องปรุงต่างๆ น้ำผลไม้ สาหร่ายปรุงรส เป็นต้นฯ )

ฝ่ายขายต่างประเทศ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 35000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอส จี อาคารซีทีไอทาวเวอร์ชั้น 12 เอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

รายละเอียดของงาน
ติดต่อประสานงานขายด้านต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรีขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

สมุหบัญชี

อัตรา : 2

เงินเดือน : 35000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนรัชดาภิเษก แขสวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

รายละเอียดของงาน
สามารถตรวจสอบงานบัญชีได้ทุกประเภท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ขึ้นไป

ฝ่ายจัดซื้อ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนรัชดาภิเษก แขสวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

รายละเอียดของงาน
ประสานงานจัดซื้อวัตถุดิบกับซัพพลายเอร์และงานด้านเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ขึ้นไป

กราพฟิค

อัตรา : 2

เงินเดือน : 25000-30000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด

รายละเอียดของงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • เพศ หญิง และ ชาย
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษจะพิจรณาเป็นพิเศษ

พนักงานขับรถ

อัตรา : 3

เงินเดือน : 18000-25000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด

รายละเอียดของงาน
ขับรถผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • เพศ ชาย
 • มีความสามารถขับรถได้หลายประเภทจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

พนักงานขับรถ (ส่งของ )

อัตรา : 2

เงินเดือน : 18000-25000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด ( โกดังนครปฐม )

รายละเอียดของงาน
ขับรถส่งของ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • เพศ ชาย
 • มีความสามารถขับรถได้หลายประเภทจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

พนักงาน (ขับรถเซล)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15000-25000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด

รายละเอียดของงาน
ขับรถ (ผู้ช่วยเซล)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • เพศ ชาย
 • มีความสามารถขับรถได้หลายประเภทจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

หัวหน้าโกดัง

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15000-25000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด (สาขาอ่างทอง)

รายละเอียดของงาน
ควบคุมดูแลงานและคนงาน (โกดัง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • เพศ ชาย
 • ถ้ามีประสบการณ์ (หัวหน้าโกดัง ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานที่ต่างจังหวัดได้

พนักงานโกดัง

อัตรา : 3

เงินเดือน : 18000-25000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด (โกดังนครปฐม )

รายละเอียดของงาน
ควบคุมดูและงานโกดัง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • เพศ ชาย
 • มีความสามารถขับรถได้หลายประเภทจะพิจรณาเป็นพิเศษ

พนักงานส่งเอกสาร

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000-25000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด ( สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
วิ่งงานเอกสารต่างๆ สามารถวิ่งงานชิปปิ้งได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • เพศ ชาย
 • มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตนเอง
 • รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

พนักงานบัญชี

อัตรา : 2

เงินเดือน : 25000-30000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด ( สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
สามรถทำบัญชีประเภท รับและจ่ายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • เพศ หญิง และ ชาย
 • สามารถทำบัญชี รับ-จ่ายได้ จะพิจรณาเป็นพิเศษ

พนักงานโอเปอเรเตอร์

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15000-25000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด ( สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
สามารถรับผิดชอบงานเอกสารต่างๆได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • เพศ หญิง และ ชาย
 • มีประการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุการ

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15000-25000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด ( สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
สามารถรับผิดชอบงานเอกสารและประสานงานกับแผนกต่างๆได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • เพศ หญิง และ ชาย
 • มีประการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15000-25000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด ( สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
สามารถติดต่อประสานงานด้านขนส่งได้เป็นอย่างดี

มีความรู้เชี่ยวชาญประเภทการขนส่งต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • เพศ หญิง และ ชาย
 • มีประการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ

พนักงานฝ่ายขาย (เซลล์)

อัตรา : 30

เงินเดือน : 15000-35000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด ( สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
ขายสินค้าให้บริษัท (กรุงเทพ ต่างจังหวัด )

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • เพศ หญิง และ ชาย
 • มีประการณ์ทางด้านขายสินค้า(อาหาร) จะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • สามรถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ผู้จัดการ (ฝ่ายขาย)

อัตรา : 30

เงินเดือน : 35000-65000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจีจำกัด ( สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
ดูแลทีมงาน (เซลล์) สามารถวางระบบบริหารการขายภายใน บริษัทได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขี้นไป
 • เพศ หญิง และ ชาย
 • มีรถยนต์
 • รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

วิธีการรับสมัครงาน
E mail

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด
191/97 อาคารซี ที ไอ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 080-5948119 , 02-66618889-98
แฟกซ์ : 02-2618685

ติดต่อ : คุณวนิดา ก้อนสำโรง (คุณเปิ้ล )

http://www.ajinotakara.com