บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด
ทำธุรกิจประเภทอาหาร

ฝ่ายขายต่างประเทศ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 35000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอส จี อาคารซีทีไอทาวเวอร์ชั้น 12 เอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

รายละเอียดของงาน
ติดต่อประสานงานขายด้านต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรีขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

สมุหบัญชี

อัตรา : 2

เงินเดือน : 35000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนรัชดาภิเษก แขสวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

รายละเอียดของงาน
สามารถตรวจสอบงานบัญชีได้ทุกประเภท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ขึ้นไป

ฝ่ายจัดซื้อ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนรัชดาภิเษก แขสวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

รายละเอียดของงาน
ประสานงานจัดซื้อวัตถุดิบกับซัพพลายเอร์และงานด้านเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ขึ้นไป

วิธีการรับสมัครงาน
E mail

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด
191/97 อาคารซี ที ไอ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 080-5948119
แฟกซ์ : 02-2618685

ติดต่อ : คุณวนิดา ก้อนสำโรง

http://www.ajinotakara.com