บริษัท สยาม ทาคาชิมาย่า (ประเทศไทย) จำกัด
Since its founding as a used clothing store in Kyoto in 1831, Takashimaya has continued to tackle innovative approaches both within Japan and overseas, providing new values for each era's customers and society. Our history of constant innovation over 180 years remains company's tradition, and forms our DNA.

At present, Takashimaya has 20 department stores in Japan, with four more in Singapore, Shanghai, Taipei and Vietnam(Open 2015) and we are moving our plan to open store (36,000 Square.Metre.) in Thailand (2018) as name of Siam Takashimaya locate at ICONSIAM.

พนักงานขาย

อัตรา : 5

เงินเดือน : 13,000 - 15,000

สถานที่ทำงาน : Siam Takashimaya @ICONSIAM

รายละเอียดของงาน
- ต้อนรับลูกค้า เสนอขายสินค้า และแนะนำสินค้า / บริการให้แก่ลูกค้า
- ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ขาย
- รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด
- รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของสินค้า ตรวจนับสินค้าในสต๊อกอย่างสม่ำเสมอ
- จัดเตรียมเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 20-35 สัญชาติไทย
 • 2.วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • 3.บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 4.รักในการให้บริการ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
 • 5.มีความรับผิดชอบ และทุ่มเทให้กับงาน
 • 6.สามารถทำงานเป็นกะ และปฎิบัติงานตามเวลาเปิด – ปิด ของห้างสรรพสินค้าได้

พนักงานเก็บเงิน

อัตรา : 5

เงินเดือน : 13,000 - 15,000

สถานที่ทำงาน : Siam Takashimaya @ICONSIAM

รายละเอียดของงาน
>> แคชเชียร์ห้างสรรพสินค้า Siam Takashimaya

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 40 ปี
 • 2.วุฒิการศึกษา ปวช. / ม. 6 ขึ้นไป
 • 3.มีใจรักในงานบริการ
 • 4.บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 5.มีประสบการณ์ทำงานด้านแคชเชียร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • 6.สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาเปิด - ปิดของห้างสรรพสินค้าได้ (ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน)

พนักงานชั่วคราว

อัตรา : 10

เงินเดือน : 10,000 - 12,000

สถานที่ทำงาน : Siam Takashimaya @ICONSIAM

รายละเอียดของงาน
คอยสนับสนุนในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จบรรลุล่วง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 20-35 สัญชาติไทย
 • 2.วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • 3.บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 4.สามารถทำงานได้หลากหลาย
 • 5.มีความรับผิดชอบ และทุ่มเทให้กับงาน
 • 6.สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาเปิด - ปิดของห้างสรรพสินค้าได้ (ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน)

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท สยาม ทาคาชิมาย่า (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 299 อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้นบี2-ชั้น4 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-0117500 Ext.1116 , 1117
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณแวววาว / คุณเพ็ญนภา

https://www.siamtakashimaya.co.th