บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
บ้านชายนันท์ โดย บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง สินค้าและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องมือช่าง เครื่องมือการเกษตร ร้านวัสดุก่อสร้าง รูปแบบใหม่ ติด แอร์ เต็มพื้นที่ ตั้งอยู่ ใน อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ดูรูปบรรยากาศร้าน https://www.facebook.com/baanchainan

1. ผู้จัดการ / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ดีที่สุด
2. ตรวจสอบและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง
3. วางแผนในการขายสินค้า และโปรโมชั่นต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุมและกำกับการดูแลในส่วนงามของจัดซื้อ
5.อื่น ๆ ตามได้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีภูมิลำเนา หรือบ้านพัก ที่จ.มหาสารคาม (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถขับรถยนต์ (มีใบอนุญาตขับขี่) และสะดวกในการเดินทาง ไป-กลับ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (มีประสบการณ์จัดซื้อ)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 16,000 ++++

สถานที่ทำงาน : บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

รายละเอียดของงาน
1.จัดซื้อ สินค้า ตามคำขอสั่งซื้อจากหน่วยงานต่างๆ
2.บริหารสต็อก สินค้า ให้เพียงพอต่อความต้องการ
3.เจรจาต่อรอง เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
4.จัดทำแผนการ ผลักดันสินค้า ตาม รอบระยะเวลา
5.จัดทำข้อมูลเพื่อการ ทำโปรโมชั่นต่างๆ
6.ตรวจสอบราคาสินค้า และปรับราคาสินค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส ป.ตรี สาขา การบริหาร การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะ ทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • ต้องมีประสบการณ์ ในงาน ด้านจัดซื้อ ธุรกิจค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง ขั้นต่ำ 1 ปี ขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีจิตใจรักการบริการ
 • เป็นคนรุ่นใหม่ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ทำงาน ภายใต้แรงกดดัน ได้ดี

3. กราฟฟิคดีไซน์ Graphic Design

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานออกแบบกราฟฟิกและสร้างเป็นภาพ และ VDO สำหรับสื่อออนไลน์ และ ออฟไลน์
- ใช้หลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ (branding guidelines) ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการสื่อสาร อย่างที่ต้องการ
- สร้างงานจากข้อความ เป็นภาพการออกแบบได้อย่างสวยงาม และ ตรงตามความต้องการ
- เข้าใจจุดประสงค์ของการสร้างแคมเปญ และสื่อสารออกมาเป็น Key visual ได้อย่างเหมาะสม
- สนับสนุนทีมการตลาด, โปรแกรมเมอร์ และทีมโปรดักชั่น ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์
- งานออกแบบห้องตัวอย่าง ครัว ห้องน้ำ เพื่อสนับสนุนงานขาย ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการ
- งานออกแบบ กราฟฟิค เพื่อตกแต่งภายใน และ ภายนอกร้าน
- งานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ยินดีนักศึกษาจบใหม่ไฟแรง พิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop/ Illustrator /Sketch up/sketch up Layout/Adobe ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถถ่ายภาพ และตกแต่งภาพ เพื่อใช้ในการออกแบบได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักในการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์
 • หากมีที่พักใกล้ที่ทำงาน จะพิจารณา เป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ ในการออกแบบ หรือใช้โปรแกรมออกแบบภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องมีตัวอย่างผลงานการออกแบบ

4. เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้องมีประสบการ์ณ ตรง)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
บันทึกบัญชีประจำวัน JV GL ค่าใช้จ่ายทุกประเภท ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง , รับจ่ายเช็ค และออกใบกำกับภาษี , ดูแลควบคุมระบบเงินสดย่อยและเงินทดลองจ่าย , ตั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ , ทำประมาณการ Cash Flow , ดูแลเอกสารทางการเงินและบัญชีและ
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีภูมิลำเนา หรือบ้านพัก ที่จ.มหาสารคาม (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ไม่ติดปัญหาในการเดินทาง

5. admin ฝ่ายจัดซื้อ (ธุรการฝ่าย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12,000 บาท ++

สถานที่ทำงาน : บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำเอกสาร ตามที่เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ ร้องขอ
2.จัดทำรายงาน สรุปต่างๆ เพื่อใช้งาน ภายในฝ่าย ตามที่ได้รับ การร้องขอ
3.จัดเก็บเอกสาร ตามระบบงาน
4.เปิด PO ตามเอกสาร จากเจ้าหน้าที่ จัดซื้อ
5.สร้างรหัสสินค้า ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.เตรียมงานต่างๆ ให้กับ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เพื่อ คัดกรองเบื้องต้น


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษา ระดับ ปวส การบัญชี การบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและองค์กร
 • ขยัน ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีประสบการณ์ ** จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

6. เจ้าหน้าที่ IT

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12,000++

สถานที่ทำงาน : บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

รายละเอียดของงาน
ดูและระบบ คอมพิวเตอร์ แล Network เบื้องต้น
แก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ เครื่อง Printer เบื้องต้นได้
ลงโปรแกรมสำเร็จรูป หรือ ระบบปฏิบัติการได้
เดินสายระบบ LAN และ ระบบกล้องวงจรปิด
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ แก้ไขปัญหาด้านระบบ
สอนงานพนักงานในการใช้ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่อง Printer เบื้องต้น
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 20 -35 ปี
 • วุฒิ ปวส สาขา คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน ในตำแหน่ง งาน IT จะพิจารณา เป็นพิเศษ
 • มีความรู้ และความเข้าใจในระบบ computer เป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ซื่อสัตย์ สุจริต
 • หากมีที่พักใกล้บริษัท จะพิจารณา เป็นพิเศษ
 • -

7. หัวหน้าแผนกคลังสินค้าวัสดุก่อสร้าง

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ควบคุม และตรวจรับสินค้าวัสดุก่อสร้าง , ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า และงานที่เกี่ยวข้องของคลังสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้าวัสดุก่อสร้าง 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถโพล์คลิฟท์ และผ่านการอบรม (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานทุกหน่วยงานได้ดี

8. พนักงานคลังสินค้า (ประจำ/Parttime)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ยกของ และเตรียมวัสดุในคลังสินค้า ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 - ม.6
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้าวัสดุก่อสร้าง 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถโพล์คลิฟท์ และผ่านการอบรม (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานทุกหน่วยงานได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน
1.ส่งเอกสารสมัครงานของท่านที่ www.Jobth.com หรือ Mail : hr.baanchainan@gmail.com
2.สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) อ.บรบือ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ในเวลา 08.00-17.00 น. เวลาทำการ
3.ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตามที่อยู่นี้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 45 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทร : 043-771327-8 ต่อ 155

บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
45 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ มหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 043-771327-8 ต่อ 155 , 089-7122455
แฟกซ์ : 043-771454

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com