บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจประเภท เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส และเครื่องบริโภคอื่นๆ ประกอบกิจการผลิตและตัวแทนจำหน่ายน้ำผลไม้ทุกชนิดทุกประเภท จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2200 , HACCP, Halal

1. ช่างไฟฟ้า ** ด่วนมาก ! **

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000-18,000

สถานที่ทำงาน : บจก. มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง 789 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ ถ.ตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ

รายละเอียดของงาน
1. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อเติมซ่อมแซมสายไฟได้- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตได้
2. จัดทำแผนบำรุงรักษาประจำเดือน / ทำสรุปรายงานประจำเดือน
3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ตามปกติตามแนวทางที่กำหนด
4. ประสานงานและวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซ่อมบำรุง ทั้งภายในและภายนอก
5. ปิดงานซ่อมบำรุง และทดสอบการใช้งานเครื่องจักรตามแนวทางที่กำหนด
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรู้ และทักษะในการทำงานด้านไฟฟ้า-เครื่องจักร
 • มีความรับผิดชอบ สามารถเข้าทำงานวันอาทิตย์ได้ สามารถเข้ากะได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ อดทนต่อคำเสียดสีของพนักงานร่วมงานได้ดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ต้องมีพื้นฐานความรู้ทางไฟฟ้า/เครื่องจักร
 • อายุ 24-28
 • วุฒ ปวส. ป. ตรี
 • ต้องมีประสพการณ์การเป็นช่างไฟและช่างซ่อมเครื่องจักร 1-2 ปี
 • น้ำหนักตัวไม่เกิน 75 kgs
 • มีที่อยู๋ใกล้บริษัท

2. เจ้าหน้าที่ห้องแลปไมโคร

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000-18000

สถานที่ทำงาน : นิคมบางปูเหนือ

รายละเอียดของงาน
มีความรู้และความเข้าใจงานวิเคราะห์เชื้อ และสามารถทำงานในห้องแล็ปเพาะเชื้อ สามารถวิเคราะห์เชื้อได้
มีความสามารถในการทดสอบผลเชื้อและบันทึกจัดเก็บข้อมูลได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง
 • คีย์คอมได้
 • มีรถยนต์มาทำงาน
 • อายุ 24-26
 • มีรถมาทำงานเอง
 • ขยัน อดทน
 • จบวิทยาศาตร์อาหารและโภชนาการ สาขาจุลชีวะวิทยา หรือมีประสพการณ์การในการทำงานในห้อง แลปไมโคร
 • มีที่พักใกล้บริษัท

3. Quality Assurance

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 15000-18000

สถานที่ทำงาน : บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ผลิต ตรวจดูความถูกต้องของขั้นตอนการผลิต
ตรวจเช็คเอกสาร และทำบันทึกข้อมูล, ตรวจสอบคุณภาพวุัตถุดิบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ต้องจบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารเท่านั้น หรือมีประสพการณ์การทำงานในแผนก QA QS
 • เข้ากะได้
 • มีรถมาทำงานเอง
 • อายุไม่เกิน 27
 • ทำงานรอบคอบ อดทน และสามารถอยู่ภายใต้แรงกดดันสูง
 • มีที่พักใกล้บริษัท
 • พนักงานผู้หญิง

วิธีการรับสมัครงาน
Email : hr@mtf.co.th
ไปรษณีย์
สมัครด้วยตนเอง

บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
789 หมู่2 นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ ถ.ตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-8265479 ต่อ 189 หรือ 094-5396197
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณถวัลย์ ดิถีพรรณ

http://www.mtf.co.th
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com