EDMI (Thailand) Limited
ผลิตและจำหน่ายมิเตอร์ไฟและเครื่องมือวัด อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด

QA/QC Engineer

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25000-30000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร/เขตสวนหลวง

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมคุณภาพ การ ผลิตและประกอบ Meter ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- แก้ไขวิเคาระห์สาเหตุปัญหา Meter เคลม รวบรวมข้อมูลส่งให้ Technical Support EDMI Singapore
- ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ประสานงานกับฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ฝ่ายบริการลูกค้า/ฝ่ายขายและฝ่ายอาคารสถานที่
- ประสานงานเรื่องระบบ ISO
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • มีความชำนาญเรื่อง Hardware และ Software
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

วิธีการรับสมัครงาน

EDMI (Thailand) Limited
61/1 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-3200462-5
แฟกซ์ : 02-7228713

ติดต่อ : คุณเยาวรักษ์

http://www.edmi-meters.com/
ดูแผนที่