บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท ที่ตั้งเป้าหมายขยายโอกาสทางธุรกิจเข้าไปสู่ธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตอบแทนคืนสู่สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความประสงค์เปิดรับพนักงานในหลายตำแหน่ง

Call Center ประจำสำนักงานใหญ่

อัตรา : 50 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 up (ฐานเงินเดือน 11,000+ค่าคอมมิชชั่น)

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าแจ้งยอดค้างชำระ
- แนะนำช่องทางการชำระเงิน
-ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้สินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Direct Sales ประจำกรุงเทพมหานคร

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 9,900 บาท + ค่าคอม

สถานที่ทำงาน : โซนกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
1.หาลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อเจ มันนี่
2.รับสมัครลูกค้าเจ มันนี่
3.ค้นหาพื้นที่ๆต้องการเปิดบูธ
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.สามารถเดินทางในโซน กทม ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • 3.มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • 5.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Java Developer

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
1.มีความรับผิดชอบในการติดตั้งระบบกำหนดค่าและบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่ระบุและสอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
2.สนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละวันและการเปลี่ยนแปลง
3.ด้วยเครื่องมือเชิงรุกตรวจสอบประเมินผล (ประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้) และแนะนำให้ปรับปรุงสถานะและการปรับปรุงระบบ
4.การตรวจสอบและประสานงานกับเพื่อน / ทีมตรงข้ามเพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุ
5.รวบรวมประวัติของข้อมูลประสิทธิภาพเพื่อผลิตและเสนอแนะสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต
6.ทำการฟื้นฟูระบบติดตั้งและย้ายข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย / หญิงสัญชาติไทยอายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา Computer-Science, Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่มีประสบการณ์ใน Java platform program อย่างน้อย 1-2 ปี
 • 4.มีประสบการณ์ด้าน Java Programming, Java EE, Servlet / JSP, JDBC, Hibernate, iReport (Jasper), Web Service (SOAP / REST / XML), JSF, AJAX, MVC Concept
 • 5.มีประสบการณ์ด้าน Database, Oracle, MySQL เป็นอย่างดี
 • 6.มีประสบการณ์ใน SOA, BPM, ESB เกี่ยวกับแนวคิดและเทคโนโลยีเป็นอย่างดี
 • 7.กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • 8.มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม
 • 9.มีทัศนคติที่ดีและกระตือรือร้นในการทำงาน

Compliance

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
1.ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและมารตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหาร
2.ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
3.ทบทวนระบบงาน ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย , เผยแพร่หลักเกณฑ์และระเบียบ
4.วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย
5.จัดอบรมกฎระเบียบให้กับแต่ละแผนก
6.จัดทำคู่มือการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องกฎหมาย บริษัทจำกัด , บริษัทมหาชน , พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 • มีใบประกอบอนุญาตว่าความ
 • มีประสบการณ์ในการทำคดีแพ่ง

เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
- บันทึกการรับรู้รายได้ , บันทึกประมาณการด้านรับ
- ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชี(ด้านรับ)
- จัดทำรายงานภาษาขาย
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบ
- จัดทำการออกใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์คล่อง (word,excel)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการ์บัญชีลูกหนี้-การเงินด้านรับ

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (FCR) ประจำสาขาสุทธิสาร

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 10,000 + ค่าคอมมิสชั่น

สถานที่ทำงาน : ประจำที่สาขาสุทธิสาร ซ.รัชดา 20 วิ่งงานตาม Zone พื้นที่ กทม.

รายละเอียดของงาน
- ติดตามลูกค้าที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงสินเชื่ออื่นๆ
- ติดต่อเจรจากับลูกค้า
- วิ่งตาม Zone ต่างๆ ใน กทม. ได้
- โดยเข้าประจำที่สุทธิสาร วิ่งงาน แล้วกลับมารายงานที่สุทธิสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ FCR ด้านยึดรถ ยึดทรัพย์บังคับคดี และลงพื้นที่ภาคสนามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถจักรยานยนต์และมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

ผู้จัดการเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม(FCR Manager)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ประจำที่สาขาสุทธิสาร ซ.รัชดา 20 วิ่งงานตาม Zone พื้นที่ กทม.

รายละเอียดของงาน
- ดูแลและควบคุมทีมงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนามเพื่อให้สามารถทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย
- วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีม
- ดูแลลูกทีม FCR ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทีมภาคสนาม 1 ปีขึ้นไป
 • มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ที
 • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้

Product Advisor ประจำห้าง (Themall Bangkapi,Central Ladprao,Futurepark Rangsit)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : ประจำห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางกะปิ , เซ็นทรัลลาดพร้าว , ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

รายละเอียดของงาน
-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธุรกิจประกันภัย รวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์

ประจำห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางกะปิ 1 คน , เซ็นทรัลลาดพร้าว 1 คน , ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 1 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ
 • มีความรู้และประสบการณ์ขายประกันภัย หรือสินเชื่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบเอกสาร บันทึกบัญชีในระบบ
- จัดทำ Bank Reconcile
- จัดทำรายงานการกระทบยอดภาษี ภ.ง.ด.1,3,5 และกพ.30
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (word , excel)
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Fill check

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 327/7 อาคารเจมาร์ท ชั้น1 ถ.รามคำหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 10240

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบเอกสารลูกค้า เกี่ยวกับเช็ค เครดิตบูโร
- ติดต่อเจรจากับลูกค้า
- วิ่งตาม Zone ต่างๆ ใน กทม. ได้
- ประจำที่สำนักงานใหญ่ วิ่งงานตาม Zone พื้นที่ กทม.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีวินัยและความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดีและกระตือรือร้นในการทำงาน

วิธีการรับสมัครงาน
- สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-11.30 น. , 13.00-16.00 น.
- สมัครทาง E-Mail
- สมัครผ่าน JobTH.com
- เบอร์โทร 02-308-9914 / 02-308-9815

บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
อาคาร เจมาร์ท ชั้นที่ 3-4 เลขที่ 325/8 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 085-558-3955 / 02-018-4637
แฟกซ์ : 02-308-9000

ติดต่อ : คุณเต้ย

http://www.jfintech.co.th