บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
{บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด กำลังขยายงาน} มากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า
รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากผ้ามีปรากฏผลงานต่างๆที่ผ่านมา อาทิเช่น เสื้อโปโล เสื้อยืด คอคลม คอวี เสื้อทีม ,
ชุดพนักงานต่างๆ , ชุดยูนิฟอร์ม , เสื้อเชิ้ตชาย-หญิง , เสื้อแจ็คเก็ต , ผ้ากันเปื้อน , กระเป๋าผ้า , หมวก,งานปัก
งานสกรีน ตามความต้องการของลูกค้า{Make To Order}

{เพื่อให้ก้าวตามทันการเปลี่ยนผ่านสู่ช่วงยุคของ Digital Online / Social Network}
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ๙๕ Nine Five Wearing

บริษัทฯ จึงมีความต้องการคัดเลือกพนักงาน บุคคลากร ที่มีความรู้ ความมั่นใจในความสามารถ และ ในการแสดงออกซึ่งผลของงาน ด้วยการนำประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งแรงกายและแรงใจที่ร่วมไปด้วยกันอย่างมุ่งมั่น ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ให้ถึงเป้าหมาย สู่การพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

อีกทั้งยังมีรายได้ที่พึงพอใจ มีความสุขในการทำงาน เข้าร่วมทำงานกันเป็นทีม อย่างมีระบบ รวมกระทั่งได้รับโอกาส ได้ฝึกฝน พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ การบริหาร การจัดการ การมีวิสัยทัศน์ และ มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ แล้วทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งปัจจุบันและในอนาคต อันจะเกิดขึ้นเป็นผลบวกแก่ผู้ทำงานและองค์กรได้

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ninefivewearing.com

1. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ งานบัญชีภาษีอากร (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) รับด่วน!!!

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : 320/133 และ 320/134 ซอยบ้านบุษรา(เพชรเกษม 81) ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู

รายละเอียดของงาน
1.คิดวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชีได้
2.รับผิดชอบงานบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้
+ทำใบสำคัญรับ-จ่าย/วางบิลลูกหนี้/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
+ทำหักภาษี ณ.ที่จ่าย
3.ตรวจความถูกต้องของเอกสาร เช่นใบบันทึกรายการ ,ใบแจ้งรับ,ใบเบิก, อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.ประสานลูกค้า+ติดตามรายรับ+ประสานSup…ชำระรายจ่าย
5.ร่วมประสานงานวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
6.ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, 1ก, 3, 53 ฯ / ภ.พ.30+ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย/ เงินสมทบประกันสังคม /เงินค่าจ้าง
7.ทำบัญชีต้นทุน+ตรวจการสั่งซื้อ+กระทบยอด
8.ลงบันทึกบัญชี สรุปปิดบัญชี รายเดือน ปี บัญชียอดขายเพื่อรายงาน
9.ควบคุม การจัดทำสต็อกสินค้า
10.ตรวจ รวบรวม เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นำส่งให้แก่สำนักงานบัญชีทุกเดือน
11.ทำงาน วันจันทร์ ถึง เสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี / สื่อสารเจรจาต่อรองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • ***มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน และ ภาษีอากร พิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • มีความรับผิดชอบ+ละเอียดรอบคอบมากในหน้าที่
 • ใช้โปรแกรมงานบัญชี เช่น Express และ microsoft office ได้คล่องแคล่ว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สุขภาพแข็งแรง
 • หากมีที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่หนองแขม หรือ บริเวณใกล้เคียง ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

2. หัวหน้างาน/Sales ขาย (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) รับด่วนที่สุด!!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : 320/133 และ 320/134 ซอยบ้านบุษรา(เพชรเกษม 81) ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุม/รับผิดชอบ หน้าที่งานขายทั้ง Off line และ On line ทั้งหมด+ตอบและนำเสนอรายละเอียดของสินค้า
2.วางแผนการขาย/ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย+ใบเสนอราคา+ใบสั่งผลิต+เอกสารเกี่ยวกับการขาย
3.ติดต่อ+ประสานลูกค้า+ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการสั่งซื้อ
4.พบ หา ลูกค้าใหม่ ติดตามเยี่ยมลูกค้าเก่า นอกสถานที่
5.รายงาน รวบรวมสรุปปิดยอดขาย เพื่อพัฒนาการขาย
6.ประสานงานกับฝ่ายงาน ที่เกี่ยวข้องจนส่งมอบสินค้า
7.ทำงาน วันจันทร์ ถึง เสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด, การขาย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รักชอบงานบริการ งานขาย ติดต่อสื่อสารและประสานงาน /มีไหวพริบและทักษะคล่องแคล่วว่องไว
 • ***มีประสบการณ์งานขายเสื้อผ้า เสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • ***มีประสบการณ์ และ ทักษะการติดต่อผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการสั่งซื้อ***
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และที่เกี่ยวข้องได้
 • อ่าน-เขียน-เข้าใจ สื่อสาร ถาม+ตอบ สื่อ Social media ได้ดีมาก อาทิเช่น E:mail, Facebook, Line, Twitter, Youtube, Instagram,Website เป็นภาษาอังกฤษได้
 • บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี /รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อยู่ในสภาวะความกดดันได้ดีมาก
 • มีความขยัน อดทน ชื่อสัตย์ สุขภาพแข็งแรง

3. Sales Officer/ ขาย (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) รับด่วนที่สุด!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบ งานขาย On line ทั้งหมด+ตอบและนำเสนอรายละเอียดของสินค้า
2.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย+ใบเสนอราคา+ใบสั่งผลิต+เอกสารเกี่ยวกับการขาย
3.ติดต่อ+ประสานงานลุกค้า+ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการสั่งซื้อ
4.รายงาน รวบรวมและสรุปปิดยอดขาย เพื่อพัฒนาการขาย
5.ประสานงานกับฝ่ายงาน ที่เกี่ยวข้องจนส่งมอบสินค้า
6.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด, การขาย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รักชอบงานบริการ งานขาย ติดต่อสื่อสารและประสานงาน /มีไหวพริบและทักษะคล่องแคล่วว่องไว
 • ***มีประสบการณ์งานขายเสื้อผ้า เสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • ***มีประสบการณ์ และ ทักษะ การติดต่อ ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการสั่งซื้อ***
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และที่เกี่ยวข้องได้
 • อ่าน-เขียน-เข้าใจ สื่อสาร ถาม+ตอบ สื่อ Social media ได้ดีมาก อาทิเช่น E:mail, Facebook, Line, Twitter, Instagram,Website เป็นภาษาอังกฤษได้
 • บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี /รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อยู่ในสภาวะความกดดันได้ดีมาก
 • มีความขยัน อดทน ชื่อสัตย์ สุขภาพแข็งแรง

4. Sales Officer/ ขาย (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) รับด่วนที่สุด!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบ งานขาย On line ทั้งหมด+ตอบและนำเสนอรายละเอียดของสินค้า
2.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย+ใบเสนอราคา+ใบสั่งผลิต+เอกสารเกี่ยวกับการขาย
3.ติดต่อ+ประสานงานลุกค้า+ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการสั่งซื้อ
4.รายงาน รวบรวมและสรุปปิดยอดขาย เพื่อพัฒนาการขาย
5.ประสานงานกับฝ่ายงาน ที่เกี่ยวข้องจนส่งมอบสินค้า
6.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด, การขาย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รักชอบงานบริการ งานขาย ติดต่อสื่อสารและประสานงาน /มีไหวพริบและทักษะคล่องแคล่วว่องไว
 • ***มีประสบการณ์งานขายเสื้อผ้า เสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • ***มีประสบการณ์ และ ทักษะ การติดต่อ ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการสั่งซื้อ***
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และที่เกี่ยวข้องได้
 • อ่าน-เขียน-เข้าใจ สื่อสาร ถาม+ตอบ สื่อ Social media ได้ดีมาก อาทิเช่น E:mail, Facebook, Line, Twitter, Instagram,Website เป็นภาษาอังกฤษได้
 • บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี /รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อยู่ในสภาวะความกดดันได้ดีมาก
 • มีความขยัน อดทน ชื่อสัตย์ สุขภาพแข็งแรง

5. Merchandiser / Detail (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) รับด่วนที่สุด!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ประสาน/ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหางาน แก่ฝ่ายงานผลิต+Sub...
2.ตรวจ/ควบคุม สั่ง/ทำ งานตัวอย่าง เพื่อนำเสนอลูกค้า
3.จัดเตรียมรายละเอียดของงาน เช่น คิดคำนวณ หา วัตถุดิบ, accessories, งานปัก, งานสกรีน
4.ตรวจ/ควบคุมงาน/ให้ได้ตรงตามที่ลูกค้าระบุไว้+ประสานฝ่ายจัดส่ง ให้ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
ได้ทันภายในกำหนดนัด
5.มีทักษะการวางแผน+มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
6.ประสานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.รายงาน+สรุปผลการทำงานทุกสัปดาห์
8.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี ที่เกี่ยวกับผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ***มีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานเสื้อผ้า/เสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • ***มีความกล้า+ความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา / ละเอียด+รอบคอบมาก ทำงานเป็นทีมได้ดี***
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop adobe illustrator และ MS Office ได้ดี
 • อ่าน-เขียน-เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+ทักษะการสื่อสารเจรจาดีเยี่ยม
 • มีแนวคิด ทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • หากมีที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่หนองแขม หรือ บริเวณใกล้เคียง ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

6. Merchandiser / Detail (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) รับด่วนที่สุด!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : 320/133 และ 320/134 ซอยบ้านบุษรา(เพชรเกษม 81) ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู

รายละเอียดของงาน
1.ประสาน/ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหางาน แก่ฝ่ายงานผลิต+Sub...
2.ตรวจ/ควบคุม สั่ง/ทำ งานตัวอย่าง เพื่อนำเสนอลูกค้า
3.จัดเตรียมรายละเอียดของงาน เช่น คิดคำนวณ หา วัตถุดิบ, accessories, งานปัก, งานสกรีน
4.ตรวจ/ควบคุมงาน/ให้ได้ตรงตามที่ลูกค้าระบุไว้+ประสานฝ่ายจัดส่ง ให้ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
ได้ทันภายในกำหนดนัด
5.มีทักษะการวางแผน+มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
6.ประสานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.รายงาน+สรุปผลการทำงานทุกสัปดาห์
8.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี ที่เกี่ยวกับผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ***มีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานเสื้อผ้า/เสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • ***มีความกล้า+ความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา / ละเอียด+รอบคอบมาก ทำงานเป็นทีมได้ดี***
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop adobe illustrator และ MS Office ได้ดี
 • อ่าน-เขียน-เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+ทักษะการสื่อสารเจรจาดีเยี่ยม
 • มีแนวคิด ทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • หากมีที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่หนองแขม หรือ บริเวณใกล้เคียง ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

7. Merchandiser / Detail (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) รับด่วนที่สุด!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ประสาน/ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหางาน แก่ฝ่ายงานผลิต+Sub...
2.ตรวจ/ควบคุม สั่ง/ทำ งานตัวอย่าง เพื่อนำเสนอลูกค้า
3.จัดเตรียมรายละเอียดของงาน เช่น คิดคำนวณ หา วัตถุดิบ, accessories, งานปัก, งานสกรีน
4.ตรวจ/ควบคุมงาน/ให้ได้ตรงตามที่ลูกค้าระบุไว้+ประสานฝ่ายจัดส่ง ให้ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
ได้ทันภายในกำหนดนัด
5.มีทักษะการวางแผน+มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
6.ประสานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.รายงาน+สรุปผลการทำงานทุกสัปดาห์
8.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี ที่เกี่ยวกับผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ***มีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานเสื้อผ้า/เสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • ***มีความกล้า+ความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา / ละเอียด+รอบคอบมาก ทำงานเป็นทีมได้ดี***
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop adobe illustrator และ MS Office ได้ดี
 • อ่าน-เขียน-เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+ทักษะการสื่อสารเจรจาดีเยี่ยม
 • มีแนวคิด ทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • หากมีที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่หนองแขม หรือ บริเวณใกล้เคียง ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

8. Merchandiser / Detail (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) รับด่วนที่สุด!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ประสาน/ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหางาน แก่ฝ่ายงานผลิต+Sub...
2.ตรวจ/ควบคุม สั่ง/ทำ งานตัวอย่าง เพื่อนำเสนอลูกค้า
3.จัดเตรียมรายละเอียดของงาน เช่น คิดคำนวณ หา วัตถุดิบ, accessories, งานปัก, งานสกรีน
4.ตรวจ/ควบคุมงาน/ให้ได้ตรงตามที่ลูกค้าระบุไว้+ประสานฝ่ายจัดส่ง ให้ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
ได้ทันภายในกำหนดนัด
5.มีทักษะการวางแผน+มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
6.ประสานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.รายงาน+สรุปผลการทำงานทุกสัปดาห์
8.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี ที่เกี่ยวกับผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ***มีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานเสื้อผ้า/เสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • ***มีความกล้า+ความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา / ละเอียด+รอบคอบมาก ทำงานเป็นทีมได้ดี***
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop adobe illustrator และ MS Office ได้ดี
 • อ่าน-เขียน-เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+ทักษะการสื่อสารเจรจาดีเยี่ยม
 • มีแนวคิด ทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • หากมีที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่หนองแขม หรือ บริเวณใกล้เคียง ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

9. Marketing (Online) / การตลาด ออนไลน์ (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) รับด่วน!!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : 320/133 และ 320/134 ซอยบ้านบุษรา(เพชรเกษม 81) ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู

รายละเอียดของงาน
1.วางแผน+พัฒนาทำการตลาด+การขาย Online
2.คิดริเริ่ม+ออกแบบ+เพื่อพัฒนาสินค้า+สื่อการตลาดและขาย+รวมทั้งโปรโมชั่น On line
3.พูดและประสานงานกับลูกค้า ตรงกลุ่มเป้าหมาย ได้ดีมาก
4.ประสานฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Web master/ Social Online
5.รายงาน/สรุปรวบรวมข้อมูล/ให้ส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า
6.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส, ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, การขาย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ***มีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานเสื้อผ้า/เสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป พิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • ***มีความรู้ ทักษะความสามารถและประสบการณ์ ในการใช้สื่อ Social media ได้ดีมาก อาทิเช่น Website, E:mail, Facebook, Line, Twitter, Youtube, Instagram,***
 • มีบุคคลิกภาพ+มีมนุษยสัมพันธ์ รักและชอบงานพูดคุยกับลูกค้า
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office , Adobe Photoshop , Adobe Illustrator, และที่เกี่ยวข้องได้
 • อ่าน-เขียน-เข้าใจ สื่อสาร ถาม+ตอบ E: mail เป็นภาษาอังกฤษได้
 • มีความขยัน อดทน ชื่อสัตย์ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี

10. เจ้าหน้าที่ประจำทำ SEO/ Web master (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) รับด่วนที่สุด!!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : 320/133 และ 320/134 ซอยบ้านบุษรา(เพชรเกษม 81) ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู

รายละเอียดของงาน
ก.ทำ SEO ทั้ง On-page และ Off-page
ข.ปรับแต่งโครงสร้าง Website+เขียน+ควบคุมการเขียน เนื้อหาบนเว็บไซต์
ค.ปรับปรุงหน้าWebsiteให้เหมาะสม ตามแต่สถานะการณ์ SEO เข้ากับยุคสมัย
ง.ศึกษา ค้นหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของ SEO ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
จ.มีงบประมาณให้ สำหรับการนี้ อาทิเช่น
- backlink
- บทความ
- จัดทำ network ส่วนตัว
- อื่นๆตามที่ต้องการ ที่ทำให้อันดับดียิ่งๆขึ้น
ฉ.ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ถึง ปริญญา สาขาการตลาด หรือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ***มี ประวัติปรากฎผลงานที่เคยทำหรือที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน+ทักษะการใช้งาน Wordpress จะได้รับพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • ดูแล+พัฒนา+จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ ในระบบ WordPress ได้+ใช้โปรแกรม adobe photoshop, illustrator ทำรูปกราฟฟิก ออกแบบได้เบื้องต้น
 • มีความรู้ ความสามารถ+ทักษะด้านการเขียนบทความให้ตรงตามหลัก SEO+วางแผนและให้คำปรึกษาการทำ SEO ได้
 • มีความรู้พื้นฐาน website structure + Research Keywords + On-Page (เข้าใจโครงสร้างเว็บไซต์ internal link) + Off-Page (Link Building)
 • มีความรู้พื้นฐานในภาษา HTML,CSS / สามารถใช้งาน Google Analytics+Google Search Console+ Google Tag Manager ได้+ใช้ tools อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำ SEO พร้อมเสนอแนะเครื่องมือที่เป็นประโยชน์
 • ดูแลบัญชี Google Ads+พัฒนาให้ใช้งบโฆษณาได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด / มีความสามารถในการจัดการดูแลและพัฒนา ช่องทางการตลาดอื่นๆ เช่น Line OA, Facebook / จัดทำรายงาน Report Digital Marketing (SEO,Google Ads) วัดผลในแต่ละเดือน แล้วแต่ความถนัด
 • ให้คำปรึกษา อธิบายการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง ด้านการทำ SEO ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ุดี ร่วมงานเป็นทีมเวิร์ค / ขยัน อดทน/ รับผิดชอบ

11. เจ้าหน้าที่ประจำทำ SEO/ Web master (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) รับด่วนที่สุด!!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
ก.ทำ SEO ทั้ง On-page และ Off-page
ข.ปรับแต่งโครงสร้าง Website+เขียน+ควบคุมการเขียน เนื้อหาบนเว็บไซต์
ค.ปรับปรุงหน้าWebsiteให้เหมาะสม ตามแต่สถานะการณ์ SEO เข้ากับยุคสมัย
ง.ศึกษา ค้นหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของ SEO ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
จ.มีงบประมาณให้ สำหรับการนี้ อาทิเช่น
- backlink
- บทความ
- จัดทำ network ส่วนตัว
- อื่นๆตามที่ต้องการ ที่ทำให้อันดับดียิ่งๆขึ้น
ฉ.ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี 10. มีมนุษย์สัมพันธ์ุดี ร่วมงานเป็นทีมเวิร์ค / ขยัน อดทน/ รับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษา ปวส ถึง ปริญญา สาขาการตลาด หรือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ***มี ประวัติปรากฎผลงานที่เคยทำหรือที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน+ทักษะการใช้งาน Wordpress จะได้รับพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • ดูแล+พัฒนา+จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ ในระบบ WordPress ได้+ใช้โปรแกรม adobe photoshop, illustrator ทำรูปกราฟฟิก ออกแบบได้เบื้องต้น
 • มีความรู้ ความสามารถ+ทักษะด้านการเขียนบทความให้ตรงตามหลัก SEO+วางแผนและให้คำปรึกษาการทำ SEO ได้
 • มีความรู้พื้นฐาน website structure + Research Keywords + On-Page (เข้าใจโครงสร้างเว็บไซต์ internal link) + Off-Page (Link Building)
 • มีความรู้พื้นฐานในภาษา HTML,CSS / สามารถใช้งาน Google Analytics+Google Search Console+ Google Tag Manager ได้+ใช้ tools อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำ SEO พร้อมเสนอแนะเครื่องมือที่เป็นประโยชน์
 • ดูแลบัญชี Google Ads+พัฒนาให้ใช้งบโฆษณาได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด / มีความสามารถในการจัดการดูแลและพัฒนา ช่องทางการตลาดอื่นๆ เช่น Line OA, Facebook / จัดทำรายงาน Report Digital Marketing (SEO,Google Ads) วัดผลในแต่ละเดือน แล้วแต่ความถนัด
 • ให้คำปรึกษา อธิบายการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง ด้านการทำ SEO ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ุดี ร่วมงานเป็นทีมเวิร์ค / ขยัน อดทน/ รับผิดชอบ

12. เจ้าหน้าที่ประจำทำ SEO/ Web master (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ) รับด่วนที่สุด!!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
ก.ทำ SEO ทั้ง On-page และ Off-page
ข.ปรับแต่งโครงสร้าง Website+เขียน+ควบคุมการเขียน เนื้อหาบนเว็บไซต์
ค.ปรับปรุงหน้าWebsiteให้เหมาะสม ตามแต่สถานะการณ์ SEO เข้ากับยุคสมัย
ง.ศึกษา ค้นหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของ SEO ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
จ.มีงบประมาณให้ สำหรับการนี้ อาทิเช่น
- backlink
- บทความ
- จัดทำ network ส่วนตัว
- อื่นๆตามที่ต้องการ ที่ทำให้อันดับดียิ่งๆขึ้น
ฉ.ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย /หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ถึง ปริญญา สาขาการตลาด หรือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ***มี ประวัติปรากฎผลงานที่เคยทำหรือที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน+ทักษะการใช้งาน Wordpress จะได้รับพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • ดูแล+พัฒนา+จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ ในระบบ WordPress ได้+ใช้โปรแกรม adobe photoshop, illustrator ทำรูปกราฟฟิก ออกแบบได้เบื้องต้น
 • มีความรู้ ความสามารถ+ทักษะด้านการเขียนบทความให้ตรงตามหลัก SEO+วางแผนและให้คำปรึกษาการทำ SEO ได้
 • มีความรู้พื้นฐาน website structure + Research Keywords + On-Page (เข้าใจโครงสร้างเว็บไซต์ internal link) + Off-Page (Link Building)
 • มีความรู้พื้นฐานในภาษา HTML,CSS / สามารถใช้งาน Google Analytics+Google Search Console+ Google Tag Manager ได้+ใช้ tools อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำ SEO พร้อมเสนอแนะเครื่องมือที่เป็นประโยชน์
 • ดูแลบัญชี Google Ads+พัฒนาให้ใช้งบโฆษณาได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด / มีความสามารถในการจัดการดูแลและพัฒนา ช่องทางการตลาดอื่นๆ เช่น line OA, Facebook / จัดทำรายงาน Report Digital Marketing (SEO,Google Ads) วัดผลในแต่ละเดือน แล้วแต่ความถนัด
 • ให้คำปรึกษา อธิบายการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง ด้านการทำ SEO ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ุดี ร่วมงานเป็นทีมเวิร์ค / ขยัน อดทน/ รับผิดชอบ

13. ธุรการและประสานงานขาย(ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000+

สถานที่ทำงาน : 320/133 และ 320/134 ซอยบ้านบุษรา(เพชรเกษม 81) ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู

รายละเอียดของงาน
ก.ประสานงานและติดต่อ บุคคลภายนอกและภายใน ให้เป็นผลสำเร็จ / ต้อนรับผู้มาติดต่อ
ข.บริหาร จัดการ วางระบบ รับผิดชอบ งานเอกสาร จัดเก็บข้อมูล ให้ง่าย สะดวกรวดเร็วในการค้นหา
ค.รับ+ส่ง เอกสารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง / ทำทะเบียนคุม
ง.จัดซื้อ จัดหา เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้พร้อมทำงาน / ดูแลเรื่องความสะอาด ของสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
จ.พิมพ์ข้อความลงในเอกสาร เช่น ทำใบเสนอราคาและอื่นๆ
ฉ.ถาม+ตอบ อธิบายเรื่องสินค้า โดยใช้ E mail และ โซเชี่ยลอื่นๆในการสื่อสาร ได้อย่างคล่องแคล่ว
ช.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมาก เช่นโปรแกรม Word / Excel /Power Point และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างรวดเร็ว
 • ***หากสามารถใช้ โปรแกรมตกแต่งภาพ photoshop และ โปรแกรมออกแบบ illustrator ได้คล่อง พิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • ***ขยัน+มีบุคลิกภาพคล่องแคล่วว่องไว+มีความกระตือรือร้น+ไหวพริบ+มีทักษะการนำเสนอ+ละเอียดรอบคอบมาก***
 • ***หากมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเสื้อผ้า/เสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป พิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • รักและชอบงานบริการ/มีมนุษยสัมพันธ์ดี/จัดการงานเป็นระบบ / มีความคิดสร้างสรรค์
 • หากมีที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่หนองแขม หรือ บริเวณใกล้เคียง ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

14. พนักงานตัดผ้าทำตัวอย่าง (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)รับด่วนที่สุด!!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : 320/133 และ 320/134 ซอยบ้านบุษรา(เพชรเกษม 81) ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู

รายละเอียดของงาน
ก.ตัดผ้าเพื่อทำตัวอย่าง(ผลิตงานเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)
ข.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ก.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ข.จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป / รูปร่างไม่ท้วมและมีน้ำหนักตัวมาก
 • ค.มีสุขภาพแข็งแรง /มีความละเอียด รอบคอบมาก ใจเย็น
 • ง.มีประสบการณ์ตรง ตัดผ้าได้ทุกประเภท ดูหน้าผ้าเป็น
 • จ.หากมีที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่หนองแขม หรือ บริเวณใกล้เคียง ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

15. พนักงานตัดผ้าทำตัวอย่าง (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)รับด่วนที่สุด!!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
ก.ตัดผ้าเพื่อทำตัวอย่าง(ผลิตงานเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)
ข.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ก.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ข.จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป / รูปร่างไม่ท้วมและมีน้ำหนักตัวมาก
 • ค.มีสุขภาพแข็งแรง /มีความละเอียด รอบคอบมาก ใจเย็น
 • ง.มีประสบการณ์ตรง ตัดผ้าได้ทุกประเภท ดูหน้าผ้าเป็น
 • จ.หากมีที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่หนองแขม หรือ บริเวณใกล้เคียง ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

16. พนักงานตัดผ้าทำตัวอย่าง (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)รับด่วนที่สุด!!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
ก.ตัดผ้าเพื่อทำตัวอย่าง(ผลิตงานเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)
ข.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ก.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ข.จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป / รูปร่างไม่ท้วมและมีน้ำหนักตัวมาก
 • ค.มีสุขภาพแข็งแรง /มีความละเอียด รอบคอบมาก ใจเย็น
 • ง.มีประสบการณ์ตรง ตัดผ้าได้ทุกประเภท ดูหน้าผ้าเป็น
 • จ.หากมีที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่หนองแขม หรือ บริเวณใกล้เคียง ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

17. แม่บ้านประจำสำนักงาน

อัตรา : 1

เงินเดือน : 11000+

สถานที่ทำงาน : 320/133 และ 320/134 ซอยบ้านบุษรา(เพชรเกษม 81) ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู

รายละเอียดของงาน
1.ดูแล+ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ
2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ถึง 40 ปี
 • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป / รูปร่างไม่ท้วมและมีน้ำหนักตัวมาก
 • ***ขยัน มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต***
 • ***หากผ่านประสบการณ์ งานแม่บ้านสำนักงาน พิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • หากมีที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่หนองแขม หรือ บริเวณใกล้เคียง ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

18. แม่บ้านประจำสำนักงาน

อัตรา : 1

เงินเดือน : 11,000+

สถานที่ทำงาน : บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ดูแล+ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ
2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ถึง 40 ปี
 • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป / รูปร่างไม่ท้วมและมีน้ำหนักตัวมาก
 • ***ขยัน มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต***
 • ***หากผ่านประสบการณ์ งานแม่บ้านสำนักงาน พิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 • หากมีที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่หนองแขม หรือ บริเวณใกล้เคียง ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
1.ส่งใบสมัครและประวัติการทำงาน พร้อมรูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
มาที่ E-Mail: ninefivewearing.hr@gmail.com หรือ

2.สมัครงานผ่าน JobTH.com (Click Apply Now)

บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
เลขที่ 320/133 และ 320/134 ซอยบ้านบุษรา ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 02-8122183 / 099-281-9795
แฟกซ์ : -

ติดต่อ : คุณวารินทร์/คุณปิยะฉัตร

http://www.ninefivewearing.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com