บริษัท เดอะ ซัมเมอร์ เฮาส์ จำกัด
ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตเบเกอรี่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ห่างจากวัดพนัญเชิง 2 กิโลเมตร (ตรงข้ามหมู่บ้านสีวลี 2) ตำบลเกาะเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 10:00 - 21:30 น

พนักงานเสิร์ฟและบริการ (Waitress)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 11,400 บาท ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ร้านเดอะ ซัมเมอร์​ เฮาส์ (อยุธยา)

รายละเอียดของงาน
พนักงานเสิร์ฟอาหารร้านเดอะ ซัมเมอร์ เฮาส์ มีหน้าที่
- ต้อนรับลูกค้า
- บริการลูกค้า
- พูดคุย และแนะนำร้าน อย่างเป็นกันเอง
- ทำความสะอาดพื้นที่ร้านอาหาร

ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง + พัก 1 ชั่วโมง
ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (หยุดวันธรรมดา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีใจบริการ และชอบงานบริการ
 • ชอบการพูดคุย และบริการ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่ และรับผิดชอบต่องาน

พนักงานเสิร์ฟพาร์ททาม Part-time

อัตรา : 3

เงินเดือน : ชั่วโมงละ 43 บาท ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ร้านเดอะ ซัมเมอร์​ เฮาส์ (อยุธยา)

รายละเอียดของงาน
พนักงานเสิร์ฟอาหารร้านเดอะ ซัมเมอร์ เฮาส์ มีหน้าที่
- ต้อนรับลูกค้า
- บริการลูกค้า
- พูดคุย และแนะนำร้าน อย่างเป็นกันเอง
- ทำความสะอาดพื้นที่ร้านอาหาร

ทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนขัตฤกษ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีใจบริการ และชอบงานบริการ
 • ชอบการพูดคุย และบริการ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่ และรับผิดชอบต่องาน

บาริสต้า ทำเครื่องดื่มกาแฟ/ ตกแต่งขนม

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ร้านอาหารเดอะซัมเมอร์เฮาส์

รายละเอียดของงาน
พนักงาน บาริสต้า / ตกแต่งขนม ร้านเดอะ ซัมเมอร์ เฮาส์ มีหน้าที่
1.จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำเครื่องดื่มและการประกอบขนม
2.มีความขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
3.มีใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
4.สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง + พัก 1 ชั่วโมง
ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (หยุดวันธรรมดา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30
 • มีใจรักงานบริการ เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักการเรียนรู้ ขยัน อดทน พูดจาไพเราะ
 • บุคลิกดี ทำงานเป็นมืออาชีพ
 • ทำงานเป็นกะ 8 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง

พนักงานอบขนม (Bakery)

อัตรา : 2

เงินเดือน : เริ่มต้นที 10,500 - 12,000

สถานที่ทำงาน : ร้าน เดอะ ซัมเมอร์ เฮาส์

รายละเอียดของงาน
ทำขนม และเบเกอรี่
หากมีพื้นฐานการทำขนมมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง + พัก 1 ชั่วโมง
ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (หยุดวันธรรมดา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รักษาความสะอาด
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ไม่จำกัดเพศ

พนักงานล้างจาน

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ร้านเดอะ ซัมเมอร์​ เฮาส์ (อยุธยา)

รายละเอียดของงาน
พนักงานล้างจาน ร้านเดอะ ซัมเมอร์ เฮาส์ มีหน้าที่
1.มีความอดทดต่อการทำงาน
2.ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ถ้วย - จาน - ช้อน และเครื่องมือในการประกอบอาหาร และภาชนะต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน
3.ตรวจนับสต๊อก เช่น น้ำยาล้างจาน
4.ดูแลทำความสะอาดในพื้นที่รับชอบ

ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง + พัก 1 ชั่วโมง
ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (หยุดวันธรรมดา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และตรงต่อเวลา
 • รักษาความสะอาด
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

ผู้ช่วยพ่อครัว

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,500 บาท ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ร้านเดอะ ซัมเมอร์​ เฮาส์ (อยุธยา)

รายละเอียดของงาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพ่อครัว ร้าน เดอะซัมเมอร์ เฮาส์ มีหน้าที่
1.) จัดเตรียมวัตถุดิบ ให้พร้อมใช้
2.) สามารถทอด และย่างอาหารได้
3.) นับสต๊อกวัตถุดิบ
4.) ทำความสะอาดครัว

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รับผิดชอบต่องานที่ตนเองทำ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม
 • รักษาความสะอาด
 • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร
 • รู้จักการใช้เตา ใช้ไฟ และการปรุงอาหาร
 • อายุไม่เกิน 40

พนักงานทำความสะอาด

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ร้านเดอะ ซัมเมอร์​ เฮาส์ (อยุธยา)

รายละเอียดของงาน
ตำแหน่ง พนังงานทำความสะอาด ร้าน เดอะซัมเมอร์ เฮาส์ มีหน้าที่
1.ดูแลและรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน ให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
2.ปฎิบัติตามขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เช่น การใช้น้ำยา, อุปกรณ์ใช้งาน เป็นต้น
3.ทำความสะอาดบริเวณโต๊ะ - พื้น - ผนัง - เพดานตามมาตรฐานที่กำหนด

ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง + พัก 1 ชั่วโมง
ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (หยุดวันธรรมดา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รักสะอาด
 • รับผิดชอบต่องานที่ตนเองทำ
 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

คนสวน

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ร้านเดอะ ซัมเมอร์ เฮาส์ (อยุธยา)

รายละเอียดของงาน
คนสวน ร้านเดอะ ซัมเมอร์ เฮาส์ มีหน้าที่
1.ดูแลรัษาดิน หญ้า ต้นไม้บริเวณสนามหญ้า และรอบๆร้าน
2.ดูแลการตัดหญ้า และตกแต่งกิ่งไม้อย่างสม่ำเสมอ
3.บำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.รักษาความสะอาดบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบ


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความขยันขันแข็ง
 • รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้ และสนามหญ้า
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • สู้งานหนัก

พนักงานขับรถ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12,000

สถานที่ทำงาน : ร้านเดอะ ซัมเมอร์​ เฮาส์ (อยุธยา)

รายละเอียดของงาน
คนขับรถ ร้านเดอะซัมเมอร์เฮาส์ มีหน้าที่
- ดูแล ทำความสะอาดรถอย่างสม่ำเสมอ
- ไปส่งของ - รับของตามที่ได้รับมอบหมาย ตามสถานที่ต่างๆ
- ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- โบกรถ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และตรงต่อเวลา
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ
 • สุภาพ เรียบร้อย

พนักงานซ่อมบำรุง

อัตรา : 2

เงินเดือน : 10,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ร้าน เดอะ ซัมเมอร์ เฮาส์

รายละเอียดของงาน
- ซ่อมแซมงานภายในร้าน เช่น งานปะปา, งานไฟฟ้า, งานไม้ หรืสิ่งที่ชำรุดที่เกิดขึ้นภายในร้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความขยันขันแข็ง
 • รับผิดชอบต่องานที่ตนเองทำ
 • อดทนต่อแรงกดดัน
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • สู้งานหนัก

วิธีการรับสมัครงาน
โทรมาสมัครได้ที่

086-025-0720 คุณเล็ก
087-118-1118 คุณกอล์ฟ

เตรียมเอกสาร รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

บริษัท เดอะ ซัมเมอร์ เฮาส์ จำกัด
เลขที่ 71/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0860250720
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณเล็ก

https://www.facebook.com/thesummerhouse.ayutthaya
ดูแผนที่