บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
Naparsorn Service Group (NSG) is the manpower outsourcing service and sub-contractor service for both businesses and job seekers. We are committed to providing reliable professionals and skilled workers to clients in various sectors of the economy. Customer satisfaction and cost savings are the benchmarks for our success. NSG provides talented people that will help your business grow.

บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด เปิดดำเนินการธุรกิจด้านการรับจ้างเหมาแรงงานที่มีประสบการณ์ มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการมีส่วนตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และลดต้นทุนด้านแรงงานเป็นสำคัญ บริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร สามารถแก้ปัญหาด้านแรงงานทุกด้าน

Van Sales (พนักงานขาย) ปทุมธานี

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 20,000

สถานที่ทำงาน : ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
บริหารจัดการงานขายในแต่ละวัน
เยี่ยมลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าในร้านค้า เสนอขายสินค้า
และตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า
เงินเดือน(12,000)+Incentives(8,000) รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Van Sales(พนักงานขาย)นครนายก

อัตรา : 8 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 20,000

สถานที่ทำงาน : นครนายก

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
บริหารจัดการงานขายในแต่ละวัน
เยี่ยมลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าในร้านค้า เสนอขายสินค้า
และตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า
เงินเดือน(12,000)+Incentives(8,000) รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Van Sales(พนักงานขาย)นนทบุรี

อัตรา : 22 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 20,000

สถานที่ทำงาน : นนทบุรี

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
บริหารจัดการงานขายในแต่ละวัน
เยี่ยมลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าในร้านค้า เสนอขายสินค้า
และตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า
เงินเดือน(12,000)+Incentives(8,000) รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Van Sales(พนักงานขาย)ชลบุรี(อ.เมือง)

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 20,000

สถานที่ทำงาน : ชลบุรี(อ.เมือง)

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
บริหารจัดการงานขายในแต่ละวัน
เยี่ยมลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าในร้านค้า เสนอขายสินค้า
และตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า
เงินเดือน(12,000)+Incentives(8,000) รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Van Sales(พนักงานขาย) ชลบุรี(พัทยา)

อัตรา : 6 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 20,000

สถานที่ทำงาน : ชลบุรี(พัทยา)

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
บริหารจัดการงานขายในแต่ละวัน
เยี่ยมลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าในร้านค้า เสนอขายสินค้า
และตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า
เงินเดือน(12,000)+Incentives(8,000) รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Van Sales(พนักงานขาย) กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฝั่งธนฯ

อัตรา : 36 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 20,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฝั่งธนฯ

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
บริหารจัดการงานขายในแต่ละวัน
เยี่ยมลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าในร้านค้า เสนอขายสินค้า
และตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า
เงินเดือน(12,000)+Incentives(8,000) รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Van Sales(พนักงานขาย) กรุงเทพฯ ตอนบน

อัตรา : 22 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 20,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ตอนบน

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
บริหารจัดการงานขายในแต่ละวัน
เยี่ยมลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าในร้านค้า เสนอขายสินค้า
และตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า
เงินเดือน(12,000)+Incentives(8,000) รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Van Sales(พนักงานขาย) กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก สมุทรปราการ

อัตรา : 24 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 20,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก สมุทรปราการ

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
บริหารจัดการงานขายในแต่ละวัน
เยี่ยมลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าในร้านค้า เสนอขายสินค้า
และตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า
เงินเดือน(12,000)+Incentives(8,000) รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Van Sales(พนักงานขาย) กรุงเทพฯ ชั้นใน

อัตรา : 28 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 20,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ชั้นใน

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
บริหารจัดการงานขายในแต่ละวัน
เยี่ยมลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าในร้านค้า เสนอขายสินค้า
และตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า
เงินเดือน(12,000)+Incentives(8,000) รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Van Sales(พนักงานขาย) ฉะเชิงเทรา (บางคล้า)

อัตรา : 6 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 20,000

สถานที่ทำงาน : ฉะเชิงเทรา (บางคล้า)

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
บริหารจัดการงานขายในแต่ละวัน
เยี่ยมลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าในร้านค้า เสนอขายสินค้า
และตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า
เงินเดือน(12,000)+Incentives(8,000) รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Van Sales(พนักงานขาย) สมุทรสาคร

อัตรา : 12 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 20,000

สถานที่ทำงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
บริหารจัดการงานขายในแต่ละวัน
เยี่ยมลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าในร้านค้า เสนอขายสินค้า
และตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า
เงินเดือน(12,000)+Incentives(8,000) รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Van Sales(พนักงานขาย) นครปฐม

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 20,000

สถานที่ทำงาน : นครปฐม

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
บริหารจัดการงานขายในแต่ละวัน
เยี่ยมลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าในร้านค้า เสนอขายสินค้า
และตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า
เงินเดือน(12,000)+Incentives(8,000) รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Van Sales(พนักงานขาย) สระแก้ว (อ.อรัญประเทศ)

อัตรา : 12 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 20,000

สถานที่ทำงาน : สระแก้ว (อ.อรัญประเทศ)

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
บริหารจัดการงานขายในแต่ละวัน
เยี่ยมลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าในร้านค้า เสนอขายสินค้า
และตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าในร้านค้า
เงินเดือน(12,000)+Incentives(8,000) รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Helper (พนักงานขนส่ง) ปทุมธานี

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 13,500

สถานที่ทำงาน : ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน
ขับรถขนส่งสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าบนรถ จัดเรียงสินค้า
ตามรูบแบบที่กำหนดและติดสื่อประจำเดือน
เงินเดือน(9,500)+Incentives(4,000)รวม 13,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย
 • อายุ 20-45
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีใบอนุญาตบับรถบรรทุกจากกรมการขนส่งประเภท 1 หรือ 2
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Helper (พนักงานขนส่ง) นครนายก

อัตรา : 8 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 13,500

สถานที่ทำงาน : นครนายก

รายละเอียดของงาน
ขับรถขนส่งสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าบนรถ จัดเรียงสินค้า
ตามรูบแบบที่กำหนดและติดสื่อประจำเดือน
เงินเดือน(9,500)+Incentives(4,000)รวม 13,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย
 • อายุ 20-45
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีใบอนุญาตบับรถบรรทุกจากกรมการขนส่งประเภท 1 หรือ 2
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Helper (พนักงานขนส่ง) นนทบุรี

อัตรา : 22 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 13,500

สถานที่ทำงาน : นนทบุรี

รายละเอียดของงาน
ขับรถขนส่งสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าบนรถ จัดเรียงสินค้า
ตามรูบแบบที่กำหนดและติดสื่อประจำเดือน
เงินเดือน(9,500)+Incentives(4,000)รวม 13,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย
 • อายุ 20-45
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีใบอนุญาตบับรถบรรทุกจากกรมการขนส่งประเภท 1 หรือ 2
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Helper (พนักงานขนส่ง) ชลบุรี(อ.เมือง)

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 13,500

สถานที่ทำงาน : ชลบุรี(อ.เมือง)

รายละเอียดของงาน
ขับรถขนส่งสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าบนรถ จัดเรียงสินค้า
ตามรูบแบบที่กำหนดและติดสื่อประจำเดือน
เงินเดือน(9,500)+Incentives(4,000)รวม 13,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย
 • อายุ 20-45
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีใบอนุญาตบับรถบรรทุกจากกรมการขนส่งประเภท 1 หรือ 2
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Helper (พนักงานขนส่ง) ชลบุรี(พัทยา)

อัตรา : 6 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 13,500

สถานที่ทำงาน : ชลบุรี(พัทยา)

รายละเอียดของงาน
ขับรถขนส่งสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าบนรถ จัดเรียงสินค้า
ตามรูบแบบที่กำหนดและติดสื่อประจำเดือน
เงินเดือน(9,500)+Incentives(4,000)รวม 13,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย
 • อายุ 20-45
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีใบอนุญาตบับรถบรรทุกจากกรมการขนส่งประเภท 1 หรือ 2
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Helper (พนักงานขนส่ง) กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฝั่งธนฯ

อัตรา : 36 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 13,500

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฝั่งธนฯ

รายละเอียดของงาน
ขับรถขนส่งสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าบนรถ จัดเรียงสินค้า
ตามรูบแบบที่กำหนดและติดสื่อประจำเดือน
เงินเดือน(9,500)+Incentives(4,000)รวม 13,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย
 • อายุ 20-45
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีใบอนุญาตบับรถบรรทุกจากกรมการขนส่งประเภท 1 หรือ 2
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Helper (พนักงานขนส่ง) กรุงเทพฯ ตอนบน

อัตรา : 22 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 13,500

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ตอนบน

รายละเอียดของงาน
ขับรถขนส่งสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าบนรถ จัดเรียงสินค้า
ตามรูบแบบที่กำหนดและติดสื่อประจำเดือน
เงินเดือน(9,500)+Incentives(4,000)รวม 13,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย
 • อายุ 20-45
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีใบอนุญาตบับรถบรรทุกจากกรมการขนส่งประเภท 1 หรือ 2
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Helper (พนักงานขนส่ง) กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก สมุทรปราการ

อัตรา : 24 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 13,500

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก สมุทรปราการ

รายละเอียดของงาน
ขับรถขนส่งสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าบนรถ จัดเรียงสินค้า
ตามรูบแบบที่กำหนดและติดสื่อประจำเดือน
เงินเดือน(9,500)+Incentives(4,000)รวม 13,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย
 • อายุ 20-45
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีใบอนุญาตบับรถบรรทุกจากกรมการขนส่งประเภท 1 หรือ 2
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Helper (พนักงานขนส่ง) กรุงเทพฯ ชั้นใน

อัตรา : 28 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 13,500

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ชั้นใน

รายละเอียดของงาน
ขับรถขนส่งสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าบนรถ จัดเรียงสินค้า
ตามรูบแบบที่กำหนดและติดสื่อประจำเดือน
เงินเดือน(9,500)+Incentives(4,000)รวม 13,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย
 • อายุ 20-45
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีใบอนุญาตบับรถบรรทุกจากกรมการขนส่งประเภท 1 หรือ 2
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Helper (พนักงานขนส่ง) ฉะเชิงเทรา (บางคล้า)

อัตรา : 6 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 13,500

สถานที่ทำงาน : ฉะเชิงเทรา (บางคล้า)

รายละเอียดของงาน
ขับรถขนส่งสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าบนรถ จัดเรียงสินค้า
ตามรูบแบบที่กำหนดและติดสื่อประจำเดือน
เงินเดือน(9,500)+Incentives(4,000)รวม 13,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย
 • อายุ 20-45
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีใบอนุญาตบับรถบรรทุกจากกรมการขนส่งประเภท 1 หรือ 2
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Helper (พนักงานขนส่ง) สมุทรสาคร

อัตรา : 12 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 13,500

สถานที่ทำงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียดของงาน
ขับรถขนส่งสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าบนรถ จัดเรียงสินค้า
ตามรูบแบบที่กำหนดและติดสื่อประจำเดือน
เงินเดือน(9,500)+Incentives(4,000)รวม 13,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย
 • อายุ 20-45
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีใบอนุญาตบับรถบรรทุกจากกรมการขนส่งประเภท 1 หรือ 2
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

Helper (พนักงานขนส่ง) นครปฐม

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+Incentives รวม 13,500

สถานที่ทำงาน : นครปฐม

รายละเอียดของงาน
ขับรถขนส่งสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ชั้นนำ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้าบนรถ จัดเรียงสินค้า
ตามรูบแบบที่กำหนดและติดสื่อประจำเดือน
เงินเดือน(9,500)+Incentives(4,000)รวม 13,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • เพศชาย
 • อายุ 20-45
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีใบอนุญาตบับรถบรรทุกจากกรมการขนส่งประเภท 1 หรือ 2
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีคนค้ำประกัน (ตามเกณฑ์บริษัท)

หัวหน้าช่างเเอร์ (ซอยโรงเรียนราชวินิตบางเเก้ว) ถนนบางนา-ตราด โทรด่วนเลยครับ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 16,500 -18,000 บาท

สถานที่ทำงาน : (ซอยโรงเรียนราชวินิตบางเเก้ว) ถนนบางนา-ตราด

รายละเอียดของงาน
-ติดตั้งแอร์ ล้างแอร์วอลไท แขวน คัทเสท
-มีค่าโทรศัพท์
-มีค่าคอมฯ
-มีเบี้ยขยัน
-วิเคราะห์ปัญหางานได้แม่นยำและถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี (ต้องมีประสบการณ์ )
 • มีความรู้ความชำนาญเรื่องแอร์ ทุกประเภท
 • ติดตั้งแอร์ได้
 • ซ่อมแอร์ได้
 • ล้างแอร์ได้
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ถ้ามีประสบการณ์ เราจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำใบเสนอราคา เป็นโปรแกรม Word , Excel

Store Man (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า บางนา)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บางนา (คลังสินค้าข้างโลตัสราม2)

รายละเอียดของงาน
1. จ่ายสินค้าตามรายการ packing list 
2. บริหารจัดการอุปกรณ์ชิ้นงานให้เป็นประเภท และหมวดหมู่ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์และทรัพย์สิน เป็นประจำทุกวัน 
4. รักษาความสะอาดในสถานที่ทำงาน/คลังสินค้า 
5. จัดทำ Stock Card และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 • อายุ 22 -35
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรนิกส์, วุฒิ การศึกษา ปริญญาตรี ก็ต้องผ่าน ระดับ ปวช.ปวส มาด้วย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในบางครั้ง 
 • มีความเข้าใจการทำงานในคลังสินค้า
 • มีความอดทน รอบคอบ 
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • หากสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

วิธีการรับสมัครงาน
เบอร์ 093-329-0829 คุณต้น
062-196-2694 คุณแพท
mail:atisak@naparsorn.com
line:naparsorn0010

บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 14/1 ซอยชุลีพร ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-391-3349
แฟกซ์ : 02-711-7015

ติดต่อ : คุณต้น

ดูแผนที่