สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าเป็นข้าราชการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14

สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้า…

นักพัฒนาระบบราชการ

อัตรา : 50 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

รายละเอียดของงาน
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. รุ่นที่ 14) จำนวน 50 ตำแหน่ง
**(ไม่ต้องสอบ ภาค ก)**
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 - 21 มกราคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • ไม่จำกัดสาขาวิชา

วิธีการรับสมัครงาน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 0 2356 9999 ต่อ 8842, 8928, 8825 และ 9937 หรือ www.opdc.go.th หรือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 02 141 9015 – 18 www.igpthai.org , www.facebook.com/psedthai
🔻 สมัครออนไลน์ได้ที่ 🔻
https://opdc.thaijobjob.com

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียนติ 80 พรรษา อาคาร รัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 1419017
แฟกซ์ : 02 1439365

ติดต่อ : คุณวรีพร สวาคฆพรรณ

http://www.igpthai.org