บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ น่ำเฮงกรุ๊ป มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 569 ถ. พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ โดยดำเนินธุรกิจ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ จำหน่ายแก่หน่วยงานก่อสร้างทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา
ปัจจุบันบริษัทฯ มีหน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และต่างจังหวัด ให้บริการอย่างทั่วถึงแก่หน่วยงานก่อสร้างทั่วไป และได้พัฒนาการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยทีมวิศวกรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ใช้เครื่องจักรอันทันสมัยซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดสัดส่วนการผสมวัตถดิบ และควบคุมการผลิต มีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน ตลอดจนการบริการขนส่ง ด้วยรถขนส่งมากกว่า 400 คันและรถปั๊มคอนกรีตอย่างพอเพียง
คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด จึงเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างทั่วไปทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน ด้วยคุณภาพของคอนกรีต และบริการการจัดส่งที่รวดเร็วฉับไว ช่วยให้งานก่อสร้างของลูกค้าดำเนินไปตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ และเป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายใหญ่ ที่ได้การรับรองมาตราฐานการผลิด ISO 9001:2015/ ISO 14001 และมาตราฐาน มอก. 213-2552
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อรองรับปริมาณงานที่การมีเจริญเติบโต ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพศชาย (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 13000-15000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ฯ พระราม 3 (ใกล้กับวัดดอกไม้)

รายละเอียดของงาน
1. ดำเนินการตัด Stock วัตถุดิบ หิน, ทราย, ปูนซีเมนต์ผง, Fly Asy, น้ำยาผสมคอนกรีตทุกหน่วยผลิต
2. ตรวจสอบและทดสอบการใช้น้ำมันของพนักงานขับรถโม่ และรถบริการอื่นๆ
3. ตรวจสอบและทดสอบหามาตรฐานการตรวจวัด การรับวัตถุดิบสำหรับหน่วยผลิต
4. ตรวจสอบและทดสอบอัตราการใช้น้ำมันของรถโม่ และรถยนต์อื่นๆ ในกรณีที่มีอัตราสิ้นเปลืองผิดปกติ
5. ตรวจสอบหาสาเหตุกรณีใบส่งสินค้าที่ยกเลิกเพื่อดำเนินการส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีออกใบลดหนี้, เพิ่มหนี้ หรือแก้ไขข้อสรุปให้ทันเหตุการณ์
6. ตรวจสอบความผิดปกติของการผลิตคอนกรีตในโปรแกรม AS400/SAP ของทุกหน่วยผลิต
7. ตรวจสอบข้อมูลความผิดปกติของการจัดส่งของรถขนส่งทราย, หิน จาก GPS ตามหน่วยผลิตของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวส ,ปริญญาตรี สาขา บริหาร,การจัดการทั่วไป,พาณิชย์การ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องฯ
 • ประสบการณ์ทางงานเอกสารหรืองานตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Computer ( Word & Excel ) ได้ดี
 • มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงาน มีความเป็นผู้นำ มีใจรักงานบริการ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทั้ง (เกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ) เป็นอย่างดี มีใบขับขี่รถยนต์(ส่วนบุคคล)
 • หากพ้นภาระทางทหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง (ด่วนที่สุด) !!!!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : 40000-50000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ฯ พระราม 3

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนควบคุมดูแลงานด้านปฏิบัติการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาความรับผิดชอบ ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ
2.บริหารและคำนวณต้นทุนในการขนส่ง ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
3.วางแผนควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลาและลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
4.วิเคราะห์ความเสี่ยงของเส้นทางขนส่งและอุบัติเหตุ บริหารความเสี่ยง
5.วางแผนบริหารการซ่อมรถยนต์ ต้นทุนการซ่อมรถยนต์ขนส่ง
7.บริหารทีมงานขนส่งให้เกิดปฏิบัติงานด้านบริการ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า
6.งานประสานงานราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานขนส่งเกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทะิภาพในงานขนส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 35-50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท สาขา Logistis,การบริหารงานขนส่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานขนส่ง(รถบรรทุกขนาดใหญ่)ไม่ตำกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP และ โปรแกรม computer เช่น Word,Excel,Power point สามารถนำเสนองานต่อผู้บริหารได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานหรือบุคลากรในสังกัดไม่ตำกว่า 400 คนขึ้นไป
 • มีความรู้ความชำนาญในเส้นทางกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทั้ง (เกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ) เป็นอย่างดี มีใบขับขี่รถยนตื์
 • สามารถออกปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวฯ
 • มีทัศนคติที่ดีในบริหารงานและการปฏิบัติงาน มีความอดทนต่อสภาวะความกดดันจากการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีความเป็นผู้นำสูง
 • สามารถวิเคราะห์ SWOT ของฝ่ายสามารถสร้าง Strategy ของฝ่ายขนส่งฯได้

3. หัวหน้าส่วนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีต (จบสาขาวิศวกรรมโยธาและมีใบ กว.)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ประจำที่สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3

รายละเอียดของงาน
1.ดูแล การทำ TRIAL MIX ในส่วนงานวิจัยคอนกรีต
2.งานวิจัยทางด้านตลาดของสินค้าคอนกรีต
3.งานออกแบบระบบ Mix Design คอนกรีต
4.ออกแบบ Mix Design คิดต้นทุนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า
5.พัฒนาคอนกรีตชนิดใหม่ๆ
6.ดูแลเอกสารตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
7.อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง หรือที่สาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านงานคอนกรีต/งานออกแบบผลิตภัณฑ์คอนกรีต อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจราณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าหากขับรถยนต์ได้ (เกียร์ธรรมดา) + มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์(ส่วนบุคคล) จะได้รับการพิจราณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว) โยธา
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (นานๆครั้งในกรณีที่มีหน้างานต่างจังหวัด)
 • มีการสอนงานควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง

4. ช่างยนต์ / ช่างซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้ารถยนต์ / ช่างแอร์รถยนต์ / ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนัก

อัตรา : จำนวนมาก

เงินเดือน : ตามที่ตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์( สามารถคุยต่อรองระหว่างสัมภาษณ์ได้ )

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ถนนพระราม 3)

รายละเอียดของงาน
1.ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
2.ช่างช่วงล่าง
3.ช่างเครื่องยนต์
4.ช่างยาง
5.ช่างเชื่อม
6.ช่างแอร์รถยนต์
(เป็นงานซ่อมบำรุงรถโม่ 10ล้อ) มีทั้งยี่ห้อ UD และ Hino
ถ้ามีความรู้ทางด้านช่วงล่างหรือมีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมบำรุง รถ 10 ล้อมาก่อนจะได้รับการพิจราณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3, ม.6,ปวช,ปวส สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานหรือมีประสบการณ์การซ่อมรถมาก่อน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้ภาษาไทย อ่าน ออก เขียนได้ ดี
 • มีความขยันอดทน ทัศนคติที่ดีในการทำงาน พร้อมเรียนรู้งาน
 • ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.
 • หากมีประสบการณ์การซ่อมรถบรรทุก มาก่อนจะได้รับการพิจราณาเป็นพิเศษ
 • บริษัทฯมีการฝึกสอนงานควบคู่ไปกับการทำงาน

5. ช่าง CCTV ช่างกล้องวงจรปิด ช่างไอที ซัพพอร์ต IT Support สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที เงินเดือน 15,000+ บาท หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 15,000+ บาท หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน : บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด 569 พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

รายละเอียดของงาน
- วางระบบและดูแลระบบ งานติดตั้ง CCTV หรือ IT Support ของบริษัทฯ ตรวจเช็คดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ในเรื่องพี้นฐานระบบ Network สามรถติดตั้ง Windows 7,8,10
- ตรวจสอบและคอยดูแลระบบ network ต่างๆของบริษัท เช่น Internet / Lan internet
- ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับ user ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- เข้าตรวจสอบและคอยดูแลระบบ IT ให้กับสาขาต่างๆของบริษัท
- กำหนดแผนงานด้าน IT ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
- เพศชาย (สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ปวช.ปวส ขึ้นไป (หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งกล้องวงจรปิด)
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ และมีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ในด้าน IT Support 0 - 1 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในบ้างครั้ง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทัศนะคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

6. พนักงานขับรถบริการ ประจำสำนักงานใหญ่ รับสมัครด่วน

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ฯ พระราม 3

รายละเอียดของงาน
- ขับรถยนต์ (ธรรมดา + ออโต้) ในงานต่าง ๆ ของบริษํท
- งานดูแลรักษารถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- อื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ปฏิบัติงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 7.30-15.30 น. หลังจากนั้นเป็น OT
- มีเงินเดือน + ค่าล่วงเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี ขึ้นไป พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • มีความรู้ความชำนาญในเส้นทางกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เป็นอย่างดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์การขับรถทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เป็นอย่างดี และมีใบขับขี่ประเภทส่วนบุคคล
 • มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงานและเพื่อร่วมงาน มีใจรักงานบริการ
 • มีออกต่างจังหวัดบ้างเป็นครั้งคราว (ไม่บ่อย)
 • มีเงินเดือน + OT ให้

7. วิศวกรโยธา ประจำหน่วย ควบคุณภาพคอนกรีต ด่วนที่สุด!!!!!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 - 25,000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ฯ พระราม 3 (ใกล้กับวัดดอกไม้)

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมวางแผนและดูแลประสานงานกับลูกค้าหน้างานต่างๆ
- ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพคอนกรีตกับทีมงานและลูกค้า
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
- สามารถออกตรวจและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับลูกค้าและทีมงานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านคอนกรีตผสมเสร็จ อย่างน้อย 1-2 ขึ้นไป หรือมีความเข้าใจในรายละเอียดของประเภทคอนกรีต (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงาน มีใจรักงานบริการ พร้อมเรียนรู้งาน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. พนักงานขับรถกระบะ ประจำแผนกทดสอบคอนกรีต (ถ.บางบัวทอง-บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี) ด่วน!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

สถานที่ทำงาน : ถนนบางบัวทอง-บางพูน (ออฟฟิต ตั้งอยู่ข้างปั้มน้ำมัน PT ถ.บางบัวทอง-บางพูน)

รายละเอียดของงาน
1.งานขับรถเก็บตัวอย่างลูกปูน (คอนกรีต) จากลูกค้า ทั้งในกรุงเทฯ ปริมณฑล
2.งานจดบันทึก ตัวอย่างลูกปูน (คอนกรีต)
3.งานเตรียมตัวอย่างลูกปูน (คอนกรีต) เพื่อจัดส่งเข้าสำนักงานใหญ่ฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-40 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานยกของหนักได้ (ลูกปูน คอนกรีต)
 • สามารถขับรถยนต์กระบะ เกียร์ธรรมดา + พร้อมมีใบขับขี่รถยนต์บุคคลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยันอดทน ทัศนคติที่ดีในการทำงาน พร้อมเรียนรู้งาน รักงานบริการ
 • มีบ้านพัก อยู่แถว จ.ปทุมธานี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประกันภัยรถยนต์

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ถนนพระราม 3)

รายละเอียดของงาน
-วิ่งงานเอกสารประกันภัยและงานเอกสารกรมขนส่งทางบก
-ติดต่องานด้านเอกสารตามบริษัทลิสซิ่งต่างๆ
-อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • จบวุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านเอกสารงานทะเบียนรถยนต์มาก่อนจะได้รับการพิจราณาเป็นพิเศษ
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการได้เช่น กรมการขนส่งทางบก
 • รู้จักเส้นทางใน กทม.เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติจันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30 น.

10. เจ้าหน้าที่ธุรการ เพศชาย รับสมัครด่วน (วุฒิ ปวช-ปวส) ประจำ สนง.ใหญ่

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามที่ตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์( สามารถคุยต่อรองระหว่างสัมภาษณ์ได้ )

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3

รายละเอียดของงาน
- งานคีย์ข้อมูลภายในแผนก
- งานติดต่อประสานงาน
- งานจัดเก็บเอกสารต่างๆภายในแผนก
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายอายุ 19 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ปวส ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานเอกสารเกี่ยวกับงานรถยนต์มาก่อนจะได้รับพิจราณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Word,Excel ได้คล่อง
 • ปฏิบัติงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.
 • บริษัทฯ ยินดีที่จะรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เข้าทำงาน
 • มีการสอนงานควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงไปด้วย
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆได้

11. รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี (บริหาร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ฯ พระราม 3 (ใกล้กับวัดดอกไม้)

รายละเอียดของงาน
1.งานกำกับควบคุมดูแลคามถูกต้องของงานบัญชีในฝ่าย / งานที่ปรึกษาในฝ่ายบัญชี
2.งานวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อการตัดสินใจ
3.งานจัดเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสินค้าและบริการ โดยจัดทำเป็นรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ
4.งานควบคุมการปิดบัญชีต้นทุนประจำเดือน (Month end Process)
5.งานจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณรายปีเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร เปรียบเทียบวิเคราะห์กับงบประมาณที่ตั้งไว้
6.งานประสานงานฝ่ายอื่นๆ เพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณของแต่และหน่วยงานเป้นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่
7.งานประสานกับผุ้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-โท สาขา บัญชี-การเงิน เท่านั้น
 • มีประสบการในด้านบัญชี-การเงิน ไม่น้อยกว่า 8 ปี ขึ้น (เคยดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้าฝ่ายบัญขี ไม่น้อยกว่า 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ขยันอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Word,Excel,Power Point ) ได้คล่อง
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

12. เจ้าหน้าที่การเงิน (เพศหญิง ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)ด่วน!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ถนนพระราม 3)

รายละเอียดของงาน
- จัดทำเช็คจ่ายเงิน
- จัดทำเอกสารการเงินภายในแผนก
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิงอายุ 22-30 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน,บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านใบกำกับภาษี,ค่าใช้จ่าย,ระบบ Sap จะได้รับการพิจราณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์
 • ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.30 น.
 • มีความขยัน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีการฝึกสอนงานก่อนปฏิบัติงานจริง

13. เจ้าหน้าที่ IT เพศชาย ประจำบริษัท น่ำเฮงสากล จำกัด สำนักงานฯ ตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว ระหว่าง ซ.ลาดพร้าว 99 - 101

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท น่ำเฮงสากล จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว ระหว่าง ซ.ลาดพร้าว 99 - 101

รายละเอียดของงาน
1.งานด้านจัดทำ Photoshop (ตกแต่งรูปสินค้า,จัดทำ Art Work)
2.งานออกแบบโลโก้สินค้า,ออกแบบฉลาก
3.งานประสานงานกับโรงพิมพ์,ตรวจสอบการพิมพ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส.,ป.ตรี สาขา การถ่ายภาพ,Computer Art & Graphic Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Photo Shop หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท น่ำเฮงสากล จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว ระหว่าง ซ.ลาดพร้าว 99 - 101

14. ผู้แทนขาย (คอนกรีตสำเร็จรูป) เพศหญิง

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3

รายละเอียดของงาน
-เยี่ยมลูกค้าเดิมที่มีรวมถึงเปิดบัญชีลูกค้ารายใหม่
-เพิ่มยอดการขายจากลูกค้ารายเดิม ติดตามเสนอราคาขาย และเสนอราคาขายลูกค้ารายใหม่
-เยี่ยมหน้างานลูกค้า ประสานงานและติดต่อตามแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลูกค้า
-ติดตามหนี้สินที่ค้างชำระ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพิมพ์และใช้โปรแกรม Word,Exel ได้คล่องแคล่ว
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีความขยัน อดทน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับไปพบปะลูกค้าได้
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานคอนกรีตหรือวัสดุก่อสร้างมาก่อนจะได้รับการพิจราณาเป็นพิเศษ

15. รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามที่ตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์( สามารถคุยต่อรองระหว่างสัมภาษณ์ได้ )

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3

รายละเอียดของงาน
- จัดทำรายวันทั่วไป,จัดทำรายการปรับปรุง
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบรายการทั้งหมด
- ดูแลและรับผิดชอบบัญชีภาษี
- ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานต่างๆ
- รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินในระดับรองผู้จัดการหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Computer ( Microsoft Word,Excel,) ได้คล่อง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม SAP มาก่อน
 • ปฏิบัติงานประจำ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3
 • ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น.

16. เจ้าหน้าที่ประสานงานทดสอบคอนกรีต เพศชาย(สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด

รายละเอียดของงาน
-นำก้อนตัวอย่างคอนกรีตไปทดสอบที่สถาบันกลาง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
-ปฏิบัติงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาในระดับ ปวช.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถใช้งาน Microsoft worf , Excel ได้
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17. จนท.บัญชี (ประจำบริษัท น่ำเฮงสากล จำกัด สำนักงานฯ ตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว ระหว่าง ซ.ลาดพร้าว 99 - 101 )

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 12,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท น่ำเฮงสากล จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว ระหว่าง ซ.ลาดพร้าว 99 - 101

รายละเอียดของงาน
- คีย์บิลออเดอร์
- ถ่ายรูป , คีย์วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
*มีที่พักฟรี (น้ำ ไฟ ฟรี)
*อาหารเช้า อาหารกลางวันฟรี
*มีประกันสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. หญิง อายุ 22-30 ปี
 • 2.จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส. สาขาการบัญชี
 • 4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Word,Excel,PowerPoint ได้
 • 5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • 6.มีประสบการณ์แล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 7.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

18. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(เพศหญิง) รับเด็กจบใหม่ด่วน!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : 14,000 - 18,000 บาท หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สามารถต่อรองได้ตอนสัมภาษณ์งาน

สถานที่ทำงาน : บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ 10120

รายละเอียดของงาน
-ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดในใบขอซื้อ ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
-สรรหาผู้ขาย/ผู้ให้บริการ และดำเนินการเปรียบเทียบราคา
-สรุปราคาและเสนออนุมัติรับราคา และดำเนินการออกใบสั่งซื้อ
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
-ปฏิบัติงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.30 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • ถ้าเป็นเพศชายต้องขับรถเกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซส์ Jobth
2.เข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่ฯ ถนนพระราม 3
3.สมัครงานตาม หน่วยผลิตของบริษัทฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลหรือตามต่างจังหวัด
4.สามารถส่ง Resume ได้ที่ sunai_boo@namhenggroup.com หรือ chaiwat_pin@namhenggroup.com

บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
เลขที่ 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 022950901-10 ต่อ 135,116,061-413-7976
แฟกซ์ : 026837606

ติดต่อ : คุณศุภวิชญ์,คุณสุนัย

https://www.namhenggroup.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com