บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มอีซูซุสงวนไทย เปิดดำเนินการมากว่า 50 ปี มีสาขาทั้งหมด 21 สาขา เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ มีศูนย์บริการที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ได้รับรางวัลผู้จำหน่ายที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมอันดับ 1
ประจำปี 2557,2558,2559 ,2560 ,2561 ,2562 ,2563 (7 ปีซ้อน) สถานที่ทำงานเดินทางสะดวก อยู่ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลาดพร้าว

1. ผู้จัดการฝ่ายขาย/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย/พนักงานขาย

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทบวกคอมมิชชั่น ช่วงทดลองงานมีการันตีรายได้

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 21 ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว) แขวงจอมพล

รายละเอียดของงาน
- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส.หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้น
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะในการพูด มีใจรักงานขายและงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายและงานอู่ต่อตัวถัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่บุคคล-จัดซื้อ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 13,000-15,000

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 21 ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว) แขวงจอมพล

รายละเอียดของงาน
- รับสมัครและคัดเลือกพนักงาน
- จัดเก็บทะเบียนประวัติพนักงาน
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ประกันสังคม
- จัดทำเอกสารงานจัดซื้อ
- จัดทำ ดูแลการเบิกจ่าย ทำสต๊อกเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน
- จัดทำ ปรับปรุง ควบคุม การเบิก-จ่าย สวัสดิการต่าง ๆ
- งานบุคคล และจัดซื้ออื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้น
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

3. SYSTEM ENGINEER

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 16,000

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 21 ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว) แขวงจอมพล

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมดูแลเซิร์ฟเวอร์ระบบปฎิบัติการ Windows เพื่อให้บริการได้เป็นปกติตลอด 24 ชม.
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
- จัดเก็บข้อมูล Backup ตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย
 • - อายุ 22-35 ปี
 • - จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • - มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • - มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network
 • - มีความสามารถและทักษะในการเขียนโปรแกรม PHP , HTML , VB , Access
 • - มีความรู้ในฐานข้อมูล Windows Server , Microsoft SQL Server
 • - มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้
 • - มีความอดทน สามารถปรับตัวได้ดีและเรียนรู้งานได้เร็ว

4. ช่างยนต์

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์+ค่าวิชาชีพ

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 21 ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว) แขวงจอมพล

รายละเอียดของงาน
ซ่อมแซม,บำรุงรักษารถยนต์ที่เข้ามาซ่อม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย
 • 2. ไม่จำกัดอายุ
 • 3.จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือมีความชำนาญในการซ่อมรถยนต์
 • 4.มีความรู้ความเข้าใจในระบบรถยนต์เป็นอย่างดี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และกระตือรือร้น
 • 6.บุคคลิคดี มีมนุษยสัมพันธ์สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 • 7.มีใจรักงานบริการ

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 13,000-15,000

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 21 ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว) แขวงจอมพล

รายละเอียดของงาน
- จัดทำ รวบรวม จัดเก็บเอกสาร
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
- คีย์ข้อมูล คีย์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
- เก็บสถิติ จัดทำรายงาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้น
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

6. เจ้าหน้าที่การเงิน

อัตรา : 2

เงินเดือน : 13,000-15,000

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 21 ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว) แขวงจอมพล

รายละเอียดของงาน
- บันทึกบัญชี การชำระเงินให้ลูกค้า
- สรุปค่าใช้จ่าย ยอดหนี้ทั้งหมดประจำวันและประจำเดือน
- นำเงินสด เช็คลูกค้า ฝากเข้าธนาคาร
- จัดทำ Statement บัญชีธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้น
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

7. เลขานุการ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 13,000-15,000

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 21 ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว) แขวงจอมพล

รายละเอียดของงาน
- ดูแลตารางงานผู้บริหาร
- ติดต่อนัดหมาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- จัดทำและจัดเก็บเอกสารของผู้บริหาร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้น
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

8. เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซด์

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง/ตามผลงานและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 21 ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว)

รายละเอียดของงาน
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
- ออกแบบใบปลิว
- ประชาสัมพันธ์แคมเปญต่างๆ ให้กับบริษัท
- สามารถตัดต่อ VDO ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย-หญิง
 • - ไม่จำกัดอายุ
 • - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
 • - มีความละเอียด รอบคอบ
 • - บุคคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS.OFFICE ได้เป็นอย่างดี
 • - สามารถใช้โปรแกรม ILLUSTRATOR , PHOTOSHOP และโปรแกรมด้านการออกแบบกราฟิกอื่น ๆได้
 • - มีความรู้เรื่องการตัดต่อ VDO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. พนักงานขับรถ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 10,500-13,000

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 21 ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานี) แขวงจอมพล เขตจตุจักร

รายละเอียดของงาน
- มีหน้าที่ขับรถยนต์ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลและทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอกพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ 25 - 50 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 เป็นต้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ , ปริมณฑลและต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคในการปฎิบัติงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 13,000-15,000

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 21ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว) แขวงจอมพล )

รายละเอียดของงาน
- บันทึกบัญชี ด้านรับ/จ่าย
- จัดเก็บเอกสารใบสำคัญรับ/จ่าย
- บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมทางบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้น
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • บุคคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

11. WEB PROGRAMMER

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 21 ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว) แขวงจอมพล

รายละเอียดของงาน
ออกแบบและพัฒนา Application

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย-หญิง
 • - อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไป
 • - มีความสามารถและทักษะในการเขียนโปรแกรม PHP, HTML, VB, Access, C#.NET , ASP.net
 • - มีความรู้ในฐานข้อมูล Windows Server 2008 , Microsoft SQL Server 2008
 • - มีความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
 • - มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และตั้งใจจริง
 • - สามารถปรับตัวได้ดีและเรียนรู้งานได้เร็ว

12. พนักงานขับรถผู้บริหาร

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 11,000+เบี้ยเลี้ยง+ค่าล่วงเวลา

สถานที่ทำงาน : บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ขับรถรับ - ส่ง ผู้บริหารไปในสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลและรักษาความสะอาดรถอย่างสม่ำเสมอ
3. ศึกษาและพัฒนาทักษะการขับรถ และมีความเข้าใจเส้นทางอย่างดี
4. อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย อายุ 30 - 50 ปี
 • 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • 3. บุคคลิกภาพดี มีความสุภาพ
 • 4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • 5. มีความถนัดและรอบรู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • 6. มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน
 • 7. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
 • 8. หากมีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหารมาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

13. Admin page online

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 21 ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว)

รายละเอียดของงาน
1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการขายรถ โปรโมทแคมเพจน์ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line@
2. คิด Content ในการประชาสัมพันธ์สินค้า ชวนติดตาม ให้เข้ากับเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
3. ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้
4. ดูแลและอัพเดตข้อมูลในเพจตลอดเวลา
5. ให้คำแนะนำรุ่นรถที่ลูกค้าสอบถาม (มีคู่มือรุ่นรถให้)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย-หญิง
 • 2. ไม่จำกัดอายุ
 • 3. วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.หรือปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมออกแบบกราฟิกเบื้องต้นได้
 • 5. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
 • 7. มีประสบการณ์ด้านงาน Admin page online จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14. Sale Online

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน+คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น2 ถนนลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว21 ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว)

รายละเอียดของงาน
1. พูดคุยและแนะนำสินค้าทางออนไลน์ให้กับลูกค้าที่สนใจ
2. ดูแลการขายรถออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook, Line
3. สามารถยิงโฆษณา Facebook, Line ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
4. จัดทำโปรโมชั่นออนไลน์ได้โดนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
5. ตอบโต้ได้และปิดการขายตรงตามเป้าหมายบริษัท
6. ถ้าตัดต่อ ตกแต่งรูปภาพ สร้างContent ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย-หญิง
 • 2. ไม่จำกัดอายุ
 • 3. จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 4. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • 5. มีทักษะในการพูดและตอบคำถาม
 • 6. สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 • 7. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขายและงานบริการ

15. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 13,000+ค่าเบี้ยเลี้ยง+เบี้ยขยัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.เก็บเงินและเช็ค และวางบิลของบริษัท
2.ทำธุรกรรมต่างๆกับทางธนาคาร
3.นำส่งเอกสารต่างๆ
4.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 25- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสสรคต่อการทำงาน
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้สนไจสมัครงาน สามารถมากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
เลขที่ 2 อาคารอีซูซุสยามซิตี้ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว (ปากซอยลาดพร้าว 21) ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-792-1100 กด 1101, 1243 หรือคุณปานแก้ว โทร. 09-8627-4569
แฟกซ์ : 0 2938 9789

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

Jobs power By JobTH.com