บริษัท พาวเวอร์ฮาวล์ จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าท่อประปา PP-RCT คุณภาพสูง แต่งตั้งโดยบริษัทเบนนิงเกอร์ ยี่ห้อ B-R จากประเทศเยอรมนี และจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้างานโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน โดยเฉพาะฝ่ายขาย ที่มีความสามารถในการเสนอขายท่อประปาให้กับงานโครงการต่างๆ พร้อมที่จะเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ และเติบโตไปพร้อมๆกัน
โดยบริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆ ให้รวมถึง Incentive, Incentive Trip, รวมถึง Bonus

วิศวกรขาย (Sales Engineer) งานระบบปรับอากาศ, สุขาภิบาล, อัคคีภัย

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15,000-25,000

สถานที่ทำงาน : อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ (พระราม3) ที่อยู่ 127 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120

รายละเอียดของงาน
บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าท่อประปา PP-RCT แต่งตั้งโดย B-R Banninger นวัตกรรมใหม่จากประเทศเยอรมัน และจัดจำหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
1. ต้องการเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประชาสัมพันธ์ ผู้มีความสามารถและพร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน
2. รับเป้าและขายสินค้าประเภทท่อประปา PP-R และอุปกรณ์เป็นหลัก
3. ติดต่อเข้าพบลูกค้า โครงการต่างๆ เพื่อเสนอขายสินค้าประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ท่อประปา PP-RCT
4. ติดตามผลงานต่างๆ และความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
5. ทางบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและเทคนิคการขายให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมกับบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
  • การศึกษา - วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
  • ขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาดี และมีความรับผิดชอบสูง
  • **บุคลิกดี แต่งกายดี สามารถทำประชาสัมพันธ์ได้**
  • มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Email, Excel, Word
  • หากเก่งคำนวณด้าน Excel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีพื้นฐานความรู้ด้านการขายงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทาง Email : tang.admin@powerhaul.co.th
สมัครผ่าน JobTh.com
โทรติดต่อเพื่อขอนัดสัมภาษณ์ :
คุณโม 092-253-4911

บริษัท พาวเวอร์ฮาวล์ จำกัด
อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ (พระราม3) ที่อยู่:127 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120 กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 294 1150 , 092-253-4911, 098-262-3799
แฟกซ์ : -

ติดต่อ : คุณสุชาดา ส่องแสง

http://www.powerhaul.co.th , www.pprctthailand.com
ดูแผนที่