บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์กระจายสินค้าเขตภาคกลาง
ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ผลิตภัณฑ์ กาแฟเขาช่อง
- ผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่ (จ.สมุทรสาคร,จ.สมุทรสงคราม,จ.เพชรบุรี,จ.ประจวบฯ)
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้า นมโฟร์โมสต์
- ผลิตภัณฑ์เบียร์ ยี่ห้อ ไฮเนเก้น, เชียร์
- ผลิตภัณฑ์ แบรนด์
- ธุรกิจร้านพัชราซุปเปอร์มาร์เก็ต ใน จ.สมุทรสาคร

1. พนักงานขายหน่วยเครดิต (All Star)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด

รายละเอียดของงาน
พนักงานขายผลิตภัณฑ์สินค้าเขาช่อง ,โกดัก ,โตชิบ้า ,Viva Luck ,Skin Soft
เขตภาคกลาง (จ.สมุทรสาคร , จ.สมุทรสงคราม , จ.ราชบุรี , จ.นครปฐม , จ.กาญจนบุรี , จ.เพชรบุรี , จ.ประจวบคีรีขันธ์ , จ.สุพรรณบุรี)
วัตถุประสงค์หลักของตำแหน่งงาน (เป้าหมายหลักของตำแหน่งงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร)
1.ดูแลและรับผิดชอบงานขายลูกค้าเครดิต โดยการให้คำแนะนำการสั่งซื้อและการเก็บบัญชี
2.สามารถบรรลุเป้าหมายการขาย และการวิเคราะห์สภาพตลาด อันนำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและโป่รงใส
3.รวมถึงการนำรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือนไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลาที่ทางบริษัทฯกำหนด
4.สามารถจัดเรียงโชว์สินค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการวางแผนงานให้กับร้านค้าเพื่อให้ทางร้านบรรลุเป้าหมายด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับวุฒิการศึกษา ปวส./ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน-ผ่านงานขายสินค้าอุปโภค-บริโภค อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปทำงานและพักต่างจังหวัดได้ และสามารถทำงานเป็นทริปได้
 • ทักษะการขายและการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง สามารถวางแผนการสั่งซื้อ แผนการตลาดในร้านค้าได้เป็นอย่างดี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (มีรถยนต์ส่วนตัว)
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel)
 • วางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละร้านค้า และสอดคล้องกับรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือน
 • สามารถตอบข้อซักถามหรือข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ในเชิงบวก (Positive Thinking)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา

2. พนักงานขับรถ 4 ล้อ ตู้ทึบ (สมุทรสาคร)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : พัชราบ้านขอม

รายละเอียดของงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าจากคลังสินค้าและจัดสินค้าขึ้นรถ
เพื่อเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับพนักงานขับรถขนส่งที่จะส่งให้กับลูกค้า
และรับเงินจากลูกค้าและส่งให้ทางบริษัทวันต่อวัน ตามยอดบิลที่ไปส่งสินค้าให้ครบถ้วนถูกต้อง
สินค้าที่ส่งเป็นสินค้ากลุ่มเป๊ปซี่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีอายุ 20 - 40 ปี
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่
 • สามารถยกสินค้าหนักๆได้

3. แคชเชียร์ /จัดเรียงสินค้า

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : วันละ 350 บาทไม่รวมโอที

สถานที่ทำงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียดของงาน
1.จัดเรียงสินค้าตามชั้นวางในร้าน
2.ดูวันหมดอายุสินค้า
3.คิดเงินลูกค้า
4.รักษาทรัพย์สินของทางบริษัท
5.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานได้สำเร็จตามที่กำหนด
6.สามารถเข้ากะ 08.00-17.00 , 11.00-20.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ (ชาย หญิง เพศที่ 2 3 )
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ 8.00 - 17.00 น. และ 11.00-20.00 น.

4. Sale Supervisor

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 25000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียดของงาน
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายขายที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย เขตพื้นที่การขาย 9 จังหวัดภาคกลาง (จ.นนทบุรี,จ.สมุทรสาคร,จ.สมุทรสงคราม,จ.นครปฐม,จ.ราชบุรี,จ.กาญจนบุรี,จ.สุพรรณบุรี,จ.เพชรบุรี,จ.ประจวบคีรีขันธ์)
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
1. ตั้งเป้าการขาย และวางแผนเพื่อให้บรรลุยอดขาย การกระจาย และการจัดเรียงในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ วางแผนการใช้โปรโมชั่น และกลยุทธในการเสนอขายสินค้าหรือโปรแกรมใหม่ ๆ ในตลาด
2. ออกพบปะลูกค้า และทำการวางแผนธุรกิจร่วมกับลูกค้า หรือร้านค้ารายใหญ่ ทั้งรายเดือน และประจำปี
3. พัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานในทีมขาย ตรวจสอบดูแลการทำงานโดยการไปออกตลาด หรือการจัดอบรมในห้องเรียน
4. เป็นผู้นำในการจัดประชุมทีมขาย และการทบทวนยอดขายประจำเดือน
5. ทำรายงานผลการทำงานประจำวัน และกิจกรรมการขายต่าง ๆ ส่งผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า ทั้งในเรื่องของ ความคิดเห็น ติชม รวมทั้ง สภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง และข้อมูลทางการตลาด
6. วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย และการกระจายสินค้าใหม่ของพนักงานในทีมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งช่วยกำหนดค่าตอบแทนพิเศษ (incentive) สำหรับพนักงานขายแต่ละคนในทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.มีความเป็นผู้นำ
 • 2.มีทักษะเป็นเลิศในด้านการขาย (BCP, PSF, CS, HO)
 • 3.ทักษะการวางแผนโปรแกรมการส่งเสริมการขาย
 • 4.ทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • 5.ทักษะในการบริหารชั้นวางสินค้า
 • 6.มีความสามารถในการสื่อสาร และฝึกอบรม
 • 7.มีทักษะในการประสานงานที่ดี สามารถปกครองดูแลพนักงานในแผนกได้
 • 8.ปฏิบัติงานได้ทุกจังหวัดที่อยู่ในธุรกิจของบริษัท
 • 9.หากมีประสบการณ์ในเขตการขายของบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่บัญชี-ธุรการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : สมุทรสาคร ( พัชรา ซุปเปอร์มาร์เก็ต บ้านขอม ออฟฟิต ชั้น 3 )

รายละเอียดของงาน
1. จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีต่างๆ /ตัดลูกหนี้
2. ทำเอกสารใบวางบิล/จ่ายเช็ค PR-PO
3. ทำบันทึกรายการบัญชีในระบบ
4. ทำเอกสารเรื่องเคลิมสินค้า
5. ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดเพศ (เพศที่ 3 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ( สาขาบัญชี , คอมพิวเตอร์ , การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง )
 • มีทักษะทางการทำบัญชี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

6. ช่างซ่อมบำรุง ( อพาร์ทเม้นท์)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : พัชราแมนชั่น ในตลาดมหาชัย

รายละเอียดของงาน
ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ อาคารหอพักแมนชั่น สามารถแก้ไขเบื้องต้น ของงานช่างซ่อมแซมตามห้องพัก ( มีห้องพักฟรี )

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • บุคลิกดี มีความสุภาพ ทั้งวาจา กาย
 • มีใบเซอร์รับรอง

7. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (สมุทรสาคร)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 10,000-12,000 บาท

สถานที่ทำงาน : คลังสินค้า บ้านขอม

รายละเอียดของงาน
ขับรถยกของ ขับโฟล์คลิฟต์ ตักสินค้า PEPSI

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 20-35 ปี
 • มีทักษะการขับโฟลิคฟ์
 • มีใบรับรองแบบถูกต้อง

8. ADMIN คลังสินค้า (สมุทรสาคร) ด่วน

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บ้านขอม

รายละเอียดของงาน
> โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ของศูบริษัท
> ทักษะในการวิเคราะห์โอกาส และทางแก้ไข
> ทักษะการคิดแก้ปัญหา
>สามารถทำ OT ได้เลยค่ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิการศึกษา ปวช./ม.6 ปวส. ทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้ซอฟท์แวร์ ระบบปฏิบัติการการสั้งของโปรแกรมอื่น ๆ , Microsoft office
 • มีทักษะด้านการจัดการ วิเคราะห์ระบบ สามารถถ่ายทอดงาน และแก้ไขปัญหาในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • วิเคราะห์และรายงานผลการทำงาน ตามเป้าหมายของบริษัท และแผนกนำส่งผู้บริหาร
 • ดำเนินการและประสานงานกับคู่ค้าของบริษัทและรวมถึงฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวางระบบงานและปรับปรุงการทำงานของบุคคลากรในแผนกให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทได้ดี

9. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ปราณบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 20000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ปราณบุรี

รายละเอียดของงาน
1. เดินทางไปร้านค้าส่งพนักงานขายหน่วยรถเครดิตตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน
2. เสนอขายสินค้าต่อเจ้าของร้านค้าปลีกเพื่อให้มีสินค้าพอขายครบถ้วนทุกร้านที่เป็นลูกค้า
3. หากลูกค้ามีความต้องการพิเศษ เขียนใบสั่งงานประจำวันให้กับทีมขนส่ง และโอนเงินเข้าบัญชีกรณีมีเก็บเงินร้านวางบิล
4. ทำรายงานผลการทำงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า ทั้งในเรื่องของ ความคิดเห็น ติชม รวมทั้ง ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
5. วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย และการกระจายสินค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
6. ค่าน้ำมันในการทำงานบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ( ใช้ฟีดการ์ด )

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • ม.6 - ปวช. ขึ้นไป (ไม่ต้องมีประสบการณ์) ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อยากมีความมั่นคงในรายได้ และ การเติบโตในหน้าที่การงาน
 • มีรถกะบะ/รถยนต์ เป็นของตนเอง และใช้เป็นยานพาหนะในการทำงานได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์ถูกต้องตามกฏหมาย
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • มีคนสอนงานให้ค่ะ ไม่มีประสบการณ์ได้ค่ะแต่มีใจรักในงานขาย มีความเอาใจใส่ลูกค้า

10. ช่างไฟฟ้า&ช่างซ่อมบำรุง (อพาร์ทเม้นท์)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : อาคาร แมนชั่นพัชรา ในตลาดมหาชัย ( อาคารแมนชั่น อาคารพักอาศัย )

รายละเอียดของงาน
1.ช่างไฟฟ้า มีใบเซอร์รับรอง
2.มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ มานะอดทน
3.ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ อาคารหอพักแมนชั่น
4.สามารถแก้ไขเบื้องต้นของงานช่างซ่อมแซมตามห้องพัก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้น
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความขยัน อดทน
 • สามารถทำงานช่างได้ทุกอย่าง ซ่อมบำรุงตามห้องพัก/บ้านเจ้านาย ( พิจราณาพิเศษ)
 • มีความละเอียดในงานที่ทำ และ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • รับฟังความคิดเห็น ติชม จากหัวหน้างาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการทำงาาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำช่างแอร์ ถ้าทำแอร์ได้สัมภาษณ์เลยค่ะ

11. เจ้าหน้าที่บัญชี-ลูกหนี้

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 13,000-15,000 บาท

สถานที่ทำงาน : อาคารพัชราพลาซ่า บ้านขอม

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจสอบบิลค้างส่ง
2. ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีรายวัน
3. วางบิลให้ลูกค้า ตามรอบวางบิล
4. ติดตามเงินจากลูกค้า/เซลส์ ที่ถึงดิว พร้อมทั้งแจ้งปัญหาในการเก็บหนี้ช้า
5. ลงข้อมูลการเก็บเงินประจำวัน
6. วิเคราะห์ลูกหนี้ สรุปรายงาน ประจำวัน/ประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 22 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
 • มีทักษะการใช้ Excel เป็นอย่างดี
 • มีความอดทนและสามารถรับแรงกดดันหน้างานได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ละเอียด รอบคอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้ในด้านการจัดการเอกสาร

12. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (เพชรบุรี)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดของงาน
1. เดินทางไปร้านค้าส่งพนักงานขายหน่วยรถเครดิตตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน
2. เสนอขายสินค้าต่อเจ้าของร้านค้าปลีกเพื่อให้มีสินค้าพอขายครบถ้วนทุกร้านที่เป็นลูกค้า
3. หากลูกค้ามีความต้องการพิเศษ เขียนใบสั่งงานประจำวันให้กับทีมขนส่ง และโอนเงินเข้าบัญชีกรณีมีเก็บเงินร้านวางบิล
4. ทำรายงานผลการทำงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า ทั้งในเรื่องของ ความคิดเห็น ติชม รวมทั้ง ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
5. วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย และการกระจายสินค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
6. ค่าน้ำมันในการทำงานบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ( ใช้ฟีดการ์ด )

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับวุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่ต้องการปวส./ ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน-ผ่านงานขายสินค้าอุปโภค-บริโภค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปทำงานและพักต่างจังหวัดได้ และขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • ทักษะการขายและการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง
 • สามารถวางแผนการสั่งซื้อ แผนการตลาดในร้านค้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel)
 • วางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละร้านค้า และสอดคล้องกับรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือน
 • สามารถตอบข้อซักถามหรือข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ในเชิงบวก (Positive Thinking)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา

13. พนักงาน ADR เปิดร้านค้าใหม่ (ภูเก็ต)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 บาท ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท พัชรา อันดามัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สาขาภูเก็ต)

รายละเอียดของงาน
ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เปิดร้านค้าใหม่ ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า PEPSI กับร้านค้าต่างๆ
- เพิ่มยอดขายและรักษายอดขายจากร้านค้าที่เปิดมาใหม่
- พัฒนาตลาดและเข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่บริษัทกำหนด
- ติดต่อประสานงานกับร้านค้า ติดสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
- ทำงานทุกวันจันทร์ - วันเสาร์
- สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และ พังงา ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 • สามารถเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายขายในเวลา 7.30 น. ของทุกวันได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง
 • มีทักษะในการสื่อสาร / บุคลิกภาพดี
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และ พังงา ได้

14. พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ ( รับออเดอร์) สมุทรสาคร

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : อำเภอเมืองสมุทรสาคร

รายละเอียดของงาน
1. เดินทางไปร้านค้าปลีกโดยมอเตอร์ไซค์ตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน
เช็คสต๊อคสินค้าแล้วบันทึกลงในสมุดจด หรือเครื่องมืออิเลคโทรนิคส์ที่ช่วยในการขาย
2. เสนอขายสินค้าต่อเจ้าของร้านค้าปลีกเพื่อให้มีสินค้าพอขายครบถ้วนทุกร้านที่เป็นลูกค้า
3. หากลูกค้ามีความต้องการพิเศษ เขียนใบสั่งงานประจำวันให้กับทีมขนส่ง และโอนเงินเข้าบัญชีกรณีมีเก็บเงินร้านวางบิล
4. ทำรายงานผลการทำงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า ทั้งในเรื่องของ ความคิดเห็น ติชม รวมทั้ง ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
5. วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย และการกระจายสินค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
6. ค่าน้ำมันในการทำงานบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
7. วิ่งรับออเดอร์ใน จังหวัดสมุทรสาคร
**มีคนสอนงานให้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย (กรณีเพศหญิง ต้องมีที่พักอาศัยอยู่ใน จ.ตามเขตการขายของบริษัทฯ)
 • ม.6 - ปวช. ขึ้นไป (ไม่ต้องมีประสบการณ์) ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อยากมีความมั่นคงในรายได้ และ การเติบโตในหน้าที่การงาน
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง และใช้เป็นยานพาหนะในการทำงานได้
 • สามารถทำงานและพักอาศัยในเขต จังหวัดที่บริษัทมอบหมายได้
 • ไม่มีประสบการณ์แต่มีใจรักในงานขาย มีความเอาใจใส่ลูกค้า
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

15. พนักงานขายรับออเดอร์ตามร้านค้า PEPSI ( เพชรบุรี)

อัตรา : 10

เงินเดือน : รายได้ รวมประมาณ 15,000 บาท ขึ้นไป( ตามยอดขาย)

สถานที่ทำงาน : คลังสินค้าเพชรบุรี (บ้านลาด ติดกับมญีถาวร ก่อนถึงวัดถ้ำรงค์ เป็นร้านขายของฝากแม่แมวเก่า ขาขึ้นกทม.)

รายละเอียดของงาน
1. พนักงานขายหน่วยรถเครดิต/เงินสด/รับออเดอร์ ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคและบริโภค PEPSI
อัตราจ้าง: เงินเดือน,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าคอมมิชชั่นรายเดือน, บริษัทฯมีเงินสำรองจ่ายล่วงหน้าให้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 , ปวช-ปริญญาตรี
 • อายุ ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและบริหารสต๊อกหน่วยรถสินค้า
 • สามารถทำงานและพักต่างจังหวัดได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์
 • ต้องทำงานในสภาวะกดดัน ได้ดี
 • ทำงานและพักอาศัยตามสถานที่ปฏิบัติงาน ที่บริษัทฯกำหนดได้
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

16. พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ PEPSI ปราณบุรี ( ด่วน )

อัตรา : ไม่จำกัด

เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ปราณบุรี

รายละเอียดของงาน
1. เดินทางไปร้านค้าปลีกโดยมอเตอร์ไซค์ตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน
เช็คสต๊อคสินค้าแล้วบันทึกลงในสมุดจด หรือเครื่องมืออิเลคโทรนิคส์ที่ช่วยในการขาย
2. เสนอขายสินค้าต่อเจ้าของร้านค้าปลีกเพื่อให้มีสินค้าพอขายครบถ้วนทุกร้านที่เป็นลูกค้า
3. หากลูกค้ามีความต้องการพิเศษ เขียนใบสั่งงานประจำวันให้กับทีมขนส่ง และโอนเงินเข้าบัญชีกรณีมีเก็บเงินร้านวางบิล
4. ทำรายงานผลการทำงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า ทั้งในเรื่องของ ความคิดเห็น ติชม รวมทั้ง ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
5. วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย และการกระจายสินค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
6. ค่าน้ำมันในการทำงานบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
7. วิ่งรับออเดอร์ใน ประจวบคิรีขันธ์
**มีคนสอนงานให้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซคแบบถูกต้องตามกฏหมาย
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว

17. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต สนใจโทร 099-4695264

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 16000-20000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บ้านขอม/มหาชัย

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลสิ่งแวดล้อมในร้านและตรวจสอบพนักงานให้ได้มาตราฐาน
2.ดูแลสินค้าและการบริการให้ได้ดี
3.สร้างยอดขายให้แก่สาขาและลดค่าใช้จ่าย
4.ทำงานตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก/ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • มีภาวะผู้นำสามารถควบคุมพนักงานได้
 • มีความรับผิดชอบและติดตามงานและการแก้ปัญหางานได้
 • มีความคิดริเริ่ม นำเสนอเพื่อสร้างและพัฒนา
 • สามารถสร้างการเพิ่มยอดขายได้ตลอดเวลา
 • สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด
 • สามารถทำงานได้ 07.00-21.00 น. ทำงานวันหยุด/นักขัตฯ ได้

18. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ประจวบคีรีขันธ์)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดของงาน
1.เข้าเยี่ยมลูกค้า เจรจราต่อรองเงื่อนไขการขาย และเสนอขายสินค้า
2.ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า และเก็บเงินส่งเข้าบัญชีธนาคารของบริษัททุกวัน
3.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มียอดสั่งซื้อต่อเนื่อง
4.วางแผนเบิกสินค้าตามรอบให้เพียงพอกับการขาย
5.รายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานรับทราบทุกวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
 • มีใบอนุญาติขับขี่
 • มีที่พักอาศัย หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สรรหา
 • รักงานบริการ มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจาารณาเป็นพิเศษ
 • ซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

19. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด สมุทรสาคร

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 20000 บาท ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. เดินทางไปร้านค้าส่งพนักงานขายหน่วยรถเครดิตตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน
2. เสนอขายสินค้าต่อเจ้าของร้านค้าปลีกเพื่อให้มีสินค้าพอขายครบถ้วนทุกร้านที่เป็นลูกค้า
3. หากลูกค้ามีความต้องการพิเศษ เขียนใบสั่งงานประจำวันให้กับทีมขนส่ง และโอนเงินเข้าบัญชีกรณีมีเก็บเงินร้านวางบิล
4. ทำรายงานผลการทำงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า ทั้งในเรื่องของ ความคิดเห็น ติชม รวมทั้ง ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
5. วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย และการกระจายสินค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
6. ค่าน้ำมันในการทำงานบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ( ใช้ฟีดการ์ด )

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • ม.6 - ปวช. ขึ้นไป (ไม่ต้องมีประสบการณ์) ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อยากมีความมั่นคงในรายได้ และ การเติบโตในหน้าที่การงาน
 • มีรถกะบะ/รถยนต์ เป็นของตนเอง และใช้เป็นยานพาหนะในการทำงานได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์ถูกต้องตามกฏหมาย
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • มีคนสอนงานให้ค่ะ ไม่มีประสบการณ์ได้ค่ะแต่ต้องมีใจรักในงานขาย มีความเอาใจใส่ลูกค้า

20. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ราชบุรี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดของงาน
1.เข้าเยี่ยมลูกค้า เจรจราต่อรองเงื่อนไขการขาย และเสนอขายสินค้า
2.ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า และเก็บเงินส่งเข้าบัญชีธนาคารของบริษัททุกวัน
3.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มียอดสั่งซื้อต่อเนื่อง
4.วางแผนเบิกสินค้าตามรอบให้เพียงพอกับการขาย
5.รายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานรับทราบทุกวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
 • มีใบอนุญาติขับขี่
 • มีที่พักอาศัย หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สรรหา
 • รักงานบริการ มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจาารณาเป็นพิเศษ
 • ซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

21. Online Marketing

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. สามารถสื่อสารกับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
2. สามารถวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดทั้ง Offline และ online ได้
3. สามารถวางแผนช่องทางในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆได้
4. สามารถทำสื่อโฆษณาได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
5. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้
6. จัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อการติดตามผล และสนับสนุนงานการขาย และการสร้างแบรนด์
7. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง ไม่จำกัดเพศ (เพศที่ 3 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีบุคลิก ลักษณะทางการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการใช้ Excle เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะที่ดีในการวางแผนและบริหารทีมงานที่ดี

22. พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ รับออเดอร์ PEPSI (ภูเก็ต)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท พัชรา อันดามัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สาขาภูเก็ต)

รายละเอียดของงาน
1. เดินทางไปร้านค้าปลีกโดยมอเตอร์ไซค์ตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน
เช็คสต๊อคสินค้าแล้วบันทึกลงในสมุดจด หรือเครื่องมืออิเลคโทรนิคส์ที่ช่วยในการขาย
2. เสนอขายสินค้าต่อเจ้าของร้านค้าปลีกเพื่อให้มีสินค้าพอขายครบถ้วนทุกร้านที่เป็นลูกค้า
3. หากลูกค้ามีความต้องการพิเศษ เขียนใบสั่งงานประจำวันให้กับทีมขนส่ง และโอนเงินเข้าบัญชีกรณีมีเก็บเงินร้านวางบิล
4. ทำรายงานผลการทำงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า ทั้งในเรื่องของ ความคิดเห็น ติชม รวมทั้ง ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
5. วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย และการกระจายสินค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
6. ค่าน้ำมันในการทำงานบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
7. วิ่งรับออเดอร์ใน จังหวัดภูเก็ต
**มีคนสอนงานให้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • อยากมีความมั่นคงในรายได้ และ การเติบโตในหน้าที่การงาน
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีคนสอนงานให้)
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายขายในเวลา 7.30 น. ของทุกวันได้

23. พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ นมโฟร์โมสต์ (สมุทรสาคร)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด

รายละเอียดของงาน
- เป็นงานขายสินค้าโฟร์โมสต์ครับ รับออเดอร์จากทางร้านค้า
- ดูแลรับผิดชอบงานขายร้านค้าปลีก มีฐานลูกค้าให้
- เสนอขายสินค้าและแนะนำสินค้าให้กับร้านค้า โดยใช้รถจักรยานยนต์ในการทำงาน
- จัดเรียงสินค้าในตู้แช่ ชั้นวางสินค้า ตามมาตรฐานการจัดเรียงที่กำหนด
- ติดต่อประสานงานกับร้านค้า ติดสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และหัวหน้างาน
- ทำงานทุกวัน จันทร์ - เสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • อยากมีความมั่นคงในรายได้ และ การเติบโตในหน้าที่การงาน
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีคนสอนงานให้)
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายขายในเวลา 7.30 น. ของทุกวันได้

24. พนักงาน ADR พัฒนาตลาด (เปิดร้านค้าใหม่) สมุทรสาคร

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด

รายละเอียดของงาน
ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เปิดร้านค้าใหม่ ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า PEPSI กับร้านค้าต่างๆ
- เพิ่มยอดขายและรักษายอดขายจากร้านค้าที่เปิดมาใหม่
- พัฒนาตลาดและเข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่บริษัทกำหนด
- ติดต่อประสานงานกับร้านค้า ติดสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
- ทำงานทุกวันจันทร์ - วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 • สามารถเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายขายในเวลา 7.30 น. ของทุกวันได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง
 • มีทักษะในการสื่อสาร / บุคลิกภาพดี

25. พนักงาน ADR พัฒนาตลาด (เปิดร้านค้าใหม่) เพชรบุรี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด สาขา เพชรบุรี (บ้านลาด ติดกับมญีถาวร ก่อนถึงวัดถ้ำรงค์ เป็นร้านขายของฝากแม่แมวเก่า ขาขึ้นกทม.)

รายละเอียดของงาน
ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เปิดร้านค้าใหม่ ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า PEPSI กับร้านค้าต่างๆ
- เพิ่มยอดขายและรักษายอดขายจากร้านค้าที่เปิดมาใหม่
- พัฒนาตลาดและเข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่บริษัทกำหนด
- ติดต่อประสานงานกับร้านค้า ติดสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
- ทำงานทุกวันจันทร์ - วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 • สามารถเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายขายในเวลา 7.30 น. ของทุกวันได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง
 • มีทักษะในการสื่อสาร / บุคลิกภาพดี

26. พนักงานขายหน่วยเครดิต (โฟร์โมสต์)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด

รายละเอียดของงาน
พนักงานขายหน่วยเครดิต สินค้าโฟร์โมสต์
รับผิดชอบเขตพื้นที่ภาคกลาง (จ.สมุทรสาคร , จ.สมุทรสงคราม , จ.ราชบุรี , จ.นครปฐม , จ.กาญจนบุรี , จ.เพชรบุรี , จ.ประจวบคีรีขันธ์)
วัตถุประสงค์หลักของตำแหน่งงาน (เป้าหมายหลักของตำแหน่งงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร)
1.ดูแลและรับผิดชอบงานขายลูกค้าเครดิต โดยการให้คำแนะนำการสั่งซื้อและการเก็บบัญชี
2.สามารถบรรลุเป้าหมายการขาย และการวิเคราะห์สภาพตลาด อันนำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและโป่รงใส
3.รวมถึงการนำรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือนไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลาที่ทางบริษัทฯกำหนด
4.สามารถจัดเรียงโชว์สินค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการวางแผนงานให้กับร้านค้าเพื่อให้ทางร้านบรรลุเป้าหมายด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับวุฒิการศึกษา ปวส./ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน-ผ่านงานขายสินค้าอุปโภค-บริโภค อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปทำงานและพักต่างจังหวัดได้ และสามารถทำงานเป็นทริปได้
 • ทักษะการขายและการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง สามารถวางแผนการสั่งซื้อ แผนการตลาดในร้านค้าได้เป็นอย่างดี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (มีรถยนต์ส่วนตัว)
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel)
 • วางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละร้านค้า และสอดคล้องกับรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือน
 • สามารถตอบข้อซักถามหรือข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ในเชิงบวก (Positive Thinking)
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา

27. เจ้าหน้าที่บัญชี-GL

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. บันทึกบัญชีรายการที่ไม่ใช่รายการค้า(สมุดรายวันทั่วไป) เช่น ค่าจ้าง , ค่าขนส่ง
2. สรุปรายการภาษีซื้อ-ขาย , หัก ณ ที่จ่าย
3. ตรวจสอบบัญชีธนาคารรับ-จ่าย(ผ่านเช็คจ่าย)ให้ตรงกับยอดธนาคาร
4. ทำการแก้ไขข้อมูลที่มีปัญหาจากโปรแกรมที่ไม่รองรับจากระบบขายส่ง สู่ระบบบัญชีให้ถูกต้อง เช่น เกิดผลต่างจากการออก CN ของรายการที่มีส่วนลด ข้อมูลจะลงมาบัญชีมีส่วนต่าง ต้องไล่แก้ไขในระบบบัญชีทุกรายการ
5. บันทึก CN รายการส่งเสริมการขาย (เฉพาะที่รายการกระทบกับ 50 ทวิ)

***** หากจบสาขาบัญชี สามารถขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีได้ *****

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 22 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
 • มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความอดทนและสามารถรับแรงกดดันหน้างานได้ดี
 • มีความรู้ในด้านการจัดการเอกสาร
 • รู้ระบบบัญชี ปิดงบได้

วิธีการรับสมัครงาน
1.กรอกใบสมัคร ที่ สมุทรสาคร หรือ ลิงค์ใบสมัครดังนี้ https://goo.gl/forms/Q1Z2HxOR2RikqElK2
2.ยื่นใบสมัคร รอการพิจารณาและติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่
3.การเดินทางมาสมัคร
1.เดินทางเส้นถนนพระราม2
1.1.ด้วยรถโดยสาร สาย ปอ.68 ปอ.7 ลงป้ายวัดบ้านขอม แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาที่อาคารพัชราพลาซ่า (ติดต่อสำนักงานอยู่บนชั้น3)
1.2ขับรถยนต์เอง : เข้าถนนเอกชัย (ถนนติดกับตลาดมหาชัยเมืองใหม่) สังเกตโรงงานชื่ออินเด็กซ์ อยู่ซ้ายมือ (ซ.เข้าบริษัทเลยงาน 50 เมตร) ด้านปากซอยมีป้ายบอกทางเข้าวัดบ้านขอม เลี้ยวเข้าซอยจนถึงทางข้ามรางรถไฟแล้วเลี้ยวขวา ตรงมาประมาณ 300 เมตร จะพบอาคารพัชราพลาซ่า (ติดต่อสำนักงานอยู่ชั้น3)
พิกัด https://goo.gl/forms/Q1Z2HxOR2RikqElK2

หรือโทร.สอบถามการเดินทาง 091-1202975 หรือ 034-119937 ต่อ 109
Line : ติดต่อสมัครงาน ID : 0911202975

บริษัท พัชรา ดีเอ็ม. จำกัด
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 อาคารพัชราพลาซ่า (ติดเขื่อนแก้มลิง/บ้านขอม) ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-119937 ต่อ 109 , 091-1202975
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณปิยวัฒน์ เดชจิต

Line:0911202975 หรือ ลิงค์กรอกใบสมัครงานhttps://goo.gl/forms/Q1Z2HxOR2RikqElK2
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com